• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Stronnictwo Ludowe  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 odbyły się 5 listopada (I tura) i 19 listopada (II tura). Wymagane ordynacją wyborczą 100 tys. podpisów dostarczyło do dnia 28 września 1995 Państwowej Komisji Wyborczej 18 kandydatów, lecz jeden z nich - Bolesław Tejkowski - nie został zarejestrowany, część jego podpisów PKW zweryfikowała negatywnie. W rezultacie zarejestrowanych zostało 17 kandydatów, jednak Leszek Moczulski, Marek Markiewicz i Bogdan Pawłowski wycofali swe kandydatury przed wyborami na rzecz Lecha Wałęsy, zaś Lech Kaczyński zrezygnował na rzecz Jana Olszewskiego. Ostatecznie więc w I turze - 5 listopada 1995 o urząd prezydenta ubiegało się 13 kandydatów. Dwaj z nich - urzędujący prezydent Lech Wałęsa i lider SLD Aleksander Kwaśniewski - przeszli do II tury. Wybory w II turze w dn. 19 listopada 1995 wygrał Aleksander Kwaśniewski. Frekwencja wyborcza w 1. turze wyniosła 64,70%, a w ponownym głosowaniu – 68,23%.Piotr Zgorzelski (ur. 17 września 1963 w Płocku) – polski samorządowiec, nauczyciel i polityk, w latach 2010–2011 starosta płocki, poseł na Sejm VII kadencji.
  Biura Klubu Parlamentarnego PSL w gmachu Sejmu

  Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – polska partia polityczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL „Odrodzenie” (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL. Skupia w głównej mierze osoby o poglądach agrarnych, centrowych i chadeckich. W latach 1993–1997 partia współtworząca rząd koalicyjny z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, w okresie 2001–2003 z SLD i Unią Pracy, a w latach 2007–2015 z Platformą Obywatelską. W okresie 1993–1995 ówczesny prezes PSL Waldemar Pawlak pełnił dwukrotnie urząd premiera. PSL należy do Europejskiej Partii Ludowej.

  Romuald Zygmunt Garczewski (ur. 7 lutego 1961 w Staszowie) – polski samorządowiec, burmistrz Miasta i Gminy Staszów, były starosta staszowski.Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.

  Spis treści

 • 1 Program polityczny
 • 2 Historia PSL
 • 2.1 Stronnictwo dawniej
 • 2.2 III Rzeczpospolita
 • 2.2.1 Koalicja SLD-PSL (1993–1997)
 • 2.2.2 W opozycji (1997–2001)
 • 2.2.3 Koalicja SLD-PSL-UP (2001–2003)
 • 2.2.4 W opozycji (2003–2007)
 • 2.2.5 Koalicja PO-PSL (2007–2015)
 • 2.2.6 W opozycji (od 2015)
 • 3 Poparcie w wyborach
 • 3.1 Wybory parlamentarne
 • 3.2 Wybory prezydenckie
 • 3.3 Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • 4 Struktura i działacze
 • 4.1 Władze partii
 • 4.1.1 Naczelny Komitet Wykonawczy
 • 4.1.2 Prezydium Rady Naczelnej
 • 4.1.3 Krajowy rzecznik dyscyplinarny
 • 4.2 Młodzieżówka
 • 4.3 Prezesi PSL
 • 4.4 Honorowi prezesi PSL
 • 4.5 Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji (od 2015)
 • 4.6 Senator IX kadencji (od 2015)
 • 4.7 Posłowie do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji (od 2014)
 • 4.8 Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji (2011–2015)
 • 4.9 Senatorowie VIII kadencji (2011–2015)
 • 4.10 Posłowie do Parlamentu Europejskiego VII kadencji (2009–2014)
 • 4.11 Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji (2007–2011)
 • 4.12 Senatorowie VII kadencji (2007–2011)
 • 4.13 Posłowie do Parlamentu Europejskiego VI kadencji (2004–2009)
 • 4.14 Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji (2005–2007)
 • 4.15 Senatorowie VI kadencji, członkowie Koła Senatorów Niezależnych i Ludowych (2005–2007)
 • 4.16 Parlamentarzyści poprzednich kadencji
 • 4.16.1 2001–2005
 • 4.16.2 1997–2001
 • 4.16.3 1993–1997
 • 4.16.4 1991–1993
 • 4.16.5 1989–1991
 • 5 Aktualni przedstawiciele w samorządzie
 • 5.1 Marszałkowie województw
 • 5.2 Prezydenci miast
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Stronnictwo Chłopskie (SCh) – partia powstała 2–3 marca 1926 z połączenia odłamu PSL "Wyzwolenie" pod nazwą Jedność Ludowa oraz partii Związek Chłopski. Utworzona została na bazie klubu parlamentarnego Stronnictwo Chłopskie, założonego 12 stycznia 1926 przez Jana Dąbskiego, do którego 22 stycznia 1926 dołączyli parlamentarzyści Związku Chłopskiego. Początkowo SCh poparło przewrót majowy Józefa Piłsudskiego (1926), wkrótce jednak przeszło do opozycji (jeden z jego działaczy, Adolf Sawicki, był nawet aresztowany i sądzony ale ostatecznie uniewinniony w procesie brzeskim).Waldemar Pawlak (ur. 5 września 1959 w Modelu) – polski polityk, dwukrotny prezes Rady Ministrów: w 1992 (nie stworzył rządu) oraz w latach 1993–1995.

  Program polityczny[]

  Podstawy programu PSL oparte są na zasadach doktryny neoagraryzmu. PSL opowiada się za pewnym interwencjonizmem państwowym (zwłaszcza w rolnictwie) i za zwolnieniem tempa prywatyzacji. Partia popierała wejście Polski do Unii Europejskiej pod warunkiem wynegocjowania korzystnych warunków. Po wejściu Polski do UE partia popiera silną integrację europejską i poszerzanie współpracy z krajami członkowskimi na zasadach partnerskich.

  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Dariusz Klimczak (ur. 17 czerwca 1980 roku w Rawie Mazowieckiej) - polski polityk i samorządowiec, członek PSL, sekretarz NKW Polskiego Stronnictwa Ludowego.

  Partia sprzeciwia się: wprowadzeniu podatku liniowego, przywróceniu kary śmierci, legalizacji eutanazji i aborcji, rejestracji związków homoseksualnych, legalizacji tzw. „narkotyków miękkich”. Nie popiera likwidacji powiatów.

  Postuluje natomiast: propozycję rozwiązania Senatu i powołania izby samorządowej; utrzymanie publicznej edukacji i służby zdrowia; upublicznienie wszystkich teczek peerelowskich służb; poprawienie stosunków z Rosją i Niemcami; odpolitycznienie mechanizmu i procedur wyboru do KRRiT, NBP, Trybunału Stanu, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, RPO, CBA, ABW; odbiurokratyzowanie i uproszczenie przepisów prawnych utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej; wprowadzenie podatku rodzinnego, umożliwiającego wspólne rozliczanie rodzin; wspieranie ekologicznej agroturystyki i działanie dążące do decentralizacji władzy w Polsce.

  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.Aleksander Sopliński (ur. 25 marca 1942 w Ciechanowie) – polski polityk, lekarz, samorządowiec, poseł na Sejm V i VI kadencji, od 2012 wiceminister zdrowia.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wybory parlamentarne w Polsce w 2011 roku – wybory do Sejmu i Senatu, zarządzone 4 sierpnia 2011 przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na 9 października 2011 roku. Wybory odbyły się według zasad wprowadzonych przez Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011.
  Krzysztof Andrzej Hetman (ur. 27 czerwca 1974 w Lublinie) – polski polityk, urzędnik państwowy i samorządowy, marszałek województwa lubelskiego, były wiceminister rozwoju regionalnego.
  Polska Jest Najważniejsza (PJN) – polska centroprawicowa partia polityczna założona 12 grudnia 2010, zarejestrowana 17 marca 2011. Posiadała klub parlamentarny (w Sejmie VI kadencji i Senacie VII kadencji), obecnie posiada reprezentację w Parlamencie Europejskim. Ugrupowanie tworzą w większości byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, częściowo również Platformy Obywatelskiej.
  Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD) – polska partia polityczna o charakterze centroprawicowym i liberalnym, działająca w latach 1990–1994.
  Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wybory czerwcowe, wybory do Sejmu kontraktowego) – odbyły się w dniach 4 czerwca i 18 czerwca. Były to pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej historii Polski. W ich wyniku Polska stała się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym wyłonieni w wyborach przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy.
  Jolanta Beata Fedak z domu Pietruńko (ur. 21 września 1960 w Żarach) – polski polityk, politolog, od 2007 do 2011 minister pracy i polityki społecznej w pierwszym rządzie Donalda Tuska.
  Edward Wojtas (ur. 1 marca 1955 w Wólce Modrzejowej, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk i samorządowiec, były marszałek województwa lubelskiego, od 2007 do 2010 poseł na Sejm VI kadencji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.121 sek.