• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

  Przeczytaj także...
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci skrót: TPD jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci.Europa Środkowo-Wschodnia – nazwa stosowana dla określenia europejskich państw mających wspólne korzenie kulturowe i historyczne, a także wspólną przeszłość jako buforowe socjalistyczne republiki podlegające ZSRR, badź będące jego częścią składową jako republiki radzieckie. Jest to zbitek dwóch określeń tej części Europy – geograficznego (środkowa) i politycznego (Wschodnia).
  Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter:

  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) – pozarządowa, samopomocowa, niedochodowa organizacja społeczna, zajmująca się pomocą dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną, która do marca 2016 działała pod nazwą Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

  Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Krystyna Mrugalska (ur. 2 października 1937 w Lublinie) – polska pedagog, działaczka społeczna, założycielka i wieloletnia prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

  Powstała w 1991 roku, po oddzieleniu się od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci specjalistycznej struktury o nazwie Komitet i Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej ogólnokrajowego ruchu rodziców reprezentujących interesy dzieci specjalnej troski.

  Niepełnosprawność – długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Zasadniczym celem statutowym organizacji jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin (za Statutem).

  Od 1970 roku organizacja jest członkiem Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – (ang. ILSMH, obecnie Inclusion International).

  Od czerwca 2016 r. Prezeską Zarządu Głównego PSOUU jest Monika Zima-Parjaszewska, prezesem honorowym PSOUU Krystyna Mrugalska, wieloletnia prezes PSOUU.

  Stowarzyszenie od 2005 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

  Przypisy

  1. Ukonstytuowały się władze PSONI! (pol.). Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. [dostęp 2016-08-19].
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.164 sek.