• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie Koleje Linowe  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Gmina Poronin – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.Gmina Zawoja – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie suskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim. W skład gminy wchodzą dwie duże wsie Zawoja i Skawica. Siedzibą gminy jest ta pierwsza.
  Kolej linowa na Palenicę w Pieninach
  Góra Żar – stacja górna kolejki
  Kolej linowa na Kasprowy Wierch

  Polskie Koleje Linowe S.A. – operator przewozów osobowych w regionie górskim, powstały wskutek restrukturyzacji i komercjalizacji Polskich Kolei Państwowych.

  Międzybrodzie Żywieckie – wieś w gminie Czernichów, w powiecie żywieckim, w województwie śląskim. Powierzchnia sołectwa wynosi 1003 ha, a liczba ludności 1463, co daje gęstość zaludnienia równą 145,9 os./km².Kasprowy Wierch (słow. Kasprov vrch; dawniej Kasprowa Czuba) – szczyt w Tatrach Zachodnich o wysokości 1987 m n.p.m.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Proces prywatyzacji
 • 3 Likwidacja
 • 4 Powrót nazwy
 • 5 Posiadana infrastruktura
 • 6 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Rada składa się z 40 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pełni także funkcję organu naukowego CITES. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (jako organizacja pozarządowa). Do 1949 r. była wraz z Biurem Delegata Ministra Oświaty jedyną w Polsce instytucją państwową zajmującą się ochroną przyrody.
  Gmina Szczawnica – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, która została przekształcona z dawnej gminy miejskiej Szczawnica 1 stycznia 2008 r.
  Kolej linowa na Szyndzielnię – kolej gondolowa z Olszówki (dzielnica Bielska-Białej) na Szyndzielnię w Beskidzie Śląskim, w granicach administracyjnych tego miasta.
  Kolej krzesełkowa Goryczkowa, Wyciąg w Dolinie Goryczkowej, Wyciąg Goryczkowy – krzesełkowy wyciąg narciarski w Dolinie Goryczkowej w Tatrach Zachodnich należący do spółki PKL. Jest to wyciąg krzesełkowy 2-osobowy, oddany do użytku w 1969 roku. Ma on 1624 m długości i przewozi narciarzy z Wyżniej Goryczkowej Równi (1355 m n.p.m.) przez Dolinę Goryczkową pod Zakosy na Kasprowy Wierch (górna stacja znajduje się pod jego szczytem, na wysokości 1958 m n.p.m.). Różnica wysokości wynosi 602 m, średnie nachylenie stoku 37%. Czas podjazdu kolejką trwa ok. 15 min. Wyciąg przewozić może do 720 osób/godz. Sezon narciarski trwa tutaj przeważnie od 15 grudnia do początku maja. Przy 7-godzinnej pracy wyciągu przez 110 dni w sezonie zimowym Wyciąg Goryczkowy pozwala przewieźć 554 500 osób.
  Nepotyzm (łac. nepos – wnuk, potomek) – faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk i przydzielaniu godności.
  Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" – państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa, działająca na terenie Polski. Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną dbając przy tym o stan zarządzanych terenów, tj. o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
  Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.