• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polski kontyngent wojskowy  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Ochronnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (PKW UNPROFOR), od 1995 Polski Kontyngent Wojskowy w Operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych Przywrócenia Zaufania w Chorwacji (PKW UNCRO, PKW Chorwacja) – wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, przeznaczony do udziału w ONZ-owskich siłach pokojowych na terytorium b. Jugosławii, głównie w Chorwacji, w latach 1992-1995. W szczytowym okresie liczył on ponad 1200 żołnierzy, co czyni go trzecim co do wielkości polskim kontyngentem wojskowym w historii.Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych – organ wykonawczy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie planowania i dowodzenia wojskami operacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - polskimi kontyngentami wojskowymi oraz innymi wydzielonymi jednostkami wykonującymi działania w ramach operacji wojskowych poza granicami Polski (operacje reagowania kryzysowego). Jest również odpowiedzialne za koordynowanie operacji ratowniczych i humanitarnych oraz zapobieganie aktom terroru i ich następstwom.

  Polski kontyngent wojskowy (PKW) – wydzielona jednostka wojskowa Sił Zbrojnych RP (wojska operacyjne), przeznaczona do udziału w zagranicznej operacji wojskowej (pokojowej lub wojennej) zgodnie z decyzją Prezydenta RP na wniosek Rady Ministrów.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Podstawy prawne
 • 3 Nazewnictwo
 • 4 Typy
 • 5 Podległość
 • 6 Szkolenie
 • 7 Uczestnictwo i rotacje
 • 8 Lista PKW
 • 9 Bibliografia
 • 10 Zobacz też
 • Historia[]

   Zapoznaj się również z: Wojsko Polskie w misjach pokojowych.

  W 1953 PRL wysłała ok. 300 żołnierzy do Korei w ramach Polskiej Misji Wojskowej w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych, mającej za zadanie nadzorowanie zawieszenia broni oraz prawie 60 wojskowych medyków w szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża w Korei Północnej. Przez następne lata Polacy uczestniczyli w pracach komisji w Indochinach (1954-1976) oraz obserwatorów w Nigerii (1968-1970), jednak faktycznie pierwszym polskim kontyngentem wojskowym była Polska Wojskowa Jednostka Specjalna w ramach Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ w latach 1973-1979.

  Misja Polska do Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei – misja wojskowa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (do 1989 Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej) działająca w ramach KNPN, nadzorującej od 1953 zawieszenie broni między Koreą Północną a Koreą Południową.Polska Jednostka Wojskowa w składzie odwodu strategicznego Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie, (od 1999) Polska Jednostka Wojskowa w składzie odwodu strategicznego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny lub w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federacyjnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii - wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, przeznaczony do wsparcia sił NATO w Bośni i Hercegowinie (SFOR) oraz (od 1999) w Kosowie (KFOR) w przypadku kryzysu, działający w latach 1998-2002.
  Żołnierze PKW Syria - POLBATT

  Pierwszym kontyngentem z PKW w nazwie był utworzony w 1979 na bazie Wydzielonej Grupy PWJS PKW Syria. Udana służba Polaków w błękitnych hełmach spowodowała prośby ONZ o wydzielanie kontyngentów do kolejnych misji. Do początku lat 90. działania w nich ograniczały się do logistyki, dopiero od 1992 polscy żołnierze pełnili zadania operacyjne (PKW Chorwacja). Od 1996 polskie zaangażowanie skupiło się na siłach wsparcia pokoju NATO. Początkowo wysyłane były Polskie Jednostki Wojskowe (PJW Bośnia i Hercegowina, PJW Albania, PJW Kosowo), jednak w 2000 także i one nazwano Polskimi Kontyngentami Wojskowymi. Od tamtej pory najwięcej PKW działało właśnie w ramach NATO, na czele z PKW Afganistan, największym komponentem zagranicznym SZ RP (prawie 2600 żołnierzy + 400 odwodu w Polsce).

  Wojskowa Składnica Tranzytowa – polska składnica amunicyjna z oddziałem wartowniczym, funkcjonująca w latach 1926-1939 na półwyspie Westerplatte, miejsce obrony polskiej przed wojskami niemieckimi we wrześniu 1939 roku.Kontrwywiad – działalność mająca na celu neutralizowanie działalności obcych służb wywiadowczych, jak też przeciwdziałanie szpiegostwu w ogólności. Często ujmuje się tu również działania mające na celu ochronę i obronę przed dywersją i sabotażem. Kontrwywiadem przeważnie zajmują się służby cywilne, policyjne i wojskowe, potocznie określane również mianem kontrwywiad. W Polsce kontrwywiadem cywilnym zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wojskowym Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

  W ramach sił pokojowych Unii Europejskiej polscy żołnierze służą od 2003 (z czego wciąż w Bośni i Hercegowinie) i od 2006 szczególną rolę pełni w nich Żandarmeria Wojskowa. Oprócz powyższych organizacji PKW działały w ramach doraźnych koalicji wielonarodowych (najczęściej jednak wspieranych przez ONZ) – pierwszy raz od 1985 do 1987 w operacji humanitarnej Tesfa brała udział Polska Lotnicza Eskadra Pomocy Etiopii. W następnych latach Polacy wzięli udział m.in. w obu wojnach w Zatoce Perskiej (po II Irak stabilizował drugi co do wielkości polski kontyngent w historii – 2500 żołnierzy), operacji Uphold Democracy na Haiti i Enduring Freedom w Afganistanie i Zatoce Perskiej.

  Żandarmeria Wojskowa (ŻW) – wyodrębniona i wyspecjalizowana służba Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, której działalność polega na zapewnieniu przestrzegania dyscypliny wojskowej oraz ochranianie porządku publicznego i zapobieganie popełnianiu przestępstw na terenach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych. ŻW pełni rolę policji wojskowej.2 Armia Wojska Polskiego (2 AWP) – związek operacyjny Sił Zbrojnych PRL, powołany ze składu Śląskiego Okręgu Wojskowego zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej gen. broni Wojciecha Jaruzelskiego z 27 lipca 1968 w celu interwencji militarnej w Czechosłowacji. Były to największe nieradzieckie siły w niej uczestniczące oraz jednocześnie jedyny polski związek armijny powstały po 1945 r. Armię powołano w oparciu o mobilizowaną na wypadek wojny 2 Armię Ogólnowojskową.

  W 2009 Polska znacząco ograniczyła swoją obecność w siłach pokojowych ONZ, wycofując wszystkie kontyngenty wojskowe, a od 2014, czyli zakończenia misji ISAF, PKW są angażowane głównie w działaniach szkoleniowych i patrolowych.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska Jednostka Wojskowa w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federacyjnej Republice Jugosławii, od 2000 Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Republice Serbskiej, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Republice Albanii i Republice Bośni i Hercegowiny (PKW Kosowo, PKW KFOR) - wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, przeznaczony do udziału w NATO-wskich KFOR (Kosovo Force - Siły Kosowskie) w ramach operacji Joint Guardian (Wspólny Strażnik) od 1999 roku.
  Polskie kontyngenty wojskowe w w operacji Inherent Resolve – wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, przeznaczony do wsparcia wielonarodowej koalicji prowadzącej działania zbrojne przeciwko Państwu Islamskiemu w 2016 roku w Iraku i Kuwejcie. Formalnie funkcjonuje jako dwa odrębne kontyngenty:
  Wydzielona Grupa Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie (WG PWJS), od 1979 Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej (PKW UNDOF, PKW Syria) – wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, przeznaczony początkowo do zabezpieczenia logistycznego, a od 1993 do rozdzielenia wojsk izraelsko-syryjskich na Wzgórzach Golan. Działał od 1974 (do 1979 jako część polskiego kontyngentu w Egipcie) do 2009, przez co był najdłużej istniejącym PKW.
  Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (PKW Liban, PKW UNIFIL) – wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, przeznaczony początkowo do zabezpieczenia medycznego, a od 1994 także i logistycznego wojsk ONZ w południowym Libanie w latach 1992-2009.
  Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Greckiej (PKW Grecja) - wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, przeznaczony do ochrony chemicznej Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 roku.
  Polacy w operacjach pokojowych - operacje pokojowe, obserwacyjne, humanitarne, rozjemcze i policyjne, w których udział brali żołnierze Sił Zbrojnych PRL i Sił Zbrojnych RP.
  Szpital Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) w Korei Północnej - wojskowa (od lipca 1953 cywilna) polowa placówka medyczna Polskiego Czerwonego Krzyża, udzielająca pomocy humanitarnej wojskom komunistycznym podczas wojny koreańskiej. Działała w latach 1953-1956.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.075 sek.