• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Przeczytaj także...
  Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (dawniej zwana Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) ) – związek stowarzyszeń naukowo-technicznych o tradycji zapoczątkowanej przez założone w 1835 w Paryżu Towarzystwo Politechniczne Polskie. Od 1905 posiada stałą siedzibę w Warszawie w Domu Technika w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5.Osobowość prawna – pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Jest immanentnie związane z powstaniem osoby prawnej, gdyż bez osobowości prawnej osoba prawna przestaje istnieć.
  Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) – polska organizacja pozarządowa o charakterze naukowo-technicznym i zawodowym, zrzeszająca inżynierów, techników, studentów oraz uczniów szkół budowlanych.

  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa utworzony 14 czerwca 1948 jest kontynuatorem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych utworzonego 4 maja 1934.

  Funkcję przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w kadencji 20082012 pełnił Wiktor Piwkowski. Obecnie funkcję tę sprawuje Ryszard Trykosko.

  Budownictwo – dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na umiejscowienie tych obiektów wyróżnia się:Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Związek posiada osobowość prawną. Terenem działania związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych Warszawa. Związek może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji zrzeszających stowarzyszenia naukowo-techniczne. PZITB współpracuje z innymi związkami i stowarzyszeniami działającymi w sferze szeroko rozumianego budownictwa i inżynierii lądowej.

  Podstawowymi celami PZITB są m.in.:

 • dbanie o właściwy poziom zawodowy i etyczny oraz godność i solidarność swoich członków,
 • rozwój myśli technicznej i organizacyjnej budownictwa,
 • dbanie o wysokie kwalifikacje kadry technicznej budownictwa i udzielanie pomocy w rozwoju zawodowym członków Związku,
 • ochrona praw zawodowych swoich członków,
 • reprezentowanie niezależnej opinii i wypowiadanie się w sprawach dotyczących budownictwa i jego uregulowań prawnych,
 • prowadzenie rzeczoznawstwa budowlanego,
 • ochrona środowiska w procesie projektowania, realizacji i użytkowania obiektów budowlanych,
 • dbanie o zachowanie wartości kulturowych istniejących obiektów budowlanych,
 • organizowanie życia koleżeńskiego, pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej.
 • PZITB ma swoje Oddziały w 30 miastach Polski, w tym we wszystkich miastach wojewódzkich.

  Zobacz też[edytuj kod]

 • budownictwo
 • Naczelna Organizacja Techniczna
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[edytuj kod]

 • Oficjalna strona Związku • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.