• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polski Samodzielny Batalion Specjalny

  Przeczytaj także...
  Polski Sztab Partyzancki (PSzP) – został utworzony w kwietniu 1944 w Szpanowie z inicjatywy Centralnego Biura Komunistów Polskich (CBKP). Rozpoczął działalność 5 maja 1944.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Józef (Szaja) Krakowski pseud. Częstochowski, Józio, Ferdek (ur. 29 czerwca 1914 w Rozprzy, zm. 25 kwietnia 1986 we Frankfurcie nad Menem) – działacz komunistyczny, oficer UB.

  Polski Samodzielny Batalion Specjalny (PSBS) – pododdział dywersyjno-rozpoznawczy ludowego Wojska Polskiego. Wzorowany na wojskach NKWD, w maju 1944 roku podporządkowany Polskiemu Sztabowi Partyzanckiemu, przemianowanemu na Bazę Oddziałów Desantowych, później na Bazę Materiałowo-Technicznego Zaopatrzenia, później w kompetencji Kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN.

  Wojska powietrznodesantowe (wojska spadochronowe, spadochroniarze) – oddziały wojskowe przeznaczone do przeprowadzania desantu z powietrza.Lucyna Hertz właściwe imię Noemi, (ur. 12 marca 1917 w Warszawie, zm. 22 października 1944 w Otwocku) – podporucznik Wojska Polskiego.

  18 października 1943 dowódca 1 Korpusu Polskiego w ZSRR, gen. bryg. Zygmunt Berling rozkazał mjr. Henrykowi Toruńczykowi przystąpić do organizacji jednostki przeznaczonej do walki na tyłach wroga. Samodzielny batalion formowany był w osiedlu typu miejskiego Biełoomut, w rejonie łuchowickim obwodu moskiewskiego, w oparciu o radziecki etat Nr 035/24 - batalionu spadochronowo-desantowego (ros. парашютно-десантный батальон).

  Leon Rubinsztein (również: Rubinsztajn; ur 28 lutego 1912, zm. 16 września 1961 w Warszawie) – polski działacz państwowy żydowskiego pochodzenia, wiceminister różnych resortów (1955–1961), funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej.Resort Bezpieczeństwa Publicznego (RBP) – resort przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego, pierwszy zorganizowany organ bezpieczeństwa stworzony za pomocą i na wzór radziecki, w celu obrony organizowanego przez PPR systemu władzy na terenach Polski zajętych przez Armię Czerwoną.

  Organizacja batalionu według etatu Nr 035/24

 • Dowództwo
 • Kompania Radiotelegrafistów
 • Kompania Minerska
 • Kompania Zwiadowców
 • Kompania Zwiadowców
 • Kompania Ciężkich Karabinów Maszynowych
 • Kompania Moździerzy
 • Kompania Rusznic Przeciwpancernych
 • Powołany pod nadzorem Stanisława Radkiewicza był zalążkiem wojskowych oddziałów Resortu Bezpieczeństwa Publicznego przy PKWN. Szkoleniem tego oddziału zajmowali się sowieccy specjaliści z NKWD, a niektórzy z nich objęli potem w nim stanowiska dowódcze.

  Ryszard Iwon Terlecki (ur. 2 września 1949 w Krakowie) – polski historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, dziennikarz i polityk, od 2007 poseł na Sejm VI i VII kadencjiStanisław Radkiewicz (ur. 19 stycznia 1903 w Rozmierkach, zm. 13 grudnia 1987) – generał dywizji bezpieczeństwa publicznego, funkcjonariusz publiczny, polski działacz komunistyczny, członek KPP, PZPR, Kierownik Resortu Bezpieczeństwa Publicznego 1944-45, od 1 stycznia 1945 do 7 grudnia 1954 Minister Bezpieczeństwa Publicznego , od marca 1946 członek Państwowej Komisji Bezpieczeństwa, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I kadencji, organizator terroru stalinowskiego w Polsce, szara eminencja Polski Ludowej.

  Żołnierze PSBS zrzucani byli za linią frontu, gdzie zajmowali się m. in. rozpoznawaniem sił armii niemieckiej oraz akcjami dywersyjnymi na strategiczne cele, jak również rozpoznawaniem struktur polskiej partyzantki niekomunistycznej (gł. NSZ i AK). Od maja do września 1944 wysłano 12 grup wywiadowczych i dywersyjnych w łącznej sile 296 ludzi.

  Dowództwo – zespół ludzi, wraz z dowódcą, zajmujących się kierowaniem formacją wojskową lub zespołem ludzi. Najczęściej stosowane w terminologii wojskowej, rzadziej w terminologii cywilnej.Zygmunt Henryk Berling (ur. 27 kwietnia 1896 w Limanowej, zm. 11 lipca 1980 w Konstancinie-Jeziornie) – polski dowódca wojskowy, uczestnik walk o niepodległość Polski, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, generał broni Wojska Polskiego, dowódca 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i 1 Armii WP, zastępca Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego, komendant Akademii Sztabu Generalnego, prawnik, urzędnik państwowy i działacz partyjny, członek PZPR, wiceminister Leśnictwa (1957–1970), prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego (1956-1959).

  Obsada personalna batalionu:

 • dowódca - mjr / ppłk Henryk Toruńczyk
 • zastępca dowódcy do spraw liniowych - mjr Leon Rubinsztajn
 • zastępca dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych - kpt. Józef Krakowski
 • zastępca dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych - kpt. Józef Kratko (do 20 V 1944)
 • zastępca dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych - kpt. Jan Rusiecki (od 20 V 1944)
 • szef Wydziału Polityczno-Wychowawczego - ppor. Stefan Halpner
 • lektor Wydziału Polityczno-Wychowawczego - por. Romana Pawłowska
 • szef Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego - kpt. Jan Perkowski
 • oficer Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego - kpt. Natan Badjan
 • starszy instruktor wyszkolenia minerskiego - ppor. Lucyna Hertz
 • lekarz - mjr Leo Samet
 • Jednostką Wojskową, która dziedziczyła tradycje PSBS był 1 Batalion Szturmowy, a obecnie kontynuator 1 Batalionu Szturmowego Jednostka Wojskowa Komandosów.

  Przeciwnik (ang.enemy) – osoba, grupa osób (zorganizowana lub niezorganizowana), wojska lub siły paramilitarne, elementy narodowe lub sojusznicze, które prowadzą w sposób zamierzony wrogie działania wymierzone przeciwko stronie własnej i z którymi należy walczyć z użyciem, w razie konieczności, siły.Ludowe Wojsko Polskie (LWP) – potoczna nazwa polskich sił zbrojnych sformowanych w latach 1943–1944 w ZSRR oraz wywodzącego się z nich Wojska Polskiego w Polsce Ludowej w latach 1944–1952 i Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1952–1989.

  Przypisy

  1. TRADYCJE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW
  2. Baza jednostek wojskowych RKKA w latach 1943-45
  3. Polski Samodzielny Batalion Specjalny, to oficjalna nazwa jednostki umieszczona między innymi na pieczęci urzędowej. Równocześnie stosowano inne nazwy pododdziału: Batalion Specjalny lub Batalion Szturmowy. Ryszard Terlecki utrzymuje, że pododdział powstał jako Samodzielny Batalion Szturmowy, a w marcu 1944 przemianowany został na Polski Samodzielny Batalion Specjalny.
  4. Sławomir Cenckiewicz, Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991 (wprowadzenie do syntezy), Poznań 2011, s. 51.
  5. W latach 1957-1963, w stopniu generała brygady, był szefem Departamentu Służby Zdrowia MON.

  Bibliografia[]

 • Edwarda Markowa, Sprawozdanie z działalności Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalnego, Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 2 (31), Warszawa 1964, s. 343-360.
 • Ryszard Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków 2007.
 • Anna Grażyna Kister, Pretorianie. Polski Samodzielny Batalion Specjalny i Wojska Wewnętrzne 18 X 1943 – 26 III 1945, Warszawa 2010
 • Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.Walka - to główna kategoria działań taktycznych, rozumiana jako skupione w czasie i przestrzeni starcie dwóch przeciwstawnych stron w skali taktycznej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pododdział – to część większego pododdziału, oddziału lub związku taktycznego nie mająca zwykle samodzielności gospodarczej i administracyjnej.
  Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków.
  Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) – polska konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego działająca podczas II wojny światowej i w okresie powojennym o charakterze ultranacjonalistycznym i faszyzującym. Po Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich była to największa formacja polityczno-wojskowa podczas okupacji. Narodowe Siły Zbrojne w czasie okupacji liczyły według różnych danych od 80 tys. (w październiku 1943 72,5 tys.) do 100 tys. ludzi. Organizacja walczyła z Niemcami (choć od końca 1943 r. nie podejmowała już działań zaczepnych przeciwko nim) i zwalczała partyzantkę komunistyczną (Gwardię Ludową/Armię Ludową i partyzantkę sowiecką, traktując je jako bandyckie) oraz bandy rabunkowe.
  Etat jednostki wojskowej – dokument określający strukturę organizacyjną jednostki wojskowej i podległość jej poszczególnych ogniw.
  1 Batalion Szturmowy 1 bsz, 1 Samodzielny Batalion Szturmowy 1 sbsz – jednostka wojskowa dalekiego rozpoznania i działań specjalnych SZ PRL i SZ RP okresu transformacji ustrojowej.
  Józef Kratko (ur. 16 września 1914 w Pińsku) – oficer Ludowego Wojska Polskiego, pułkownik Bezpieczeństwa Publicznego.
  Obwód moskiewski (ros. Московская область, potocznie Подмосковье – czyt. Podmoskowje) – jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej, położona w zachodniej części kraju, dokoła stolicy państwa – Moskwy, która jednak w skład obwodu nie wchodzi i stanowi odrębny podmiot Federacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.