• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polski Program Liberalny

  Przeczytaj także...
  Senatorowie II kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 27 października 1991. Kadencja senatorów rozpoczęła się wraz ze złożeniem ślubowania na pierwszym posiedzeniu Senatu II kadencji wyznaczonym na 26 listopada 1991, a upłynęła 31 maja 1993 w dniu wejścia w życie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1993 r. w sprawie rozwiązania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 1993 r. Nr 27, poz. 285). Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD) – polska partia polityczna o charakterze centroprawicowym i liberalnym, działająca w latach 1990–1994.
  Jan Pamuła (ur. 24 czerwca 1951 w Bielsku-Białej) – polski polityk, ekonomista i menedżer, poseł na Sejm I kadencji.

  Polski Program Liberalnyklub poselski i senatorski w Sejmie I kadencji i Senacie II kadencji, istniejący w okresie od 6 listopada 1992 do 31 maja 1993, wchodzący w skład koalicji popierającej rząd Hanny Suchockiej.

  Klub – w polskim parlamencie: grupa ludzi, która została powołana na zasadzie politycznej, tworząca pewną frakcję.Rząd Hanny Suchockiej – gabinet pod kierownictwem premier Hanny Suchockiej, powołany przez Sejm 11 lipca 1992 po niepowodzeniu misji utworzenia rządu przez Waldemara Pawlaka. 28 maja 1993 Sejm RP na wniosek NSZZ Solidarność, większością jednego głosu uchwalił wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. 29 maja 1993 prezydent Lech Wałęsa w wyniku uchwalenia wotum nieufności bez jednoczesnego dokonania wyboru nowego premiera przez Sejm, skorzystał ze swoich konstytucyjnych uprawnień (na podstawie Małej Konstytucji), nie przyjął dymisji rządu Hanny Suchockiej i rozwiązał parlament.

  Połączył on posłów Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Polskiej Partii Przyjaciół Piwa (z koła poselskiego Polski Program Gospodarczy, tzw. Duże Piwo) oraz 5 posłów Porozumienia Centrum. Klub liczył początkowo 53 posłów, by na koniec kadencji skupiać 48 członków. W jego skład weszło także 7 senatorów. Przewodniczącym klubu był Jan Pamuła.

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Klub poselski PPL w Sejmie I kadencji
 • Polska Partia Przyjaciół Piwa (PPPP) – polska partia polityczna założona w 1990 przez satyryka Janusza Rewińskiego. Sądownie została zarejestrowana 28 grudnia 1990.Porozumienie Centrum (PC) – polska partia polityczna o profilu chrześcijańsko-demokratycznym, powstała 12 maja 1990, wyrejestrowana 25 września 2002 (faktycznie działała do 2001, kiedy na jej bazie powstało Prawo i Sprawiedliwość).
  Warto wiedzieć że... beta

  Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 27 października 1991, na czas kadencji od 25 listopada 1991 do 31 maja 1993. Pierwotnie miała upłynąć pomiędzy 29 listopada 1995 a 19 grudnia 1995, jednak Sejm został rozwiązany zarządzeniem prezydenta RP z 29 maja 1993.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.