• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polski Narodowy Kościół Katolicki  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Bp Stanisław Biliński (ur. 1953 w Albany) – biskup Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie o polskich korzeniach, ordynariusz diecezji zachodniej PNKK, proboszcz parafii Świętego Imienia Jezus w Schenectady. Wykładowca Seminarium Teologicznego PNKK im. Girolamo Savonaroli w Scranton.Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół starokatolicki prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich, Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Polskiej Rady Ekumenicznej. Organem prasowym wspólnoty jest „Rodzina”, przy kościele działa również Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański.
  Katedra św. Jana w Toronto

  Polski Narodowy Kościół Katolicki, PNKKKościół starokatolicki działający na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady, którego znaczną część wiernych stanowią przedstawiciele Polonii w Ameryce Północnej. Obecnie Kościół prowadzi też działalność we Włoszech, gdzie posiada trzy parafie. Kościół utrzymuje jedność wiary i moralności z Kościołem Polskokatolickim w Polsce.

  Diecezja zachodnia – jedna z 5. diecezji Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ze stolicą w Park Ridge. Od 2012 r. ordynariuszem diecezji jest bp Stanisław Biliński, a jego sufraganem bp Antoni Kopka. Diecezja dzieli się na 5. dekanatów/senioratów:Męczennik (gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek” – osoba, która zginęła lub cierpiała w obronie swoich wierzeń lub przekonań.

  Polski Narodowy Kościół Katolicki należy do Światowej Rady Kościołów oraz Narodowej Rady Kościołów Chrześcijańskich w Stanach Zjednoczonych. Organami prasowymi wspólnoty są PNCC Studies i Rola Boża. Przy Kościele działają organizacje: Polska Narodowa „Spójnia” w Ameryce, Towarzystwo Niewiast Polskich Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Towarzystwo Młodzieży Zmartwychwstanie.

  National Council of the Churches of Christ in the USA, zwykle National Council of Churches (NCC; tłum. Narodowa Rada Kościołów Chrześcijańskich w Stanach Zjednoczonych) – powstała w 1950 roku komisja ekumeniczna skupiająca 35 organizacji kościołów chrześcijańskich tradycji protestanckiej, prawosławnej i katolickiej w Stanach Zjednoczonych. Siedziba NCC znajduje się w Nowym Jorku. Organizacja należy do Światowej Rady Kościołów. Przewodniczącym Rady jest ks. dr Robert William Edgar.Wiktor Wysoczański (ur. 24 marca 1939 w Wysocku Wyżnym) – polski biskup starokatolicki, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, ordynariusz diecezji warszawskiej, proboszcz misyjnej parafii polskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Konstancinie-Jeziornie. W latach 1990-1996 i 2002-2008 rektor, a obecnie kierownik sekcji starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 2011 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Powstanie (przełom XIX i XX wieku)
 • 1.2 Dwudziestolecie międzywojenne (1919–1939)
 • 1.3 II wojna światowa (1939–1945)
 • 1.4 PRL (1945–1989)
 • 1.5 Historia Kościoła po 1989 roku
 • 1.6 Historia Kościoła na terenie Brazylii
 • 2 Nauka i organizacja Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego
 • 3 Duchowni
 • 4 Biskupi Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego
 • 5 Administracja
 • 6 Przypisy
 • 7 Bibliografia
 • 8 Linki zewnętrzne
 • Bp sen. Jan Franciszek Swantek (ur. 1933 w Walligford) – Pierwszy Biskup Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (PNKK) w latach 1985–2002. Jego następcą na tym stanowisku został wybrany w 2002 r. bp Robert Nemkovich. Jako zwierzchnik PNKK zdecydowanie opowiadał się przeciwko udzielaniu święceń kapłańskich kobietom oraz dawaniu ślubów parom homoseksualnym.Bóg Ojciec, Pan Bóg (łac. Deus Pater) – jedna z Trzech Osób Boskich czczonych przez większość wyznań chrześcijańskich.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Starokatolicyzm – nurt katolicyzmu, powstały w 1870 roku w wyniku sprzeciwu części Kościoła rzymskokatolickiego wobec ogłoszenia przez sobór watykański I dogmatu o nieomylności i prymacie papieża.
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  Światowa Rada Narodowych Kościołów Katolickich (ang. World Council of National Catholic Churches) (WCNCC) – wspólnota konserwatywnych samodzielnych krajowych kościołów starokatolickich, uznających te same podstawy wiary i te same porządki ustrojowe i liturgiczne. Przewodniczącym Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich jest abp António José da Costa Raposo, zaś sekretarzem abp dr Augustín Bačinský.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Godło – symbol wyróżniający, znak rozpoznawczy przynależności osoby bądź przedmiotu do szerszej grupy rodowej, prawnej lub społecznej, np. herb, gmerk, logo.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.074 sek.