• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polski Narodowy Katolicki Kościół w RP  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5
  Przeczytaj także...
  Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji liturgicznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy Jezusa.Apostolski Episkopalny Kościół Katolicki (cs. Apoštolská episkopální církev katolická, AECK) - kościół starokatolicki w Czechach, będący misją Kościoła Starokatolickiego na Słowacji. AECK jest członkiem Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich. Zwierzchnikiem misji jest biskup Antonín Jelínek. Siedziba władz zwierzchnich Kościoła znajduje się w Pradze.
  Bibliografia[]
 • Tadeusz Ryszard Majewski: Biskup Franciszek Hodur i Jego Dzieło. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, 1987.
 • Artykuł w "Nowej Gazecie Praskiej" o wspólnej konferencji PNKK w RP i Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich (dostęp w dn. 5.09.2009 r.)
 • Pismo biskupa Hansa Gernego z dn. 1 lipca 1998 roku dotyczące zerwania porozumienia pojednawczego z 1997 roku (dostęp w dn. 5.09.2009 r.)
 • GOŚĆ WARSZAWSKI, nr 25/338, s. 3, 2005 (dostęp w dn. 5.09.2009 r.)
 • List JE bpa Antoniego Rysza do ks. Tomasza Rybki z dnia 3 czerwca 2008 roku (dostęp w dn. 5.09.2009 r.)
 • Krzysztof Kowalczyk, RPO interweniuje po naszym tekście (z: "Polska", 4.06.2008) (dostęp w dn. 5.09.2009 r.)
 • Komunikat diecezji warszawsko-praskiej w sprawie parafii polskokatolickiej przy ul. Modlińskiej z dn. 9.10.2008 (PDF) (dostęp w dn. 5.09.2009 r.)
 • Pismo Rady Synodalnej Kościoła Polskokatolickiego do PNKK w USA i Kanadzie z dnia 25 czerwca 2009 roku
 • Pismo biskupa Sylwestra Bigaja do kapłanów Kościoła Polskokatolickiego z dn. 30 czerwca 2009 roku (dostęp w dn. 5.09.2009 r.)
 • Dariusz Bruncz, PNCC przejmuje jurysdykcję nad wspólnotą z Modlińskiej, ekumenizm.pl (dostęp w dn. 19.01.2012r.)
 • Dariusz Bruncz, Starokatolickie i "narodowe" schizmo-alianse, ekumenizm.pl (dostęp w dn. 15.01.2013r.)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Polski Narodowy Katolicki Kościół w RP (dostęp: 1.07.2015)
 • Polski Narodowy Katolicki Kościół w Kanadzie - Seniorat Misyjny w Polsce (dostęp: 22.12.2014)
 • Kościół Polskokatolicki w RP (dostęp: 22.12.2014)
 • Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, PNKK (ang. Polish National Catholic Church, PNCC) – Kościół starokatolicki działający na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady którego znaczną część wiernych stanowią przedstawiciele Polonii w Ameryce Północnej. Obecnie Kościół prowadzi też działalność we Włoszech, gdzie posiada 3 parafie. Od 13 stycznia 2012 pod jurysdykcją PNKK znajduje się Polski Narodowy Katolicki Kościół w Polsce. Kościół utrzymuje jedność wiary i moralności z Kościołem Polskokatolickim w RP.Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sutanna (z franc. i wł., łac. – rewerenda) – długa szata do kostek, lekko wcięta w pasie, z niskim stojącym kołnierzykiem, zapinana z przodu na rząd małych guziczków, noszona przez duchownych różnych wyznań chrześcijańskich, w tym katolickich, prawosławnych, starokatolickich, anglikańskich, ewangelickich i prezbiteriańskich.
  Wiktor Wysoczański (ur. 24 marca 1939 w Wysocku Wyżnym) – polski biskup starokatolicki, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, ordynariusz diecezji warszawskiej, proboszcz misyjnej parafii polskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Konstancinie-Jeziornie. W latach 1990-1996 i 2002-2008 rektor, a obecnie kierownik sekcji starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 2011 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej.
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
  Parafia pw. Bernarda z Clairvaux w Drawnie (Wedelsko) - parafia Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w RP. Parafia użytkuje kaplicę domową, która została przebudowana przez cystersów w latach 2011/12, a sam budynek został wybudowany w roku 1921.
  Kościół Starokatolicki na Słowacji (sk: Starokatolícka cirkev na Slovensku) - kościół starokatolicki, będący współzałożycielem Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich. Kościół liczy 1,7 tys. członków. Wspólnota wydaje miesięcznik Slovenské katolícke noviny oraz rocznik Slovenské katolícke listy. Zwierzchnikiem kościoła jest arcybiskup dr Augustín Bačinský, siedziba kościoła znajduje się w Nitrze.
  Bóg lub bóstwo – istota nadprzyrodzona, której istnienie postuluje większość religii. Zajmuje się nim teologia i filozofia, gdzie jest ono uważane za zagadnienie metafizyczno-egzystencjalne. Ze względu na duże zróżnicowanie rozumienia tego pojęcia, trudno jest o jego jednoznaczną definicję (co dodatkowo utrudniają założenia teologiczne związane z tym zagadnieniem, pochodzące z poszczególnych religii). Jako najbardziej różniące się od siebie, należy wyodrębnić definicje używane przez religie politeistyczne i monoteistyczne, deizm, panteizm oraz panenteizm.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.362 sek.