• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polski Kodeks Honorowy  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Naród – wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków. Chociaż naród wyróżnia się na tle innych zbiorowości, to jednak nie jest możliwe precyzyjne zdefiniowanie tego pojęcia. W socjologii nie ma jednej definicji tego pojęcia, istnieją też rozbieżności między stanowiskiem socjologów, antropologów i historyków.II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Leszek Kania: O pojedynkach, kodeksie Boziewicza i ludziach honoru. Szkic prawno - historyczny, Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, s. 58.
  2. Bartłomiej Szyndler, Pojedynki, Warszawa: PWN, 1987, s. 178-179, ISBN 83-01-07402-7, OCLC 834788905.
  3. Władysław Boziewicz, Polski kodeks honorowy

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Pełny tekst kodeksu
 • Leszek Kania O pojedynkach, kodeksie Boziewicza i ludziach honoru. Szkic prawno - historyczny
 • Honor (łac. honor – cześć) – pojęcie dotyczące moralności i obyczajowości. Występuje w skali jednostkowej i społecznej w określonym czasie i na określonym terytorium.Broń biała – rodzaj broni służących do walki wręcz, a nie do miotania pocisków za pomocą energii chemicznej (broń palna) lub zakumulowanej energii mechanicznej (broń miotająca).


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Obelga, inwektywa − obraza słowna wyrażona mową lub pismem, przez przypisanie danej osobie cech negatywnych. Najczęściej wykorzystuje się wyrazy nacechowane emocjonalnie. Gramatycznie najczęściej rzeczownik lub przymiotnik. To samo określenie może być negatywne w opinii obrażającego, a w opinii obrażanego wprost przeciwnie, może być np. powodem do dumy. W przypadku określeń neutralnych, rozstrzygnięcie następuje na płaszczyźnie kontekstu użytego określenia.
  Pistolet (fr.) - krótka, ręczna broń palna do walki (zarówno ataku jak i obrony) na niewielką odległość (do 50 m), a także do wymuszania posłuszeństwa na polu walki. Charakteryzuje się krótką lufą, małymi gabarytami i chwytem (rękojeścią) przystosowanym do strzelania z jednej ręki.
  Strzał – moment, w którym z lufy broni palnej wylatuje pocisk. Strzałowi najczęściej towarzyszy huk, błysk i chmura gazów wylotowych.
  Szlachta (ze starodolnoniemieckiego Slahta; współcz. niem. Geschlecht) – wyższa warstwa społeczna, wywodząca się ze stanu rycerskiego w społeczeństwie feudalnym. Szlachta posiadała zespół przywilejów społecznych, z których najbardziej podstawowym był przywilej posiadania ziemi. Przynależność do szlachty łączyła się z obowiązkiem służby wojskowej.
  Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.
  Pojedynek (łac. duelium, gr. μονομαχία) – krwawy, choć zarazem uznawany za honorowy, sposób rozstrzygania konfliktów między dwoma rywalami.
  Akademicki Kodeks Honorowy - kodeks honorowy polskich akademików; stosowany przez osoby zrzeszone w korporacjach akademickich. W 1932 roku Związek Polskich Korporacji Akademickich powołał Komisję Kodeksu Honorowego, w 1933 Naczelna Konferencja Akademicka zatwierdziła treść AKH, zaś w 1934 roku oddano kodeks do druku. Autorem kodeksu został Filister Olderman Korporacji Palestra dr Juliusz Sas-Wisłocki. Kodeks ten był w owocem wieloletnich dążeń i prac całego ruchu korporacyjnego mających na celu ujednolicenie zasad postępowania honorowego, którym to zmaganiom ostatecznie wyszedł naprzeciw Filister Sas-Wisłocki. Charakteryzował się wysoką elastycznością, był utrakwistyczny (zaspokajał antyduelantów i duelantów), przyjmował klauzulę niedopuszczalności pojedynków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.