• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska Plus  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

  Polska Plus (Polska +) – polska centroprawicowa partia polityczna powstała z przekształcenia ruchu „Polska XXI”, założona 9 stycznia 2010, zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Warszawie 11 lutego 2010. 24 września 2010 ugrupowanie podjęło decyzję o wejściu w skład Prawa i Sprawiedliwości.

  Polska Jest Najważniejsza (PJN) – polska centroprawicowa partia polityczna założona 12 grudnia 2010, zarejestrowana 17 marca 2011. Posiadała klub parlamentarny (w Sejmie VI kadencji i Senacie VII kadencji), obecnie posiada reprezentację w Parlamencie Europejskim. Ugrupowanie tworzą w większości byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, częściowo również Platformy Obywatelskiej.Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.

  Historia[ | edytuj kod]

  Polska XXI[ | edytuj kod]

  Partia polityczna Polska Plus założona została 9 stycznia 2010 na bazie Ruchu Obywatelskiego „Polska XXI”, inicjatywy polityków skupionych wokół społeczno-politycznego portalu Polska XXI, powstałego 7 kwietnia 2008. Powołanie stowarzyszenia Ruch Obywatelski „Polska XXI”, związanego z portalem, ogłosił 27 września 2008 prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. 22 października tego samego roku posłowie należący do Ruchu utworzyli koło poselskie o nazwie „Polska XXI”, przekształcone 21 października 2009 w koło „Polska Plus”, wraz z przystąpieniem do niego trzech nowych posłów, w tym Ludwika Dorna, który został jego przewodniczącym.

  Wojciech Starzyński – urodził się w 1943 r. w rodzinie kresowej (Nowogródczyzna). Lekarz weterynarii. Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. Pomysłodawca i założyciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wieloletni Prezes STO (1989-2010). Współtwórca oświaty niepublicznej w Polsce. W ramach STO współpracował w programowaniu reformy oświaty z ministrem Henrykiem Samsonowiczem i kolejnymi ministrami edukacji narodowej; inicjator i projektodawca wielu nowych rozwiązań legislacyjnych w zakresie zarówno szkolnictwa publicznego, jak i niepublicznego.Janina Fetlińska (ur. 14 czerwca 1952 w Tuligłowach, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polska polityk, pielęgniarka, doktor nauk medycznych, senator VI i VII kadencji.

  Działalność partii Polska Plus[ | edytuj kod]

  Kongres założycielski partii Polska Plus zapowiedziany został początkowo na 12 grudnia 2009, jednak ze względu na śmierć posła ugrupowania Piotra Krzywickiego przesunięty został na 9 stycznia 2010. Do ugrupowania nie zostały wcielone automatycznie stowarzyszenia lokalne, będące odłamami ruchu „Polska XXI”, lecz ich członkowie wstępowali do partii odrębnie. Do Polski Plus nie przystąpił m.in. Rafał Dutkiewicz. Na kongresie założycielskim wybrano tymczasowy 28-osobowy zarząd ugrupowania na czele z Jerzym Polaczkiem. 13 dni później na rzecznika partii oraz koła został wybrany Jarosław Sellin.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, doktor nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Twórca i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 prezes Rady Ministrów. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.

  Wybory prezydenckie w 2010[ | edytuj kod]

  13 marca 2010 kandydatem ugrupowania w wyborach prezydenckich w tym samym roku ogłoszony został Ludwik Dorn, jednak 20 kwietnia partia ogłosiła wycofanie jego kandydatury ze względu na przyspieszenie wyborów w związku z katastrofą lotniczą, w której zginął prezydent Lech Kaczyński.

  Ewidencja partii politycznych (potocznie: rejestr partii politycznych) prowadzona jest przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Wydział VII). Wpis do ewidencji jest wymagany dla uzyskania przez partię polityczną osobowości prawnej.Piotr Jacek Krzywicki (ur. 22 października 1964 w Poddębicach, zm. 9 grudnia 2009 w Łodzi) – polski polityk, prawnik, poseł na Sejm IV, V i VI kadencji.

  8 maja 2010 władze partii podjęły oficjalnie decyzję o poparciu Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Sam Ludwik Dorn w proteście przeciw uchwale zarządu partii tego samego dnia zrezygnował z członkostwa w jej prezydium oraz szefowania kołu parlamentarnemu, a tydzień później wystąpił z partii i z jej koła, popierając kandydaturę Marka Jurka (poparła go także część partii związana z Marcinem Libickim, jednak działacze ci pozostali w ugrupowaniu).

  Ludwik Stanisław Dorn (ur. 5 czerwca 1954 w Warszawie) – polski polityk i publicysta, od 27 kwietnia 2007 do 4 listopada 2007 marszałek Sejmu, w latach 2005–2007 wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i administracji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, były członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego, od 1997 poseł na Sejm III, IV, V, VI i VII kadencji.Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.

  Wybory uzupełniające do Senatu w 2010[ | edytuj kod]

  Polska Plus wystawiła kandydata w wyborach uzupełniających do Senatu w 2010 w okręgu nr 15, zarządzonych w związku ze śmiercią senator PiS Janiny Fetlińskiej w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Był nim Tomasz Kałużyński, który uzyskał 50 111 głosów i zajął ostatnie, 3. miejsce, przegrywając z kandydatami PSL i PiS.

  Dariusz Olszewski (ur. 26 listopada 1967 w Otwocku) – polski polityk, działacz sportowy, poseł na Sejm V i IX kadencji, prezes Polskiego Związku Rugby. Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.

  Nowe władze Koła Parlamentarnego[ | edytuj kod]

  20 lipca 2010 nowym szefem Koła Parlamentarnego został Kazimierz Michał Ujazdowski, a wiceszefem Jan Filip Libicki.

  Reintegracja z PiS[ | edytuj kod]

  24 września 2010 podczas kongresu partii podjęto decyzję o zaniechaniu działalności Polski Plus i przystąpieniu jej członków do Prawa i Sprawiedliwości. Dzień później rada polityczna PiS zadecydowała o przyjęciu działaczy Polski Plus w szeregi partii. Członkami PiS nie zostali m.in. wiceprezes partii Marcin Libicki oraz dwóch posłów (Jan Filip Libicki i Jacek Tomczak). Politycy Polski Plus otrzymali 13 miejsc w Radzie Politycznej PiS (otrzymało je pięciu posłów ugrupowania, którzy przystąpili do PiS, a także Sebastian Filipek-Kaźmierczak, Kamil Jeziorski, Michał Jędrzejek, Wojciech Kinastowski, Ryszard Mirowski, Wojciech Starzyński, Witold Śmiałek i Marcin Zawadzki).

  Jacek Jerzy Tomczak (ur. 27 lipca 1973 w Poznaniu) – polski polityk, samorządowiec i radca prawny, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji.Jarosław Marek Zdrojkowski (ur. 6 czerwca 1969 w Warszawie) – polski polityk, były I wicewojewoda lubelski, były marszałek województwa lubelskiego.

  Część dawnych polityków Polski Plus związała się z utworzoną kilka tygodni później formacją Polska Jest Najważniejsza.

  Sąd wykreślił Polskę Plus z ewidencji 12 lipca 2011.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Marek Jurek (ur. 28 czerwca 1960 w Gorzowie Wielkopolskim) – polski polityk, poseł X kadencji Sejmu PRL oraz I, IV i V kadencji Sejmu RP, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, od 2005 do 2007 Marszałek Sejmu V kadencji. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.
  Rafał Franciszek Dutkiewicz (ur. 6 lipca 1959 w Mikstacie) – polski przedsiębiorca i samorządowiec, od 2002 prezydent Wrocławia.
  Ruch Obywatelski "Polska XXI" – organizacja powołana 27 września 2008 przez działające w całej Polsce stowarzyszenia regionalne XXI. Ich działalność związana była z inicjatywą społeczno-polityczną skupioną wokół portalu "Polska XXI".
  Lucjan Dominik Karasiewicz (ur. 10 lipca 1979 w Tarnowskich Górach) – polski polityk, poseł na Sejm V i VI kadencji.
  Kazimierz Michał Ujazdowski (ur. 28 lipca 1964 w Kielcach) – polski polityk, doktor nauk prawnych, wicemarszałek Sejmu IV kadencji, w latach 2000–2001 minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2005–2007 minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji.
  Wybory prezydenckie w Polsce wyłoniły piątego prezydenta w III Rzeczypospolitej, następcę zmarłego w trakcie kadencji prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pierwsza tura wyborów odbyła się 20 czerwca 2010, a druga tura dwa tygodnie później – 4 lipca. Na prezydenta wybrany został Bronisław Komorowski.
  Sebastian Franciszek Filipek-Kaźmierczak (ur. 24 października 1969) – polski ekonomista, agronom, menedżer, urzędnik, działacz związkowy i polityk, były wiceminister rolnictwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.