• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska Partia Socjalistyczna - Wolność, Równość, Niepodległość  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Delegatura Rządu na Kraj – tajny naczelny organ władzy administracyjnej w okupowanej Polsce, utworzony w 1940 r., składający się z departamentów. Na jej czele stał Delegat Rządu na Kraj, podporządkowany Rządowi RP na uchodźstwie, a od 1944 wicepremier w tym rządzie. Delegatura kierowała pracą pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego. Jej zadaniami było utrzymanie ciągłości instytucji państwowych, zapewnienie normalnego funkcjonowania państwa, przygotowanie do przyjęcia kontroli nad krajem po zakończeniu wojny, rejestracja poczynań okupantów i dokumentacja zbrodni wojennych, ochrona i ratowanie zagrożonych dóbr kultury.Gwardia Ludowa WRN, od 2 maja 1944 Oddziały Wojskowe Powstańczego Pogotowia Socjalistów (OW PPS) – wojskowe ugrupowanie konspiracyjne 1939-1945 związane z PPS-WRN. Od 1941 scalana z ZWZ z zachowaniem autonomii (od 1942 w AK). W 1944 oddziały GL WRN (OW PPS) liczyły ok. 42 tys. żołnierzy. Oddziały PPS wzięły udział w powstaniu warszawskim w składzie oddziałów okręgu warszawskiego AK na Woli, Żoliborzu, Ochocie, Mokotowie i Śródmieściu.
  Uwagi
  1. Nazwa PPS-WRN jest nazwą nadaną przez powojenną historiografię. Organizacja była popularnie nazywana „WRN”.

  Przypisy

  1. Zygmunt Zaremba, Wojna i Konspiracja, Londyn 1957, s. 77.
  2. Andrzej Krzysztof Kunert, Wrzesień 1939, Warszawa 1993, s. 221, ISBN 83-85272-26-7.
  3. Stanisław Ciesielski, Niepodległość i socjalizm. Tradycja w myśli politycznej polskiego ruchu socjalistycznego w latach 1939-1948, Warszawa 1986, s. 20.
  4. W. Smreczyński (Zygmunt Zaremba), Jak powstawał WRN, w: Perspektywy walki. Zbiór artykułów i rozpraw pod redakcją Z. Zaremby, Paryż luty 1947, s. 59.
  5. W. Smreczyński, op. cit., s. 59.
  6. Zygmunt Zaremba, op. cit.,s.90.
  7. Leinwand Artur, Tadeusz Szturm de Sztrem, PWN, Warszawa 1987.
  8. Andrzej Czystowski, Wolność Równość, Niepodległość (22 października 1939 – 11 lutego 1945), w: „Z Pola Walki” Nr 3 z 1988, s. 98-99.
  9. W. Smreczyński, op. cit., s. 60.
  10. Zygmunt Zaremba, op. cit., s. 110.
  11. Kazimierz Pużak, op. cit., s. 31.
  12. Jan Mulak, Socjalistyczne organizacje konspiracyjne 1939-1945, w: Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945, Aneks, Warszawa 1995, s. 10.
  13. Andrzej Czystowski, op. cit., s. 101.
  14. Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Polski ruch socjalistyczny 1939-1945, Warszawa 1993, s. 92.
  15. Kazimierz Pużak, Wspomnienia, 1939-1945, Gdańsk 1989, s. 40.
  16. Do Szeregu. Organ O.W. P.P.S. Nr 1 z maja 1944 r.
  17. „My tu żyjemy jak w obozie warownym”. Listy PPS-WRN, Warszawa-Londyn 1940-1945. Komitet red.: Olena Zaremba-Blatonowa, Lidia Ciołkoszowa, Wanda Czapska-Jordan. „Puls” Londyn 1992 s. 481-482.
  18. Tamże, s. 481.
  19. Tamże, s. 485-486.
  20. Zygmunt Woźniczka, Podziemna PPS-WRN w latach 1945-1948. Zarys działalności, „Zeszyty historyczne nr 112 z 1995, s. 40-47.
  21. Zygmunt Woźniczka, Procesy polityczne działaczy PPS-WRN w latach 1946-1948, w: Rok 1948. Nadzieje i złudzenia polskich socjalistów, Rzeszów 2000, s. 58.
  22. Michał Śliwa, Myśl polityczna Mieczysława Niedziałkowskiego, Warszawa 1980, s. 72.
  23. Oświadczenie Kazimierza Pużaka do rządu w Londynie, w: „My tu żyjemy jak w obozie warownym”. Listy PPS-WRN Warszawa-Londyn 1940-1945, Londyn 1992, s. 402.
  24. Centralne Kierownictwo Ruchu Mas Pracujących polski do Rządu RP, w: „My tu żyjemy jak w obozie warownym”. Listy PPS-WRN Warszawa-Londyn 1940-1945, Londyn 1992, s. 83.
  25. Stanisław Dzięciołowski, Parlament Polski Podziemnej 1939-1945, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004, s. 28.
  26. Minister Mikołajczyk do Delegata Rządu, w: „My tu żyjemy jak w obozie warownym”. Listy PPS-WRN Warszawa-Londyn 1940-1945, Londyn 1992, s. 428.
  27. Stanisław Dzięciołowski, op. cit., s. 34.
  28. Program Polski Ludowej, w: Z Pola Walki. Cele i drogi podziemnego ruchu robotniczego w Polsce (1939-1942), Londyn 1943, s. 26.
  29. Program Polski Ludowej, op. cit., s. 28.
  30. Stefan Rzeźnik, Krakowska organizacja PPS-WRN w latach 1939-1941, w: Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945, Tom 2, Warszawa 1995, s. 243.
  31. Franciszek Trąbalski, Roman Motyka, Pół wieku socjalizmu polskiego na Śląsku, Warszawa 1947, s. 51.
  32. Franciszek Trąbalski, Roman Motyka, op. cit., s. 52.
  33. Jan Kantyka, Polska Partia Socjalistyczna na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939-1948, Katowice 1975, s. 39.
  34. Franciszek Trąbalski, Roman Motyka, op. cit., s. 53.
  35. Jan Kantyka, op. cit., s. 38.
  36. Dorota Urzyńska, Polski ruch socjalistyczny na obczyźnie 1939-1945, Poznań 2000, s. 23.
  37. Edard Stec, Polska Partia Socjalistyczna w okręgu radomskim w walce z okupantem w latach 1939-1945, w: „Dzieje Najnowsze” nr 1-2 z 1983, s. 335.
  38. Przemysław Ogrodziński, W konspiracji socjalistycznej we Lwowie, w: Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945, Tom 2, Warszawa 1995, s. 40.
  39. Wszystkie dane za: Waldemar Grabowski, Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj, Warszawa 1995.
  40. Jerzy Jarowiecki, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1980, s. 196-198.
  41. Jan Kantyka, op. cit., s. 64-69.
  42. Krajowa konspiracyjna prasa socjalistyczna, w: Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945, Aneks, Warszawa 1995, ISBN 83-85618-15-5.

  Bibliografia[]

 • Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945, T. 1, T. 2, Aneks, Warszawa 1995, ISBN 83-85618-15-5.
 • Dunin-Wąsowicz K., Polski ruch socjalistyczny 1939-1945, Warszawa 1993, ISBN 83-900846-6-X.
 • Wanda Czapska-Jordan, W.R.N. PPS pod okupacją niemiecką 1939-1945, Londyn 1976.
 • Andrzej Czystowski, Wolność Równość, Niepodległość (22 października 1939 – 11 lutego 1945), w: „Z Pola Walki” Nr 3 z 1988.
 • J. Malara, Walka o oblicze socjalizmu polskiego, w: Perspektywy walki. Zbiór artykułów i rozpraw, Zygmunt Zaremba (red.), luty 1947 Paryż.
 • Kazimierz Pużak, Wspomnienia 1939-1945, Gdańsk 1989.
 • „My tu żyjemy jak w obozie warownym”. Listy PPS-WRN Warszawa-Londyn 1940-1945, Komitet red.: Olena Zaremba-Blatonowa, Lidia Ciołkoszowa, Wanda Czapska-Jordan, „Puls” Londyn 1992.
 • Zygmunt Woźniczka, Podziemna PPS-WRN w latach 1945-1948. Zarys działalności, „Zeszyty historyczne, Paryż, nr 112 z 1995.
 • Adrian Uljasz, Antoni Purtal (1895-1943), pseudonimy „Szczerba”, „Janek” – działacz łódzkiej PPS, „Przegląd Nauk Historycznych, R. 3, 2004, nr 1(5), s. 87-106.
 • Romuald Kaczmarek, List w sprawie artykułu o Antonim Purtalu, „Przegląd Nauk Historycznych”, R. 5, 2006, nr 2(10), s. 313-318.
 • Romuald Kaczmarek, Zamach na Schultzego, „Mówią Wieki”, 2008, nr 2, s. 22-25.
 • Natalia Zarembina, z domu Lipszyc (ur. 1895, zm. 30 kwietnia 1973) – polska pisarka i dziennikarka, działaczka Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność, Równość, Niepodległość, Rady Pomocy Żydom, uczestniczka konspiracji w okupowanej Polsce.Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sanacja (łac. sanatio – uzdrowienie) – potoczna nazwa rządzącego obozu piłsudczykowskiego 1926–1939, powstała w związku z głoszonym przez Józefa Piłsudskiego hasłem „sanacji moralnej” życia publicznego w Polsce, wysuwanym w toku przygotowań i w okresie przewrotu majowego 1926.
  Stefan Zbrożyna (ur. 22 sierpnia 1892 w Janiszewie – zm. 12 grudnia 1971 w Warszawie) – działacz socjalistyczny i niepodległościowy.
  Komitet Zagraniczny Polskiej Partii Socjalistycznej (KZ PPS) - struktura reprezentująca PPS na emigracji w Paryżu a następnie w Londynie w okresie 1940 - 1948. W skład Komitetu wchodzili wszyscy członkowie władz naczelnych PPS wybrani na XXIV Kongresie PPS w 1937 r. Komitet Zagraniczny w sprawach krajowych podlegał kierownictwu Centralnego Kierownictwa PPS-WRN,w kraju, posiadając swobodę w sprawach emigracyjnych. W sprawach rządu stanowisko miało być udzielane wspólnie. Jeden z członków Komitetu miał mandat do reprezentowania krajowej PPS (był nim Adam Ciołkosz).
  Delegat Rządu na Kraj - stojący na czele Delegatury Rządu na Kraj przedstawiciel Rządu RP na uchodźstwie w okupowanym kraju (od 1944 roku będący równocześnie wicepremierem w Rządzie RP na uchodźstwie).
  Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) (SSS) – Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.
  Polska Partia Robotnicza (PPR) – partia polityczna utworzona w czasie niemieckiej okupacji, 5 stycznia 1942 roku, w Warszawie z inicjatywy przybyłych z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej (zrzuconych przez lotnictwo radzieckie na spadochronach 28 grudnia 1941 w okolicach Wiązowny), poprzez połączenie organizacji Związek Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma istniejącymi konspiracyjnymi grupami komunistycznymi, takimi jak: „Młot i Sierp”, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Grupa Biuletynu Radiowego, Spartakus, Sztandar Wolności oraz grupa „Proletariusz”.
  Rada Jedności Narodowej – reprezentacja polityczna Polskiego Państwa Podziemnego powstała z 8 stycznia na 9 stycznia 1944 w wyniku przekształcenia Krajowej Reprezentacji Politycznej, działała do 1 lipca 1945.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.073 sek.