• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska Partia Socjalistyczna - Wolność, Równość, Niepodległość  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Delegatura Rządu na Kraj – tajny naczelny organ władzy administracyjnej w okupowanej Polsce, utworzony w 1940 r., składający się z departamentów. Na jej czele stał Delegat Rządu na Kraj, podporządkowany Rządowi RP na uchodźstwie, a od 1944 wicepremier w tym rządzie. Delegatura kierowała pracą pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego. Jej zadaniami było utrzymanie ciągłości instytucji państwowych, zapewnienie normalnego funkcjonowania państwa, przygotowanie do przyjęcia kontroli nad krajem po zakończeniu wojny, rejestracja poczynań okupantów i dokumentacja zbrodni wojennych, ochrona i ratowanie zagrożonych dóbr kultury.Gwardia Ludowa WRN, od 2 maja 1944 Oddziały Wojskowe Powstańczego Pogotowia Socjalistów (OW PPS) – wojskowe ugrupowanie konspiracyjne 1939-1945 związane z PPS-WRN. Od 1941 scalana z ZWZ z zachowaniem autonomii (od 1942 w AK). W 1944 oddziały GL WRN (OW PPS) liczyły ok. 42 tys. żołnierzy. Oddziały PPS wzięły udział w powstaniu warszawskim w składzie oddziałów okręgu warszawskiego AK na Woli, Żoliborzu, Ochocie, Mokotowie i Śródmieściu.
  Przedstawiciele w strukturach ]
 • Rada Jedności Narodowej: przewodniczący Kazimierz Pużak, członkowie: Zygmunt Zaremba, Tomasz Arciszewski (do lipca 1944), Wacław Tułodziecki (od sierpnia 1944);
 • Krajowa Rada Ministrów: Antoni Pajdak;
 • Delegatura Rządu na Kraj: Franciszek Białas – dyrektor Departamentu Pracy i Opieki Społecznej (sierpień 1944 – maj 1945), Bronisław Ziemięcki – dyrektor Departamentu Robót Publicznych i Odbudowy (listopad 1943 – 9 lutego 1944 areszt.);
 • Okręgowe Delegatury Rządu: Stefan Zbrożyna – zastępca delegata ODR Warszawa-miasto, Adam Obarski – zastępca delegata ODR Warszawa-województwo, Aleksy Bień – zastępca delegata ODR Lubin (od lipca 1944 do wiosny 1945 delegat), Stefan Fiszer – delegat ODR Kielce (do marca 1944), Stefan Rzeźnik – zastępca delegata ODR Kraków (od lutego 1945 delegat), Adam Ostrowski – delegat ODR Lwów (od marca do lipca 1944), Roman Motyka – zastępca delegata ODR Śląsk, Władysław Uziembło – zastępca delegata ODR Łódź, Jerzy Dobrzański – zastępca delegata ODR Wilno (od sierpnia 1944 do czerwca 1945 delegat).
 • Prasa[]

  Do głównych pism PPS-WRN (wydawanych w Warszawie) należały:

  Natalia Zarembina, z domu Lipszyc (ur. 1895, zm. 30 kwietnia 1973) – polska pisarka i dziennikarka, działaczka Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność, Równość, Niepodległość, Rady Pomocy Żydom, uczestniczka konspiracji w okupowanej Polsce.Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.
 • od listopada 1939 „Informator”, kontynuacja od 1940 r. „Tydzień od.. do...”, „WRN” (1940 – wrzesień 1943), „Robotnik w Walce (wrzesień 1943 – czerwiec 1944), „Robotnik” (czerwiec 1944 – październik 1944); Od stycznia do lipca 1945 r. „AS. Biuletyn radiowy” – red. Zygmunt Zaremba, Stanisław Niemyski;
 • „Wieś i Miasto” miesięcznik (październik 1940 – maj 1944) – red. Stanisław Niemyski, Józef Dzięgielewski, Marian Nowicki, Bronisław Wertheim, a po jego aresztowaniu Jan Rosner, Włodzimierz Miszewski, Kazimierz Domosławski;
 • „Wolność” – miesięcznik (1942-1944) kontynuacja pisma Organizacji Socjalistyczno-Niepodległościowej „Wolność” – red. Zbigniew Mitzner, Wacław Wagner, Józef Stopnicki.
 • W Krakowie do najważniejszych pism należały:

  Sanacja (łac. sanatio – uzdrowienie) – potoczna nazwa rządzącego obozu piłsudczykowskiego 1926–1939, powstała w związku z głoszonym przez Józefa Piłsudskiego hasłem „sanacji moralnej” życia publicznego w Polsce, wysuwanym w toku przygotowań i w okresie przewrotu majowego 1926.Stefan Zbrożyna (ur. 22 sierpnia 1892 w Janiszewie – zm. 12 grudnia 1971 w Warszawie) – działacz socjalistyczny i niepodległościowy.
 • „Wolność” – organ krakowskiego OKR PPS. Ukazywał się od 1940 do 1945 (do sierpnia 1940 nosiła nazwę:Komunikat”); Od października 1941 sygnowany znakiem WRN, zaś od czerwca 1944 znakiem PPS. W składzie redakcji prawdopodobnie byli Józef Cyrankiewicz i Adam Rysiewicz.
 • Naprzód” – ukazywało się od 1939 do 1945 dwa – trzy razy w tygodniu. Redagowane było przez Józefa Cyrankiewicza i Adama Rysiewicz przy współpracy Stanisława Ulatowskiego oraz Heleny Ulatowskiej.
 • „Komunikat Informacyjny OK RMP” (Okręgowego Komitetu Ruchu Mas Pracujących) wydawany w latach 1943-1944 w postaci maszynopisu
 • W Zagłębiu Dąbrowskim, wydawano:

  Komitet Zagraniczny Polskiej Partii Socjalistycznej (KZ PPS) - struktura reprezentująca PPS na emigracji w Paryżu a następnie w Londynie w okresie 1940 - 1948. W skład Komitetu wchodzili wszyscy członkowie władz naczelnych PPS wybrani na XXIV Kongresie PPS w 1937 r. Komitet Zagraniczny w sprawach krajowych podlegał kierownictwu Centralnego Kierownictwa PPS-WRN,w kraju, posiadając swobodę w sprawach emigracyjnych. W sprawach rządu stanowisko miało być udzielane wspólnie. Jeden z członków Komitetu miał mandat do reprezentowania krajowej PPS (był nim Adam Ciołkosz).Delegat Rządu na Kraj - stojący na czele Delegatury Rządu na Kraj przedstawiciel Rządu RP na uchodźstwie w okupowanym kraju (od 1944 roku będący równocześnie wicepremierem w Rządzie RP na uchodźstwie).
 • „Sygnały” (1940-1941), pismo kontynuowane było pod tytułami „Pobudka”, „Nasza Walka”, „Wolność”, „Głos Ludu” (przełom 1942/1943), „Siła”, „Robotnik” (wrzesień 1944 – styczeń 1945). Od 1943 wydawano również mutację angielską „Bulletinof War” (adresowany do angielskich jeńców). Pismo powielane było w Kazimierzu, następnie w Sosnowcu, Będzinie. Od sierpnia 1943 w Czeladzi. Akcją wydawniczą kierował z ramienia okręgu Anotni Biedroń, oraz członkowie sekcji propagandowej: Maria Pol „Katarzyna”, Grażyna Matiaszewska, Franciszek Torbus „Wilk”
 • Łącznie PPS-WRN wydawała pięćdziesiąt tytułów prasowych

  Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) (SSS) – Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.Polska Partia Robotnicza (PPR) – partia polityczna utworzona w czasie niemieckiej okupacji, 5 stycznia 1942 roku, w Warszawie z inicjatywy przybyłych z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej (zrzuconych przez lotnictwo radzieckie na spadochronach 28 grudnia 1941 w okolicach Wiązowny), poprzez połączenie organizacji Związek Walki Wyzwoleńczej (utworzonej we wrześniu 1941) z kilkoma istniejącymi konspiracyjnymi grupami komunistycznymi, takimi jak: „Młot i Sierp”, Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, Grupa Biuletynu Radiowego, Spartakus, Sztandar Wolności oraz grupa „Proletariusz”.

  Oddziały zbrojne[]

  Organizacją wojskową PPS-WRN była Gwardia Ludowa WRN, przekształcona w maju 1944 w Oddziały Wojskowe Pogotowia Powstańczego Socjalistów (OW PPS), oraz partyjna formacja milicyjna – Milicja Robotnicza PPS-WRN.

   Osobny artykuł: Gwardia Ludowa WRN.

  Oddziały Gwardii Ludowej od 1940 r. w ramach akcji scaleniowej były włączane do ZWZ z zachowaniem autonomii. W 1944 oddziały OW PPS liczyły ok. 42 tys. żołnierzy w większości w składzie oddziałów Armii Krajowej. Najsilniejsze zgrupowania znajdowały się w Warszawie, Krakowskim i w Zagłębiu Dąbrowskim. W ramach Armii Krajowej funkcjonowało szereg oddziałów partyzanckich Gwardii Ludowej (OW PPS). Oddziały OW PPS i Milicji uczestniczyły czynnie w Powstaniu warszawskim.

  Rada Jedności Narodowej – reprezentacja polityczna Polskiego Państwa Podziemnego powstała z 8 stycznia na 9 stycznia 1944 w wyniku przekształcenia Krajowej Reprezentacji Politycznej, działała do 1 lipca 1945. Organizacja Socjalistyczno-Niepodległościowa „Wolność" – niepodległościowa organizacja konspiracyjna członków Polskiej Partii Socjalistycznej działająca w Winie (pod okupacją litewską i okupacją radziecką), a następnie w Warszawie w okresie 1939 - 1941 r.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
  Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – polska partia polityczna o charakterze niepodległościowym, socjalistycznym i pracowniczym (klasyfikowana w grupie partii lewicowych), założona w listopadzie 1892 podczas tzw. zjazdu paryskiego jako Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich, jedna z najważniejszych w Polsce sił politycznych aż do 1948. W czasach PRL jako samodzielna partia działała jedynie na emigracji.
  Aleksy Bień (ur. 10 lipca 1894 w Nowej Wsi k. Olkusza, zm. 8 lipca 1977 w Sosnowcu) – działacz socjalistyczny, poseł na Sejm II RP (II i III kadencji) oraz na na Sejm Ustawodawczy. Od 1925 do 1928 był prezydentem Sosnowca.
  Antoni Wąsik (ur. 1886 - zm. 1956) – polski działacz socjalistyczny i związkowy. Zesłaniec syberyjski i więzień stalinowski. Ojciec działacza PPS na emigracji Stanisława Wąsika.
  Stanisław Niemyski (ur. 21 lipca 1904 w Warszawie, zm. 20 marca 1962 tamże) – działacz socjalistyczny i związkowy. Dziennikarz.
  Mieczysław Niedziałkowski, pseudonim Mek (ur. 19 września 1893 w Wilnie, zm. 21 czerwca 1940 w Palmirach koło Warszawy) – polski działacz socjalistyczny (PPS), publicysta.
  Zygmunt Żuławski (ur. 31 lipca 1880 w Młynnem, zm. 4 września 1949 w Krakowie) – polski polityk. Działacz socjalistyczny i związkowy. Poseł na Sejm II RP (Ustawodawczy oraz I, II i III kadencji), poseł do Krajowej Rady Narodowej, a także poseł na Sejm Ustawodawczy po II wojnie światowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.