• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska Organizacja Zbrojna  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Bodzanów – wieś w Polsce położona we zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie płockim, w gminie Bodzanów. Był miastem duchownym.Łowicz – miasto, gmina miejska w województwie łódzkim, w powiecie łowickim (siedziba władz powiatu) nad rzeką Bzurą, na północnym skraju Równiny Łowicko-Błońskiej. Był miastem duchownym.

  Polska Organizacja Zbrojna (następnie Polska Organizacja Zbrojna "Znak") – organizacja konspiracyjna działająca od października 1939. Początkowo założona w Łowiczu, następnie objęła działaniem większość województw centralnej Polski. W 1942 została scalona z Armią Krajową.

  Historia[ | edytuj kod]

  Organizacja POZ powstała w październiku 1939, założona przez oficerów i podoficerów 10 pułku piechoty w Łowiczu, pod dowództwem kpt. Bolesława Aleksandra Pałczyńskiego "Bolek". Od października 1939 do kwietnia 1940 organizacje POZ powstały w Łęczycy, Kutnie i Skierniewicach. Powstała również w Warszawie i powiecie warszawskim. W kwietniu 1940 doszło do połączenia POZ z Chłopską Organizacją Wolności "Racławice", uznając że "Racławice" zajmą się stroną polityczną, zaś POZ stroną wojskową działań.

  Hieronim Suszczyński ps. „Dyrektor”, „Lizdejko”, „Szeliga” (ur. 12 października 1895, zm. 15 sierpnia 1964) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego.Kutno – miasto i gmina w centralnej części Polski, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim nad rzeką Ochnią (dopływem Bzury). Siedziba władz powiatu kutnowskiego oraz władz wiejskiej gminy Kutno. Powstało na przełomie XIII i XIV wieku, prawa miejskie do 1432 i ponownie po 1766.

  W kwietniu 1940 powołano Komendę Główną Polskiej Organizacji Zbrojnej w składzie:

 • komendant - kpt. dypl. Kazimierz Różycki, "Grot" (poprzednio komendant oddziałów zbrojnych "Racławic");
 • szef Sztabu - por. Janusz Piechocki "Janusz", "Okularnik", "Szron", "Świst".
 • Wydział I Organizacyjnego - kierownik por. Mirosław Czajkowski
 • Wydział II Wywiadu - kierownik kpt. Paweł Kochmański "Grom", "Rola", następnie por. Stanisław Kaczor "Filip"; Zastępca kierownika Wydziału II - por. Janusz Kulesza "Szmit";
 • Płatnik - Artur Pieńkowski;
 • Kierownik legalizacji - Jan Żebrowski "Pucio";
 • szef prasy POZ - Józef Żebrowski "Józef";
 • członek Komendy Głównej i komendant okręgu Warszawa Miasto - kpt. Wacław Janaszek "Jaryna", "Radomski", "Bolek";
 • członek Komendy Głównej i komendant okręgu Warszawa Województwo - kpt. Bolesław Aleksander Pałczyński "Bolek";
 • członkowie Komendy Głównej: por. Barbasiewicz "Śmierczyński", kpt. Stanisław Sieczkowski, Paweł Kochmański i Zenon Federowicz, "Akerman"
 • komendant Okręgu Częstochowsko-Kieleckiego - por. Tadeusz Więckowski, następnie rtm. Franciszek Blechowski "Sarna";
 • komendant Okręgu Lublin - Franciszek Trojanowski "Trybunalski";
 • komendant Okręgu Mazowsze (Włocławek, Płock, Kutno, Gostynin) - kpt. Mieczysław Teodorczyk "Roman", „Namur". W początkach 1941 komendantem organizacji śląskiej został Ludosław Drozdowski.
 • Po zjednoczeniu z CHOW "Racławicami", organizacja POZ objęła: Warszawę, województwo warszawskie, krakowskie, lubelskie, kieleckie (Okręg Częstochowsko-Kielecki), północną cześć Mazowsza oraz sąsiadujące z tym terenem powiaty, zaliczane do Pomorza powiaty Rypin i Lipno.

  Skierniewice – miasto na prawach powiatu, położone na Równinie Łowicko-Błońskiej, w połowie drogi między Warszawą a Łodzią, w województwie łódzkim. Miasto było stolicą województwa skierniewickiego w latach 1975–1998. Miasto położone jest w dorzeczu Wisły, na Nizinie Środkowomazowieckiej, w południowej części Równiny Łowicko-Błońskiej. Były miastem duchownym.Mieczysław Roman Teodorczyk (ur. 28 lutego 1899 w Łodzi – zm. 4 lutego 1944 w Pomiechówku) – kapitan Wojska Polskiego II RP, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej oraz kampanii wrześniowej; żołnierz Polskiej Organizacji Zbrojnej "Znak" i Armii Krajowej, w randze majora.

  W 1940 do POZ przyłączyły się Wojskowa Organizacja Wolności "Znak", opierająca swoją działalność na Związku Oficerów Rezerwy i Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej. Od tego czasu przyjęto nazwę Polska Organizacja Zbrojna „Znak". W sierpniu 1940 do POZ „Znak" przyłączyła się część organizacji Związku Czynu Zbrojnego (Okręgi: Warszawski, Lubelski i Kielecki). W II połowie 1940 do POZ "Znak" przyłączyła się oparta na członkach PPS, Polska Organizacja Bojowa, działająca na terenie województwa łódzkiego.

  Batalion Chrobry I – batalion Armii Krajowej utworzony z oddziału powstałego w ramach Polskiej Organizacji Zbrojnej. Od 1942, włączonego w skład Armii Krajowej i przekształconego w batalion „Chrobry”. Wchodził w skład 4 Rejonu Obwodu Śródmieście AK jako IX Zgrupowanie. Oddziały batalionu walczyły w Postaniu warszawskim na Woli, Śródmieściu i Starym Mieście. W trakcie walk zginęło ponad 300 żołnierzy batalionu.Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków.

  Struktura POZ "Znak" opierała się na okręgach, odpowiadających województwom i komendach powiatowych, które miały organizować bataliony, składające się z kompanii, a te z plutonów. Pluton miał się składać z trzech drużyn, a te z dwóch sekcji liczących po 5 osób. Rozwinięto również działalność wydawniczą. Wydawano pisma: "Wojsko i Niepodległość", „Żołnierz Polski" i "Dwa Dni".

  Wacław Piotr Janaszek ps. „Bolek”, „Jaryna”, „Wacek” (ur. 1 grudnia 1903 w Radomiu, zm. 27 września 1944 w Warszawie) – polski inżynier, major saperów Wojska Polskiego.Stanisław Wiktor Steczkowski ps. Zagończyk, (ur. 19 grudnia 1897 w Stawiskach, zm. 16 lipca 1980 w Warszawie) – pułkownik Armii Krajowej, dowódca 4. Rejonu Obwodu Śródmieście w Warszawie. Uczestnik powstania warszawskiego.

  W lutym 1941, na Komendanta Głównego POZ "Znak" w ramch przygotowania do akcji scaleniowej został wyznaczony przez Komendanta Głównego ZWZ ppłk Hieronim Suszczyński, który prawdopodobnie funkcję tę objął w kwietniu 1941. W sierpniu 1942 rozpoczęło się scalenie okręgów POZ "Znak" z Armią Krajową. Przekazano do AK 21.560 żołnierzy (oficerów, podoficerów i szeregowych) zorganizowanych w 614 plutonach. M.in. w ramach obwodu Warszawa-Śródmieście z POZ "Znak" przekazano do AK 25 plutonów zorganizowanych w 11 kompaniach (1190 żołnierzy, w tym 145 kobiet), dowodzonych przez kpt. Stanisława Steczkowskiego "Zagończyk" Scalono wówczas batalion "Vistula" (jako I batalion), batalion im. W.Łukasińskiego (jako II batalion), oraz dwie kompanie, które utworzyły III Batalion "Chrobry". Proces scalenia został zakończony na początku 1943.

  Chłopska Organizacja Wolności „Racławice” (ChOW „Racławice”) – konspiracyjna organizacja ludowa utworzona we wrześniu 1939 w wyniku przekształcenia Rewolucyjnego Związku Niepodległości i Wolności, będącego kontynuacją Centralnego Związku Młodej Wsi „Siew”.Batalion im Walerego Łukasińskiego (Batalion "Łukasiński") – jednostka wojskowa Armii Krajowej działająca od 1941 w okresie okupacji niemieckiej w Polsce oraz biorąca udział w walkach w okresie powstania warszawskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Łęczyca – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, przy łączącej północ z południem drodze krajowej nr 91. Miasto rozciąga się na pograniczu Niziny Mazowieckiej i Niziny Wielkopolskiej nad Bzurą (lewym dopływem Wisły), a dokładnie przy ujściu doliny Bzury do pradoliny warszawsko-berlińskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.