• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska Nagroda Jakości

  Przeczytaj także...
  Zarządzanie przez jakość (ang. Total Quality Management, inaczej: kompleksowe zarządzanie jakością, totalne zarządzanie jakością) - podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji i jej członków oraz dla społeczeństwa.Krajowa Izba Gospodarcza − organizacja samorządu gospodarczego działająca na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195).
  Teraz Polska – polski znak promocyjny, który powstał w 1992 roku. Głównym celem postawionym przez twórców idei Godła była walka o odrodzenie prestiżu polskiej marki.

  Polska Nagroda Jakości (PNJ) to wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom za wdrażanie koncepcji zarządzania przez jakość - TQM (Total Quality Management). Została ustanowiona 7 marca 1995 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fundację Teraz Polska.

  Edward Kindlarski (ur. 14 października 1943 w Nadolanach, zm. 15 marca 1996) – inżynier, profesor Politechniki Warszawskiej, wykładowca, specjalista zarządzania jakością (TQM), organizacji zarządzania produkcji.

  Jednym z inicjatorów utworzenia nagrody był prof. Edward Kindlarski.

  Kategorie PNJ[]

  1. Nagrody Zespołowe - przyznawane przedsiębiorstwom, które przez wdrożenie TQM doprowadziły do wzrostu satysfakcji klientów, pracowników i współpracujących z nimi przedsiębiorstw oraz osiągnęły poprawę jakości pracy, procesów i odniosły sukces rynkowy. Zdobywcy tej nagrody otrzymują: statuetkę, dyplom, możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem PNJ.

  2. Nagrody Indywidualne - przyznawane osobom, które wniosły znaczący wkład w opracowanie teorii TQM.

  3. Nagrody Honorowe - przyznawane osobom i zespołom za szczególne zasługi dla rozwoju jakości w Polsce.

  Nagrody są przyznawane corocznie, jednak nie zawsze i nie we wszystkich kategoriach. Oprócz nagród mogą być również przyznawane wyróżnienia.

  Model oceny[]

  Model Polskiej Nagrody Jakości został opracowany w oparciu o koncepcję Europejskiej Nagrody Jakości (EQA) - bazuje na dziewięciu filarach zarządzania przez jakość:

  1. I Filar - Przywództwo (max 150 punktów)
  2. II Filar - Polityka i strategia (max 100 punktów)
  3. III Filar - Zarządzanie ludźmi (max 80 punktów)
  4. IV Zarządzanie zasobami (max 50 punktów)
  5. V Filar - Zarządzanie procesami (max 120 punktów)
  6. VI Filar - Satysfakcja klientów (max 200 punktów)
  7. VII Filar - Satysfakcja zatrudnionych (max 90 punktów)
  8. VIII Filar - Współpraca z otoczeniem (max 60 punktów)#
  9. IX Filar - Efekt końcowy (max 150 punktów)

  Powyższe filary zostały podzielone na 2 grupy: potencjał przedsiębiorstwa (1-5) i efekty przedsiębiorstwa (6-9), którym przypisano po 50% wartości maksymalnej liczby punktów oceny - 1000.

  Proces ubiegania się o PNJ wymaga, aby każde przedsiębiorstwo przedstawiło własną ocenę swojej działalności - ocenę sfer działalności przedsiębiorstwa skoncentrowanych w dziewięciu filarach zarządzania przez jakość. Przedsiębiorstwa mogą podać i opisać we wniosku również własne kryteria, jeżeli istotnie informują o stopniu wdrożenia koncepcji zarządzania przez jakość. Aby ubiegać się o PNJ należy otrzymać jedną z regionalnych nagród jakości. Do chwili obecnej ustanowiono następujące Regionalne Nagrody Jakości:

 • Kujawsko-Pomorską Nagrodę Jakości.
 • Lubelską Nagrodę Jakości,
 • Lubuską Nagrodę Jakości
 • Mazowiecką Nagrodę Jakości,
 • Małopolską Nagrodę Jakości,
 • Świętokrzyską Nagrodę Jakości.
 • Śląską Nagrodę Jakości,
 • Wielkopolską Nagrodę Jakości,
 • Dolnośląską Nagrodę Jakości
 • Łódzką Nagrodę Jakości
 • Opolską Nagrodę Jakości,
 • Podkarpacką Nagrodę Jakości,
 • Podlaska Nagroda Jakości,
 • Zachodniopomorska Nagroda Jakości,
 • Warmińsko-Mazurską Nagrodę Jakości.
 • Przypisy

  1. Historia. pnj.pl. [dostęp 1 lipca 2014].

  Bibliografia[]

 • Strona poświęcona PNJ
 • Encyklopedia zarządzania (hasło PNJ) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.