• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska Konfederacja - Godność i Praca

  Przeczytaj także...
  Wybory parlamentarne w Polsce, odbyły się 25 września 2005 roku na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza Polską. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum 2005 w sprawie traktatu konstytucyjnego UE.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Adam Andrzej Słomka (ur. 23 listopada 1964 w Cieszynie) – polski polityk, działacz opozycji demokratycznej w PRL, w latach 1991–2001 poseł na Sejm I, II, III kadencji.
  Lider ugrupowania Adam Słomka

  Polska Konfederacja – Godność i Praca – koalicyjna partia polityczna działająca w Polsce, utworzona 4 czerwca 2005 (zarejestrowana 27 lipca 2005). Określała się jako lewicowo-patriotyczna. Wzięła udział w wyborach parlamentarnych w 2005, uzyskując 0,07% głosów. Przedstawiciele ugrupowania na konwencji w Częstochowie postanowili wystawić własnego kandydata na prezydenta RP w osobie Adama Słomki (zajął on ostatnie, 12. miejsce, z poparciem 0,06%).

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Częstochowa – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba powiatu częstochowskiego. W latach 1975-1999 była stolicą województwa częstochowskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 została włączona do województwa śląskiego.

  Oprócz Adama Słomki liderami ugrupowania byli: Elżbieta Postulka, Miron Bryk, Tadeusz Bielawski oraz Zygmunt Miernik.

  Polską Konfederację – Godność i Praca współtworzyły:

 • Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny,
 • Ruch Obrony Bezrobotnych,
 • Krajowa Wspólnota Emerytów, Rencistów i Kombatantów,
 • Porozumienie Organizacji Niepodległościowych,
 • Forum Przedsiębiorców Polskich,
 • Stronnictwo Polska Racja Stanu
 • oraz kilkanaście innych organizacji.

  Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.Ruch Obrony Bezrobotnych (ROB) – ugrupowanie polityczne działające w Polsce. Koordynatorem partii był Mirosław Żeberek. Organizacja miała swoją siedzibę w Tychach. Przy partii działał „Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych – Stowarzyszenie Ogólnopolskie” z siedzibą w Katowicach.

  Polska Konfederacja – Godność i Praca posiadała swój organ prasowy, którym było czasopismoKonfederat”.

  Partia została wyrejestrowana 27 lipca 2007.

  Bibliografia[]

 • Adam Słomka kandydatem „lewicy patriotycznej”, lewica.pl, 4 lipca 2005 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Czasopismo – periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi.
  "Konfederat" - polskie czasopismo nawiązujące do tradycji działalności prospołecznej i niepodległościowej środowiska piłsudczykowskiego. W czasie walki o niepodległość do roku 1991 pismo było wydawane konspiracyjnie jako organ prasowy Konfederacji Polski Niepodległej, kolportaż prowadzony był m.in. w Poznaniu i na Śląsku.
  Stronnictwo Polska Racja Stanu – partia polityczna o charakterze narodowym, obejmująca swoim działaniem teren Rzeczypospolitej Polskiej, działająca od 2000 (początkowo z siedzibą w Warszawie, a następnie w Krakowie).
  Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny (KPN-OP) – polskie ugrupowanie polityczne, założone 16 marca 1996 przez Adama Słomkę po rozłamie w Konfederacji Polski Niepodległej. Do 2007 partia polityczna.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.