• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska Izba Ubezpieczeń

  Przeczytaj także...
  Samorząd – niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku władz np. szkoły, zakładu produkcyjnego, władz państwowych.Zakład ubezpieczeń (towarzystwo ubezpieczeniowe, ubezpieczyciel) – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych reasekuracji na podstawie umowy, które zobowiązuje się do świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.
  Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) - organizacja zakładów ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przynależność do PBUK jest obowiązkowa i rozpoczyna się z dniem uzyskania od organu nadzoru zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

  Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) – organizacja samorządu gospodarczego, działająca od 1990, skupiająca działających w Polsce ubezpieczycieli.

  Do podstawowych zadań PIU należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w Polsce. Przynależność towarzystw ubezpieczeniowych do Izby jest obowiązkowa.

  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.Jerzy Wysocki (ur. ? – zm. 7 sierpnia 2007 w Warszawie) - polski działacz rynku finansowego, założyciel i były prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Turystycznych S.A, społeczny prezes Funduszu Ochrony Ubezpieczonych. Członek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, oraz International Insurance Society (Międzynarodowego Stowarzyszenia Ubezpieczeniowego). Był członkiem rady programowej ”Gazety Ubezpieczeniowej”.

  Pomysłodawcą, twórcą i pierwszym, wieloletnim prezesem PIU był Jerzy Wysocki. Nie dokończył swojej ostatniej kadencji. W maju 2006 roku fotel prezesa objął Tomasz Mintoft-Czyż. Jego kadencja upłynęła w maju 2008 roku. W 2009 prezesem Izby został Jan Grzegorz Prądzyński, wybrany w maju 2011 na drugą kadencję.

  Zobacz też[]

 • PBUK
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona oficjalna Polskiej Izby Ubezpieczeń • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama