• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska Fundacja Upowszechniania Nauki

  Przeczytaj także...
  Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest wydawanych ponad 54 tys. czasopism naukowych, w których pojawia się ponad milion artykułów rocznie. Pierwszym wydawanym w Europie czasopismem naukowym był Journal des Savants zajmujące się literaturą. Powstało w 1665, jego redaktorem był Denis de Sallo.Uniwersytet Latający – pojęcie przypisywane dwóm różnym, nieformalnym instytucjom kształcenia wyższego, jakie funkcjonowały w Królestwie Polskim (od 1905, a formalnie od 1906) i Polsce (od 1918) w XIX i XX wieku. Nazwa wywodzi się od braku stałej siedziby i permanentnych zmian miejsca wykładów.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Polska Fundacja Upowszechniania Nauki (PFUN) - polska organizacja pozarządowa powstała w lipcu 1990 r.

  Podstawowym celem statutowym Fundacji jest upowszechnianie nauki polskiej w kraju i za granicą oraz upowszechnianie nauki światowej w Polsce.

  Założycielami PFUN są:

 • Polska Akademia Nauk
 • Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki
 • Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej
 • ORPAN
 • Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego.
 • Działalność statutowa jest finansowana wpływami z organizowanych kursów językowych, działalności wydawniczej, importu i dystrybucji czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej.

  Linki zewnętrzne

 • Oficjalna strona PFUN • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.