• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska Bibliografia Bibliologiczna

  Przeczytaj także...
  Exlibris – pismo bibliofilskie wydawane nieregularnie w latach 1917-1929 najpierw we Lwowie, a od 1924 w Krakowie przez Towarzystwo Miłośników Książki. Redaktorami pisma byli: F.K. Biesiadecki, B. Janusz, L. Bernacki, K. Piekarski, A.L. Birkenmajer. Na łamach pisma ukazywały się artykuły z zakresu wiedzy o książce, historii piśmiennictwa i popularyzacji nowoczesnych metod badań księgoznawczych.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Biblioteka Jagiellońska (BJ, tzw. Jagiellonka) – główna biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum oraz bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system biblioteczno-informacyjny UJ. Stanowi jedną z największych bibliotek w Polsce, stąd też została uznana za część Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Posiada status biblioteki narodowej – obowiązuje prawo o egzemplarzu obowiązkowym.

  Polska Bibliografia Bibliologiczna - bibliografia nauki o książce, od początku była silnie związana z Bibliografią Bibliografii Polskich. Początkowo była wydawana w czasopiśmie Exlibris przez Władysława Tadeusza Wisłockiego, kustosza Biblioteki Jagiellońskiej jako Bibliografia Bibliofilstwa i Bibliografii Polskiej w latach 1914-1922. Po kilkuletniej przerwie bibliografia została wznowiona i ukazywała się jako dodatek do Przeglądu Bibliotecznego Bibliografia Bibliografii, Bibliotekoznawstwa i Bibliofilstwa w latach 1928 oraz 1930-1936.

  Przegląd Biblioteczny – najstarsze polskie czasopismo naukowe z zakresu bibliotekoznawstwa, założone w 1927 r. jako kwartalnik – organ naukowy Związku Bibliotekarzy Polskich (obecnie: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – SBP). Na jego łamach publikowane są artykuły przede wszystkim z zakresu współczesnego bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

  Po II wojnie światowej wydawnictwo zaczęto wydawać samodzielnie pod nazwą Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce (BBNK). W sumie wydano 33 tomy, w których zarejestrowano materiał za lata 1937-1980. Począwszy od 1968 do 1980 r. BBNK ukazywała się w dwóch częściach:

  1. Bibliografia Bibliografii Polskich

  2. Polska Bibliografia Bibliologiczna.

  Od roku 1980 oba wydawnictwa są publikowane oddzielnie.

  PBB obejmuje piśmiennictwo z zakresu nauki o książce opublikowane w Polsce, również wydawnictwa zagraniczne, które poprzez autora bądź temat związane są z Polską. Rejestruje się również prace naukowe, popularnonaukowe i popularne, a pod względem zasięgu wydawniczego zarówno wydawnictwa zwarte, artykuły jak i fragmenty. Zasięgiem chronologicznym PBB obejmuje piśmiennictwo wydane w danym roku, przy czym dla druków zwartych, roczników i wydawnictw ciągłych nieregularnych decyduje data druku (na metryce drukarskiej). Uwzględniono również wydawnictwa, które wpłynęły do Biblioteki Narodowej z opóźnieniem.

  Począwszy od 1980 r. do 1994 r. indeksy opracowywała przemiennie: Maria Barbara Bieńkowska, Barbara Eychlerowa, Jadwiga Pietrzykowska. W latach późniejszych do 2000 r.: Marzena Przybysz, Teresa Pawlikowska.

  Bibliografia zawiera dwa indeksy: alfabetyczny (hasła autorskie i tytułowe) oraz rzeczowy (hasła osobowe, geograficzne, przedmiotowe).

  W każdym roczniku znajduje się Wykaz Czasopism i Innych Wydawnictw Ciągłych.

  W roku 2000 zarejestrowano opisy dokumentu elektronicznego, do którego zastosowano normę PN-N-01152-13.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Baza PBB dostępna w BN
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.649 sek.