• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska Akademia Nauk  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Jerzy Marian Brzeziński (ur. 13 kwietnia 1947 w Pelplinie) – polski psycholog, prof. dr hab. nauk humanistycznych specjalizujący się w metodologii psychologii, diagnostyce psychologicznej, psychologii ilościowej oraz psychometrii. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.Janusz Groszkowski (ur. 21 marca 1898 w Warszawie, zm. 3 sierpnia 1984 w Warszawie) – naukowiec zajmujący się elektroniką i radiotechniką, inżynier, prezes Polskiej Akademii Nauk, polityk, poseł na Sejm, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i zastępca przewodniczącego Rady Państwa.
  Historia PAN[]

  Utworzenie Polskiej Akademii Nauk było związane z postanowieniami, które zapadły na I Kongresie Nauki Polskiej w roku 1951 i połączone było z likwidacją Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Stworzenie tego rodzaju instytucji miało ułatwić władzom politycznym kontakt ze środowiskiem naukowym oraz zapewniać sobie jego wsparcie, przy jednoczesnej kontroli tego środowiska. Miało ponadto ułatwić finansowanie badań naukowych i koncentrowanie ich wokół problemów uznanych za najważniejsze dla państwa, w czym istotną rolę odgrywały zmiany zachodzące w organizacji nauki w krajach zachodnich w związku z powojenną rewolucją naukowo-techniczną. Polska Akademia Nauk została powołana ustawą o PAN z 30 października 1951 roku. Początkowo była tylko korporacją uczonych, jednak w 1960 roku została przekształcona w rządową instytucję centralną, sprawującą ogólną pieczę nad nauką w Polsce i zarządzającą siecią instytutów. W 1990 roku PAN straciła status instytucji rządowej, stając się ponownie zarówno korporacją uczonych, jak i siecią instytutów.

  Józef Antoni Dubiński (ur. 5 grudnia 1945) − polski przedstawiciel nauk technicznych, specjalizujący się w geofizyce i geomechanice górniczej oraz ochronie terenów górniczych.Leszek Jan Kaczmarek (ur. 31 maja 1957 w Warszawie) – biolog molekularny, profesor nauk biologicznych, kierownik Pracowni Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

  Struktura Polskiej Akademii Nauk[]

  Polska Akademia Nauk jako korporacja uczonych i jako sieć instytutów naukowych zorganizowana jest w strukturę:

 • wydziałów grupujących poszczególne dyscypliny nauki
 • oddziałów regionalnych (główna siedziba PAN mieści się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie)
 • komitetów naukowych, problemowych i narodowych – powiązanych tematycznie z wydziałami
 • sieć jednostek naukowych – działających w ramach wydziałów, pozawydziałowych i pomocniczych
 • instytutów międzynarodowych oraz stacji naukowych za granicą
 • kancelarii PAN oraz innych jednostek organizacyjnych.
 • Organy Naczelne PAN[]

  Organami naczelnymi Akademii są kolegialnie Zgromadzenie Ogólne i Prezydium Akademii oraz jednoosobowo Prezes oraz Kanclerz.

  Witold Rużyłło (ur. 3 marca 1939) – polski lekarz, kardiolog, profesor nauk medycznych, pionier kardiologii inwazyjnej w Polsce.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Najwyższym organem Akademii jest jej Zgromadzenie Ogólne, które tworzą wszyscy członkowie krajowi (członkowie rzeczywiści i członkowie korespondenci). Zgromadzenie Ogólne wyznacza główne kierunki działań Akademii oraz sprawuje nadzór nad całokształtem jej działalności. Zgromadzenie Ogólne decyduje między innymi o przyjmowaniu nowych członków. Uchwały Zgromadzenia są wiążące dla innych organów Akademii. Sesje Zgromadzenia Ogólnego odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.Andrzej Bogusław Legocki (ur. 21 października 1939 w Rychwale) – polski naukowiec, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, w latach 2003–2006 prezes Polskiej Akademii Nauk; kolekcjoner sztuki.

  Zgromadzeniu Ogólnemu przewodniczy Prezes Akademii. Jest on wybierany spośród członków Akademii przez Zgromadzenie Ogólne na czteroletnie kadencje (nie więcej niż dwie). Zgromadzenie Ogólne wybiera również wiceprezesów, w liczbie od trzech do pięciu, których kandydatury zgłasza Prezes.

  Prezydium Akademii stanowią: Prezes, Wiceprezesi, przedstawiciele Wydziałów, prezesi Oddziałów regionalnych, przewodniczący rad kuratorów działających w ramach Wydziałów, przedstawiciel dyrektorów Jednostek naukowych oraz Kanclerz.

  Bruksela (fr. Bruxelles, nid. Brussel, niem. Brüssel) – miasto i stolica Belgii oraz Unii Europejskiej, położone w środkowej części kraju nad rzeką Senne.Włodzimierz Trzebiatowski (ur. 25 lutego 1906 w Grodzisku Wielkopolskim, zm. 13 listopada 1982) – polski chemik, profesor uniwersytetów we Lwowie, a następnie Wrocławiu, autor szeregu prac monograficznych oraz podręczników, w tym obszernego, wielokrotnie wznawianego i uzupełnianego podręcznika akademickiego do chemii nieorganicznej, zwanego potocznie Chemią Trzebiatowskiego.

  Władze PAN[]

  Skład Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015–2018:

 • Prezes: prof. Jerzy Duszyński
 • Wiceprezesi: prof. Stanisław Czuczwar, prof. Elżbieta Frąckowiak, prof. Stefan Malepszy, prof. Edward Nęcka, prof. Paweł Rowiński
 • Kanclerz: mgr inż. Tadeusz Latała
 • Przedstawiciele (dziekani) wydziałów: prof. Stanisław Filipowicz, prof. Leszek Kaczmarek, prof. Roman Micnas, prof. Antoni Rogalski, prof. Witold Rużyłło
 • Przedstawiciele oddziałów regionalnych: prof. Janusz Limon (Gdańsk), prof. Józef Dubiński (Katowice), prof. Tomasz Trojanowski (Lublin), prof. Aleksander Welfe (Łódź), prof. Mariusz Piskuła (Olsztyn-Białystok), prof. Roman Słowiński (Poznań), prof. Andrzej Żelaźniewicz (Wrocław)
 • Przewodniczący rad kuratorów: prof. Jerzy Brzeziński, prof. Romuald Zabielski, prof. Małgorzata Witko, prof. Krzysztof Malinowski, prof. Tomasz Brzozowski
 • Przedstawiciel dyrektorów jednostek naukowych: prof. Piotr Zielenkiewicz
 • Byli prezesi PAN[]

  1. Jan Bohdan Dembowski (1952–1956)
  2. Tadeusz Kotarbiński (1957–1962)
  3. Janusz Groszkowski (1962–1971)
  4. Włodzimierz Trzebiatowski (1971–1977)
  5. Witold Nowacki (1977–1980)
  6. Aleksander Gieysztor (1980–1983)
  7. Jan Karol Kostrzewski (1984–1990)
  8. Aleksander Gieysztor (1990–1992)
  9. Leszek Kuźnicki (1993–1998)
  10. Mirosław Mossakowski (1999–2001)
  11. p.o. prezesa Jerzy Kołodziejczak (2002–2003)
  12. Andrzej Legocki (2003–2006)
  13. Michał Kleiber (2007–2014)
  Aleksander Welfe (ur. 5 sierpnia 1960 roku w Łodzi) − polski ekonometryk, makroekonomista, profesor nauk ekonomicznych, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Specjalizuje się w metodach analizy szeregów czasowych i makromodelowaniu.Jakub Fichna – polski farmaceuta i biochemik, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalizuje się w chemii biomolekularnej i gastroenterologii, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Aleksander Gieysztor ps. „Borodzicz”, „Lissowski”, „Olicki”, „Walda” (ur. 17 lipca 1916 w Moskwie, zm. 9 lutego 1999 w Warszawie) – polski historyk mediewista. Kawaler Orderu Orła Białego.
  Centrum Badań Historycznych w Berlinie (niem. Zentrum für Historische Forschung Berlin) – pierwsza placówka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk za granicą. Działa od 11 października 2006. Mieści się przy Majakowskiring 47 w dzielnicy Pankow, w dawnym w osiedlu rządowym NRD. Centrum zajmuje się badaniem historycznych i współczesnych aspektów stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim, z naciskiem na historię w jej powiązaniu z innymi naukami humanistycznymi.
  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Janusz Limon (ur. 8 listopada 1946 w Nowym Stawie) – polski lekarz, profesor nauk medycznych. Brat profesora Jerzego Limona.
  Jerzy Duszyński (ur. 6 marca 1949 w Warszawie) – polski biochemik, profesor nauk biologicznych, w latach 2008–2009 wiceminister nauki, dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, a od 2015 prezes PAN.
  Romuald Zabielski (ur. 1960 w Warszawie) – polski naukowiec specjalizujący się w weterynarii, członek korespondent PAN, profesor zwyczajny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  Mirosław Jan Mossakowski (ur. 23 września 1929 w Berezie Kartuskiej, zm. 26 grudnia 2001) – polski lekarz neurolog i neuropatolog, prezes Polskiej Akademii Nauk (1999–2001), autor ponad 200 prac naukowych, autor i współautor wielu monografii i podręczników, I sekretarz Komisji Zakładowej PZPR przy PAN.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.