• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

  Przeczytaj także...
  Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.Polska Agencja Informacyjna – agencja prasowa powstała w 1991 w wyniku przekształcenia Polskiej Agencji Interpress. Jest spółką akcyjną.
  Agencja do Spraw Inwestycji Zagranicznych – nazwa utworzonej w 1989 roku polskiej agencji państwowej, przekształconej w 1992 w Państwową Agencję Inwestycji Zagranicznych, a w 2003 w Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. W roku 1990 siedziba Agencji mieściła się w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy nr 1, tj. pod adresem, pod którym dziś mieści się Komisja Nadzoru Finansowego.

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH), w latach 2003–2017 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ)spółka akcyjna należąca do Skarbu Państwa z siedzibą przy ul. Krucza 50 w Warszawie.

  Wchodzi w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

  Historia[ | edytuj kod]

  Powstała w 2003 w rezultacie połączenia Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) i Polskiej Agencji Informacyjnej (PAI). W lutym 2017 spółka zmieniła nazwę na Polską Agencję Inwestycji Handlu i weszła w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

  Ulica Bagatela w Warszawie – ulica warszawskiego Śródmieścia, biegnąca od Alej Ujazdowskich do placu Unii Lubelskiej.Centralny Dom Towarowy (CDT), Centralny Dom Dziecka, Dom Towarowy Smyk, od 2018 budynek biurowy Cedet – budynek domu towarowego znajdujący się w Warszawie, pierwotnie pod adresem ul. Bracka 15/19, obecnie przy ul. Kruczej 50.

  Siedziba[ | edytuj kod]

  Siedziba PAIZ mieściła się w kamienicy Szelechowa przy al. Róż 2. Po połączeniu siedzibą nowej spółki stała się ówczesna siedziba PAI przy ul. Bagatela 12, do której przeniosła się PAIZ. W marcu 2019 spółka przeniosła się do biurowca Cedet przy ul. Kruczej 50.

  Polski Fundusz Rozwoju (PFR) – polska, państwowa spółka strategiczna oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) (ang. foreign direct investment - FDI) według definicji UNCTAD, IMF i OECD są kategorią międzynarodowych inwestycji, dokonywanych przez rezydenta jednego kraju (nazywanym „inwestorem bezpośrednim” lub „firmą matką”) z zamiarem sprawowania długotrwałej kontroli w przedsiębiorstwie innego kraju (nazywanym „przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji” lub „firmą-córką”). Przez „długotrwałą kontrolę” rozumie się tutaj istnienie długoterminowych relacji pomiędzy inwestorem bezpośrednim i przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji oraz istotny poziom oddziaływania, który daje inwestorowi bezpośredniemu efektywny głos w zarządzaniu przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji. Aby inwestycję uznać za BIZ, minimalny próg zaangażowania kapitałowego inwestora bezpośredniego w przedsiębiorstwie bezpośredniej inwestycji ustalono na poziomie 10%.

  Zadania i działalność[ | edytuj kod]

  Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie.

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  ZBH są ulokowane na rynkach szybkiego wzrostu, charakteryzujących się największym potencjałem możliwości biznesowych. To pierwszy punkt kontaktu dla polskiego eksportera i zagranicznego inwestora, gdzie przedsiębiorca pozyska niezbędną wiedzę, pozwalającą zredukować ryzyko biznesowe na nowym rynku. Biura asystują przedsiębiorcom na każdym etapie realizowania projektów.

  Agencja oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektu biznesowego.

  Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców.

  Dzięki współpracy z ekspertami PAIH, firmy otrzymują również dostęp do całego wachlarza instrumentów finansowania czy ubezpieczeń, oferowanych przez instytucje zrzeszone w grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

  Do stautowych zadań Agencji należy promocja polskiej gospodarki, w tym:

 • promocja eksportu polskich przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich;
 • promocja polskich branż;
 • wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
 • wspieranie inwestycji polskich za granicą;
 • wspieranie inwestycji polskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dostarczanie przedsiębiorcom informacji ekonomiczno-handlowych na temat rynków zagranicznych oraz inwestorom zagranicznym informacji na temat warunków i uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prowadzenie portalu informacyjnego;
 • organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami;
 • działalność wydawnicza.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Podstawowe informacje. PAIiIZ. [dostęp 2015-07-28].
  2. PAIiIZ zmienia się w Polską Agencję Inwestycji i Handlu. paiz.gov.pl, 3 lutego 2017. [dostęp 2017-02-08].
  3. PAIH | O Agencji. www.paih.gov.pl. [dostęp 2020-02-02].
  4. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz.U. z 2020 r. poz. 994)

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona internetowa PAIH • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.