• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Litwacy – potoczne określenie Żydów przybywających do Królestwa Polskiego z rosyjskiej strefy osiedlenia, głównie z zachodnich guberni – obecnych terenów Litwy i północnej Białorusi. Główne fale emigracyjne odbyły się w latach 1881-1882 i 1905-1907.Etniczność (od gr. ethnos oznaczającego rasę) zasadnicza cecha określonej zbiorowości etnicznej, stanowiąca zespół wzajemnie i silnie z sobą powiązanych cech społeczno-kulturowych, określających odmienność i specyfikę konkretnej zbiorowości ("swoich") wobec zbiorowości innych ("obcych"). Termin ten jednak nie jest jednoznacznie ujmowany i ciągle w naukach społecznych trwają próby jego odpowiedniego zdefiniowania.
  Uwagi
  1. Dodatkowo za języki pomocnicze oficjalne uznane zostały: niemiecki w 22 gminach, białoruski w 5 gminach, kaszubski w 5 gminach i litewski w 1 gminie Lista gmin wpisanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym do Urzędowego Rejestru Gmin, w których jest używany język pomocniczy.
  2. Jest to powierzchnia administracyjnego terytorium Polski. Powierzchnia obszaru lądowego (łącznie z wodami śródlądowymi) – 311 888 km², powierzchnia obszaru morskich wód wewnętrznych – 2005 km² (łącznie: 313 893 km²), a morza terytorialnego – 8682 km² (łącznie 322 575 km²). Powierzchnia administracyjna Polski (312 679 km²) to powierzchnia w granicach administracyjnych województw, poza obszarem lądowym obejmująca część morskich wód wewnętrznych (Zalew Wiślany, Zalew Szczeciński, obszary wód portów).
  3. Włącznie z osobami deklarującymi również inną narodowość.
  4. Społeczności deklarujące narodowości: śląską, kaszubską, angielską i amerykańską nie są oficjalnie uznawane za mniejszości narodowe lub etniczne, ponieważ nie zostały uwzględnione w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. 2005 nr 17, poz. 141).
  5. Lub nazwy pole oznaczającej otwartą przestrzeń znajdującej się na danym terytorium. W Żywocie pierwszym św. Wojciecha (ok. 1000) występuje łacińska forma Polani, w Kronice Thietmara z Merseburga (1002) – Poleni.
  6. Najbardziej na północ wysuniętą latarnią morską w Polsce jest latarnia na przylądku Rozewie, położona niedaleko Władysławowa i czasem to Rozewiu przypisuje się – błędnie – skrajnie północne położenie w Polsce; jest ona jednak o ok. 600 metrów mniej wysunięta w morze niż plaże Jastrzębiej Góry.
  7. Udział procentowy wyliczony w stosunku do liczby ludności na koniec 2011 roku – 38 538 447 osób, przeliczonej przez GUS po na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2011 (Główny Urząd Statystyczny: Ludność – bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011: 31.12.2011 r. 2012-10-08. [dostęp 2012-10-25].).
  8. Do 1 grudnia 2008 międzywojewódzkie pociągi pospieszne obsługiwane były przez PKP Przewozy Regionalne.

  Przypisy

  1. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r.. , s. 17, 2011. Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów. GUS. [dostęp 2015-07-19]. 
  2. Halina (red.) Dmochowska. Warunki naturalne i ochrona środowiska. „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015”, s. 17–18, 2011-07-21. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1640-3630 (pol.). [dostęp 2015-07-19]. 
  3. Główny Urząd Statystyczny. Baza Demografia. Ludność Polski. Stan na 30.06.2014. [1].
  4. Dane dotyczące PKB Międzynarodowego Funduszu Walutowego za rok 2015: International Monetary Fund: World Economic Outlook Database, April 2016 (ang.). [dostęp 2016-04-15].
  5. NationMaster.com 2003–2007, Poland, Facts and figures.
  6. Stanisław Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 114, ISBN 978-83-01-13992-6.
  7. Zenon Klemensiewicz, Gramatyka historyczna języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981, s. 145, ISBN 83-01-00995-0.
  8. Zenon Klemensiewicz, Gramatyka historyczna języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981, s. 227, ISBN 83-01-00995-0.
  9. Stanisław Mackiewicz: Historia Polski od 17 września 1939 r. do 5 lipca 1945 r. London: Puls Publications, 1993, s. 60. ISBN 1-85917-007-2.
  10. Jerzy Ochmański: Historia Litwy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990, s. 324–325. ISBN 83-04-03107-8.
  11. Brian Davies: Warfare, State and Society on the Black Sea Steppe,1500–1700. 2007.
  12. Jerzy Ochmański: Historia Litwy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990, s. 128. ISBN 83-04-03107-8.
  13. Norman Davies: Boże igrzysko. Historia Polski. Część 1. Wyd. 5. Kraków: Znak, 2006. ISBN 978-83-2400-654-0. [dostęp 18.08.2010]. (ang.)
  14. Norman Davies: Boże igrzysko. Historia Polski. Wyd. 5. Kraków: Znak, 2006. ISBN 83-2400-654-0. [dostęp 18.08.2010]. (ang.)
  15. Dekret Józefa Piłsudskiego o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej (Dz. U. z 1918 r. Nr 17, poz. 41).
  16. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. z 1922 r. Nr 26, poz. 213).
  17. Edmund Jan Osmańczyk: Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982, s. 408, 471. ISBN 83-214-0092-2.
  18. Andrzej Olejko, Niedoszły sojusznik czy trzeci agresor? Wojskowo-polityczne aspekty trudnego sąsiedztwa Polski i Słowacji 1918-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, Kraków-Rzeszów 2012, ISBN 978-83-60682-35-7.
  19. Łukasz Wojtach: Polska w II wojnie światowej. Muzeum Historii Polski. [dostęp 2010-11-13].
  20. Andrzej Friszke: Polska. Losy państwa i narodu 1939–1945. Warszaw: Wydawnictwo Iskry, 2003, s. 91. ISBN 83-207-1711-6.
  21. Wojciech Roszkowski: Najnowsza historia Polski 1914–1945. Warszawa: Świat Książki, 2003. ISBN 83-7311-991-4.
  22. Wojciech Roszkowski: Najnowsza historia Polski 1945–1980. Warszawa: Świat Książki, 2003, s. 634–648. ISBN 83-7311-992-2.
  23. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (pol.). [dostęp 2010-07-28].
  24. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (pol.). [dostęp 2010-07-28].
  25. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 47 z roku 2000 (pol.). 2000-06-12. [dostęp 2010-07-28]. s. 23.
  26. Wykaz partii politycznych. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2015-07-14].
  27. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2011. Wyniki głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2011-10-13].
  28. Kuźniar, Szczepanik: Polityka zagraniczna RP 1989–2002. ISBN 83-8754-560-0.
  29. Exposé ministra Bronisława Geremka z maja 2000, według /readarticle.php?article_id=1566 Główne założenia polskiej polityki zagranicznej po 1989 r.. [dostęp 7 grudnia 2008].
  30. Polska/ Expose Sikorskiego nt. polskiej polityki zagranicznej. [dostęp 7 grudnia 2008].
  31. Countries Ranked by Military Strength (2016) (ang.). Global Firepower. [dostęp 2016-05-28].
  32. Poland (ang.). Global Firepower. [dostęp 2014-08-09].
  33. Art. 3 Konstytucji.
  34. Leszek Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne. Wyd. 11. Warszawa: Liber, 2007, s. 299. ISBN 978-83-7206-142-3.
  35. Art. 163 Konstytucji.
  36. Art. 164 ust. 1 Konstytucji.
  37. Leszek Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne. Wyd. 11. Warszawa: Liber, 2007, s. 301. ISBN 978-83-7206-142-3.
  38. Art. 165 ust. 1 Konstytucji.
  39. Art. 167 Konstytucji.
  40. Art. 169 ust. 1 Konstytucji.
  41. CIA: Miejsce Polski na świecie pod względem powierzchni (ang.).
  42. CIA: Miejsce Polski na świecie pod względem ludności (ang.).
  43. Polska będzie miała nowe granice na Bałtyku.
  44. Halina Dmochowska (red.). Warunki naturalne i ochrona środowiska. „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011”, s. 26, 2011-07-21. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1640-3630 (pol.). [dostęp 2011-10-29]. 
  45. Jan Mordawski: Geografia 3: geografia Polski: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: zakres podstawowy. Operon, 2003, s. 45. ISBN 83-7390-004-7.
  46. Jan Mordawski: Geografia 3: geografia Polski: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: zakres podstawowy. Operon, 2003, s. 43. ISBN 83-7390-004-7.
  47. Lakes, Streams and Rivers (ang.). Smorgasbord. [dostęp 2009-10-30].
  48. Renata Bednarek, Stefan Skiba: Geografia gleb Polski. W: Andrzej Mocek (red.): Gleboznawstwo. Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 411–418. ISBN 978-83-01-17944-6 (formalnie błędny numer ISBN). ISBN 978-83-01-17994-6.
  49. Stanisław Uziak, Zbigniew Klimowicz: Elementy geografii gleb i gleboznawstwa. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2002, s. 175–176. ISBN 83-227-1671-0.
  50. http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2010/09/zad.1.r2009web.pdf.
  51. Elżbieta Kobojek, Sławomir Kobojek, Zbigniew Rdzany, Maciej Ziułkiewicz: Polska Środowisko Przyrodnicze, Wydawnictwo Pascal, ISBN 83-7304-377-2.
  52. Environmental Performance Index (EPI) 2014.
  53. Polskie lasy.
  54. Z. Mirek, H. Piekos-Mirkowa, A i M. Zając: Flowering plants and Pteridophytes of Poland – a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Kraków: IB PAN, 2002. ISBN 83-85444-83-1.
  55. Polskie studium różnorodności biologicznej. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 1992. ISBN 83-85908-01-3.
  56. W różnych źródłach podawane są odmienne liczby gatunków ssaków żyjących na terenie Polski: od 89 do 107.
  57. http://web.archive.org/web/20140731144346/http://bocian.org.pl/programy/bocian-bialy.
  58. The Wall Street Journal – Great Lakes Around the World [2].
  59. UNESCO – Lista rezerwatów biosfery, stan na wrzesień 2012, s. 9. [dostęp 2013-01-30].
  60. Lista Ramsarska, stan na 30 stycznia 2013, s. 33. [dostęp 2016-03-08].
  61. GUS: Rocznik Demograficzny 2009.
  62. Biuletyn Statystyczny nr 4 rok 2009. [dostęp 5 czerwca 2009]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-06-12)].
  63. Mały rocznik statystyczny 2010. [dostęp 2016-03-08].
  64. Przynależność narodowo-etniczna ludności – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011. Główny Urząd Statystyczny, 2013-01-29. [dostęp 2013-03-14].
  65. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w domu. 1. Ludność według narodowości, płci oraz miejsca zamieszkania w 2002 r.. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2013-03-14].
  66. Na podstawie Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy. umieszczonego na stronach BIP MSWiA.
  67. Główny Urząd Statystyczny: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., Warszawa 2013.
  68. Główny Urząd Statystyczny: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., Warszawa 2013.
  69. Study on Urban Functions (Project 1.4.3) – European Spatial Planning Observation Network (pol. Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego), 2007.
  70. World Urbanization Prospects – Organizacja Narodów Zjednoczonych, Department of Economic and Social Affairs / Population Division, The 2003 Revision (data of 2000).
  71. „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju” – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2003.
  72. „Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce” – Paweł Swianiewicz, Urszula Klimska; Uniwersytet Warszawski, 2005.
  73. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r.
  74. Rekordowa liczba Polaków w Wielkiej Brytanii
  75. Główny Urząd Statystyczny, 2012: Mały rocznik statystyczny 2012 (pol.). [dostęp 2013-02-18].
  76. Główny Urząd Statystyczny, 2010: Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2006-2008 (pol.). [dostęp 2013-02-14].
  77. CBOS: Polacy wobec Kościoła oraz nauczania papieża Benedykta XVI (pol.). [dostęp 2013-02-13].
  78. Tygodnik Wprost: W co wierzą Polacy (pol.). [dostęp 2013-02-15].
  79. Najnowsze dane o polskiej religijności – spadek o 3,8 procent.
  80. Główny Urząd Statystyczny: Mały rocznik statystyczny Polski 2012. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2012.
  81. Główny Urząd Statystyczny: Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2006-2008. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2010.
  82. Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2014, Warszawa 2014, tab. 22(82), s. 134.
  83. Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 251
  84. GUS: Wzrost PKB wyniósł w 2010 roku 3,8 proc.
  85. CIA: Poland Overview (ang.). The World Factbook. [dostęp 2014-04-28].
  86. Główny Urząd Statystyczny: Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku wartości produktu krajowego brutto za lata 2012 i 2013 (pol.). [dostęp 2014-04-28].
  87. GUS: 2007 r. wzrost PKB wyniósł 6,7 proc.
  88. GUS: Wzrost PKB wyniósł w 2008 roku po korekcie 4,9%.
  89. GUS: Wzrost PKB Polski wyniósł w 2009 r. 1,8% po korekcie.
  90. CIA: Country Comparison: GDP (purchasing power parity) (ang.). The World Factbook. [dostęp 2014-04-28].
  91. MFW (International Monetary Fund): World Economic Outlook (ang.). [dostęp 07.2010].
  92. Alicja Sobczak: 3.1. Produkt Krajowy Brutto. [dostęp 3 grudnia 2008].
  93. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. (pol.). [dostęp 2014-04-28].
  94. The Human Development Index (HDI) (ang.). Human Development Reports. [dostęp 2010-11-04].
  95. Human development statistical annex (ang.). Human development statistical annex. [dostęp 2013-03-17].
  96. Eurostat: General government consolidated gross debt as a percentage of GDP (ang.). [dostęp 2014-04-28].
  97. „Biuletyn Statystyczny nr 12/2013”, s. 50, 2014. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 0006-4025 (pol.). 
  98. GUS: Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013. 2013-10-28. [dostęp 2013-12-03].
  99. GUS: Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2012 r. (wyniki ostateczne). 2013-07-29. [dostęp 2016-03-08].
  100. Stopa bezrobocia w latach 1990–2015. Główny Urząd Statystyczny, 2015-05-26. [dostęp 2015-07-19].
  101. Eurostat: Labour market and labour force statistics. [dostęp 2016-03-08].
  102. OECD: Average annual hours actually worked per worker. [dostęp 2013-12-03].
  103. Aneta Borowiec, Marek Ratajczak: Dlaczego Polacy pracują wydajniej niż Niemcy?. [dostęp 4 grudnia 2008].
  104. Adam Mrozowski: Dlaczego robotnicy nie protestują?. [dostęp 4 grudnia 2008].
  105. Bartosz Machalica: Czego liberałowie nie mówią o Irlandii. [dostęp 4 grudnia 2008].
  106. Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Minimalne wynagrodzenie za pracę od 2003 r. (pol.). [dostęp 2014-02-09].
  107. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2013 r. (pol.). [dostęp 2016-03-08].
  108. Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w grudniu 2013 r. (pol.). [dostęp 2016-03-08].
  109. CIA – The World Factbook (ang.). [dostęp 2013-12-03].
  110. CIA – The World Factbook (ang.). [dostęp 2013-12-03].
  111. The World’s Biggest Public Companies – Forbes (ang.). [dostęp 9 lutego 2014].
  112. UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition (ang.). UNWTO, 2014. [dostęp 2015-02-17]. s. 8.
  113. Producent mebli (pol.). [dostęp 26 stycznia 2013].
  114. Producent jabłek (pol.). [dostęp 26 stycznia 2013].
  115. Producent autobusów (pol.). [dostęp 26 stycznia 2013].
  116. Ranking jakości życia (pol.). [dostęp 26 stycznia 2013].
  117. Pawlak: Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem dla inwestorów. Newsweek.pl, 2011-07-25. [dostęp 2012-04-01].
  118. 2010 Foreign Direct Investment Confidence Index (ang.). [dostęp 3 grudnia 2013].
  119. „Transport drogowy w Polsce w latach 2010, 2011”, s. 44–45, 2013. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 2083-4438 (pol.). 
  120. Liczba pasażerów polskiej kolei systematycznie spada. [dostęp 21 września 2010].
  121. Pełna lista licencjonowanych przewoźników kolejowych na www.utk.gov.pl. [dostęp 4 grudnia 2008].
  122. PAIiIZ: Transport (ang.). [dostęp 27 września 2010].
  123. GUS o liczbie kart SIM po 1Q2013.
  124. GUS: Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r.. 2013-11-13. [dostęp 2014-02-09]. s. 30, 37, 43, 117.
  125. CIA: World Factbook-Education expenditures. [dostęp 2014-02-09].
  126. Poland Universities in Top 500 universities (ang.). [dostęp 2014-02-09].
  127. Wykaz NKA dla lokalizacji Ab. Służb Alarmowych 112 (pol.). uke.gov.pl. [dostęp 2014-12-27].
  128. Teresa Michałowska Średniowiecze. W: Teresa Michałowska, Barbara Otwinowska, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, renesans, barok. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd., 2002, s. 954–957. ISBN 83-04-04621-0.
  129. Janusz Pelc Renesans. W: Teresa Michałowska, Barbara Otwinowska, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, renesans, barok. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd., 2002, s. 800–810. ISBN 83-04-04621-0.
  130. Jadwiga Sokołowska, Alina Nowicka-Jeżowa Barok. W: Teresa Michałowska, Barbara Otwinowska, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, renesans, barok. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd., 2002, s. 95–99. ISBN 83-04-04621-0.
  131. Teresa Kostkiewiczowa, Alina Aleksandrowicz-Ulrich: Słownik literatury polskiego oświecenia. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd., 2002, s. rozdział= Janusz Maciejewski Oświecenie. ISBN 83-04-04620-2.
  132. Alina Witkowska: Literatura romantyzmu. Warszawa: PWN, 1987, s. 5–23. ISBN 83-01-05357-7.
  133. Słownik terminów literackich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998, s. 482–483. ISBN 83-04-04417-X.
  134. Henryk Markiewicz: Literatura pozytywizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 5. ISBN 83-01-12277-3.
  135. Henryk Markiewicz: Pozytywizm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. ISBN 83-01-13849-1.
  136. Anita B. Feferman, Solomon Feferman: Alfred Tarski: Life and Logic. Cambridge University Press, 2004. ISBN 978-0-521-80240-6. OCLC OCLC 54691904.
  137. Lista polskich kompozytorów najczęściej wymienianych w internecie (ang.). [dostęp 3 grudnia 2008].
  138. Dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Ogólnodostępne wyłącznie do celów dydaktycznych i naukowych.
  139. [3].
  140. Jędrzej Kitowicz: Opis obyczajów za panowania Augusta III Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970, s. 453–456.
  141. Prosper MontaLarousse Librarie, Prosper Montagné, Larousse, Comité gastronomique, Joel Robuchon: Larousse Gastronomique. Paris / Nowy Jork: Clarkson Potter / Larousse, 2001 (oryg. wydanie 1938). ISBN 0609609718. OCLC 46872358. [dostęp 2009-01-10]. (ang.)
  142. Spadło zainteresowanie sportem. Sport.pl. [dostęp 2010-09-29].
  143. Dz. U. z 2015 r. poz. 90.

  Bibliografia[edytuj kod]

 • Praca zbiorowa: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008. [dostęp 3 grudnia 2008]. GUS. ISSN 1640-3630.
 • Praca zbiorowa: Literatura polska. Encyklopedia PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. ISBN 978-83-01-15130-0.
 • Norman Davies: Boże igrzysko. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2006. ISBN 83-240-0654-0.
 • Marian Eckert: Historia Polski 1914–1939. Warszawa: 1990. ISBN 83-02-04044-4.
 • Leszek Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne. Wyd. 11. Warszawa: Liber, 2007. ISBN 978-83-7206-142-3.
 • Roman Grodecki, Stanisław Zachorowski, Jan Dąbrowski: Dzieje Polski Średniowiecznej. T. 1. Kraków: Platan, 1995 (wyd. pierwsze 1926). ISBN 83-7052-230-0.
 • Krzysztof Groniowski, Jerzy Skowronek: Historia Polski 1795–1914 Warszawa Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1977.
 • Janusz Kaliński, Zbigniew Landau: Gospodarka Polski w XX wieku. Wyd. 2 zmienione. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1428-6.
 • Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN, 2002. ISBN 83-01-13897-1.
 • Jerzy Kondracki: Geografia Polski: mezoregiony fizycznogeograficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. ISBN 83-01-11422-3.
 • Wiesław Skrzydło: Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r. Warszawa: 2008. ISBN 978-83-7526-573-6.
 • Stanisław Szczur: Historia Polski – Średniowiecze. Wydawnictwo Literackie, 2002. ISBN 83-08-03272-9.
 • Egzonim (od gr. ἔξω, éxō, "poza" i ὄνομα, ónoma, "nazwa") – nazwa używana w określonym języku dla obiektu geograficznego znajdującego się poza obszarem, gdzie ten język ma status oficjalny, i różniąca się swoją formą od nazwy używanej w języku lub językach oficjalnych na obszarze, gdzie znajduje się dany obiekt geograficzny.Stefan Chwin pseud. Max Lars (ur. 11 kwietnia 1949 w Gdańsku) – polski powieściopisarz, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, grafik związany z Gdańskiem.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ignacy Aleksander Gierymski (ur. 30 stycznia 1850 w Warszawie, zm. między 6 a 8 marca 1901 w Rzymie) – polski malarz, przedstawiciel realizmu, prekursor polskiego impresjonizmu; młodszy brat Maksymiliana Gierymskiego.
  Polskie Radio Program IV – (Czwórka, Radiowa Czwórka, Program Czwarty Polskiego Radia, dawniej Polskie Radio Bis i Polskie Radio Euro, oficjalny skrót PR4) – ogólnopolska, całodobowa, publiczna polska stacja radiowa, będąca częścią spółki akcyjnej Polskie Radio S.A. Stacja rozpoczęła regularną emisję programu 2 stycznia 1976 jako program IV Polskiego Radia.
  Ratusz w Głogówku - renesansowa budowla wzniesiona 1608 roku, w latach następnych kilkakrotnie remontowana i przebudowywana. W roku 1945 budynek został częściowo spalony, a następnie odbudowany w latach 1955-1957. Obecnie ratusz jest siedzibą władz Głogówka.
  Jan Sobieski pod Wiedniem (Zwycięstwo pod Wiedniem) – obraz Jana Matejki namalowany w latach 1882-1883, znajduje się obecnie w Muzeach Watykańskich.
  Katedra św. Marii Magdaleny we Wrocławiu – gotycki kościół między ulicami Szewską i Łaciarską w pobliżu wrocławskiego Rynku, dawniej jedna z dwóch far miejskich (obok kościoła św. Elżbiety), obecnie katedra diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, należąca do parafii pod tym samym wezwaniem. Proboszczem katedry jest ks. Piotr Mikołajczak.
  Szew transeuropejski (strefa szwu transeuropejskiego, ang. Trans European Suture Zone, TESZ; strefa Gutercha) – wielki szew tektoniczny na obszarze Europy, w granicach płyty eurazjatyckiej. Stanowi obszar graniczny między platformą wschodnioeuropejską (prekambryjską) i platformą paleozoiczną Europy Zachodniej.
  Nizina Środkowoeuropejska (31, dawniej Niż Środkowoeuropejski; niem. Nordeuropäische Tiefebene; nid. Noord-Europese Laagvlakte; duń. Nordeuropæiske Lavland) - prowincja fizycznogeograficzna Europy Zachodniej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.619 sek.