• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polska  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Litwacy – potoczne określenie Żydów przybywających do Królestwa Polskiego z rosyjskiej strefy osiedlenia, głównie z zachodnich guberni – obecnych terenów Litwy i północnej Białorusi. Główne fale emigracyjne odbyły się w latach 1881-1882 i 1905-1907.Etniczność (od gr. ethnos oznaczającego rasę) zasadnicza cecha określonej zbiorowości etnicznej, stanowiąca zespół wzajemnie i silnie z sobą powiązanych cech społeczno-kulturowych, określających odmienność i specyfikę konkretnej zbiorowości ("swoich") wobec zbiorowości innych ("obcych"). Termin ten jednak nie jest jednoznacznie ujmowany i ciągle w naukach społecznych trwają próby jego odpowiedniego zdefiniowania.
  Mapa administracyjna Polski

  Polska, Rzeczpospolita Polska (RP) – państwo unitarne w Europie Środkowej położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w przeważającej części w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 69. miejsce na świecie i 9. w Europie. Zamieszkana przez prawie 38,5 miliona ludzi (2016), zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a 6. w Unii Europejskiej.

  Egzonim (od gr. ἔξω, éxō, "poza" i ὄνομα, ónoma, "nazwa") – nazwa używana w określonym języku dla obiektu geograficznego znajdującego się poza obszarem, gdzie ten język ma status oficjalny, i różniąca się swoją formą od nazwy używanej w języku lub językach oficjalnych na obszarze, gdzie znajduje się dany obiekt geograficzny.Stefan Chwin pseud. Max Lars (ur. 11 kwietnia 1949 w Gdańsku) – polski powieściopisarz, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, grafik związany z Gdańskiem.

  Od północy Polska graniczy z Rosją (z jej obwodem kaliningradzkim) i Litwą, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, od południa ze Słowacją i Czechami, od zachodu z Niemcami. Większość północnej granicy Polski wyznacza wybrzeże Morza Bałtyckiego. Polska Wyłączna Strefa Ekonomiczna na Bałtyku graniczy ze strefami Danii i Szwecji.

  Ignacy Aleksander Gierymski (ur. 30 stycznia 1850 w Warszawie, zm. między 6 a 8 marca 1901 w Rzymie) – polski malarz, przedstawiciel realizmu, prekursor polskiego impresjonizmu; młodszy brat Maksymiliana Gierymskiego.Polskie Radio Program IV – (Czwórka, Radiowa Czwórka, Program Czwarty Polskiego Radia, dawniej Polskie Radio Bis i Polskie Radio Euro, oficjalny skrót PR4) – ogólnopolska, całodobowa, publiczna polska stacja radiowa, będąca częścią spółki akcyjnej Polskie Radio S.A. Stacja rozpoczęła regularną emisję programu 2 stycznia 1976 jako program IV Polskiego Radia.

  Spis treści

 • 1 Etymologia
 • 2 Historia
 • 2.1 Prehistoria ziem polskich
 • 2.2 Dynastia Piastów
 • 2.3 Dynastia Andegawenów
 • 2.4 Dynastia Jagiellonów
 • 2.5 Rzeczpospolita Obojga Narodów
 • 2.6 Rozbiory i okres pod zaborami
 • 2.6.1 Zabór rosyjski
 • 2.6.2 Zabór austriacki
 • 2.6.3 Zabór pruski
 • 2.7 II Rzeczpospolita
 • 2.7.1 Dwudziestolecie międzywojenne
 • 2.7.2 II wojna światowa
 • 2.8 Polska Rzeczpospolita Ludowa
 • 2.9 III Rzeczpospolita
 • 3 Ustrój polityczny
 • 3.1 Konstytucja
 • 3.2 Władza ustawodawcza
 • 3.2.1 Proces legislacyjny
 • 3.2.2 System prawny
 • 3.3 Władza wykonawcza
 • 3.4 Władza sądownicza
 • 3.5 Partie polityczne
 • 3.5.1 Partie w Sejmie od 2015
 • 3.5.2 Komitety Wyborcze w Senacie od 2015
 • 4 Polityka zagraniczna
 • 4.1 Członkostwo w organizacjach międzynarodowych
 • 4.2 Cele polityki zagranicznej Polski
 • 5 Siły zbrojne
 • 6 Podział administracyjny
 • 6.1 Samorząd terytorialny
 • 7 Geografia
 • 7.1 Rzeki i jeziora
 • 7.2 Budowa geologiczna
 • 7.3 Ukształtowanie powierzchni
 • 7.4 Gleby
 • 7.5 Klimat
 • 8 Środowisko naturalne
 • 8.1 Flora
 • 8.2 Fauna
 • 8.3 Ochrona przyrody
 • 9 Demografia
 • 9.1 Narodowości oraz grupy etniczne
 • 9.2 Miasta Polski
 • 9.3 Polonia i Polacy za granicą
 • 9.4 Wyznania religijne
 • 10 Gospodarka
 • 10.1 Charakterystyka polskiej gospodarki
 • 10.2 Zatrudnienie
 • 10.3 Handel zagraniczny
 • 10.3.1 Eksport
 • 10.3.2 Import
 • 10.3.3 Bilans handlowy
 • 10.4 Największe przedsiębiorstwa w Polsce
 • 10.5 Turystyka
 • 10.6 Polska w rankingach
 • 11 Infrastruktura i transport
 • 11.1 Transport drogowy
 • 11.2 Transport kolejowy
 • 11.3 Transport lotniczy
 • 11.4 Transport wodny
 • 11.5 Transport miejski
 • 11.6 Telekomunikacja
 • 12 Oświata i nauka
 • 13 Bezpieczeństwo publiczne
 • 13.1 Opieka zdrowotna
 • 14 Architektura i sztuki piękne
 • 14.1 Średniowiecze
 • 14.2 Nowożytność
 • 14.3 XIX–XXI w.
 • 15 Kultura
 • 15.1 Język
 • 15.2 Literatura
 • 15.3 Filozofia
 • 15.4 Muzyka
 • 15.5 Film
 • 15.6 Środki masowego przekazu
 • 15.6.1 Stacje telewizyjne
 • 15.6.1.1 Telewizja publiczna
 • 15.6.1.2 Telewizje prywatne
 • 15.6.1.3 Platformy satelitarne i telewizje kablowe
 • 15.6.2 Stacje radiowe
 • 15.6.3 Prasa
 • 15.6.4 Portale internetowe
 • 15.7 Kuchnia
 • 15.8 Sport
 • 16 Święta
 • 16.1 Dni ustawowo wolne od pracy
 • 17 Uwagi
 • 18 Przypisy
 • 19 Bibliografia
 • 20 Linki zewnętrzne
 • Ratusz w Głogówku - renesansowa budowla wzniesiona 1608 roku, w latach następnych kilkakrotnie remontowana i przebudowywana. W roku 1945 budynek został częściowo spalony, a następnie odbudowany w latach 1955-1957. Obecnie ratusz jest siedzibą władz Głogówka.Jan Sobieski pod Wiedniem (Zwycięstwo pod Wiedniem) – obraz Jana Matejki namalowany w latach 1882-1883, znajduje się obecnie w Muzeach Watykańskich.

  Etymologia[edytuj kod]

   Osobny artykuł: Etymologia nazwy Polska.

  Źródłosłów wyrazu „Polska” nie został dotąd jednoznacznie ustalony. Najprawdopodobniej jest nim nazwa zachodniosłowiańskiego plemienia Polan. Nazwa Polan z kolei pochodzi od indoeuropejskiego wyrazu pole, oznaczającego pole uprawne lub otwartą przestrzeń. Nazwa Polska zaczęła być używana w odniesieniu do całego państwa w XI wieku i funkcjonowała pierwotnie jako forma określenia „ziemia polska” (łac. terra Poloniæ). Zarówno własne nazwy Polski i Polaków (endonimy), jak i większość nazw nadawanych im w innych językach (egzonimy) wywodzą się z tego źródła.

  Katedra św. Marii Magdaleny we Wrocławiu – gotycki kościół między ulicami Szewską i Łaciarską w pobliżu wrocławskiego Rynku, dawniej jedna z dwóch far miejskich (obok kościoła św. Elżbiety), obecnie katedra diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, należąca do parafii pod tym samym wezwaniem. Proboszczem katedry jest ks. Piotr Mikołajczak.Szew transeuropejski (strefa szwu transeuropejskiego, ang. Trans European Suture Zone, TESZ; strefa Gutercha) – wielki szew tektoniczny na obszarze Europy, w granicach płyty eurazjatyckiej. Stanowi obszar graniczny między platformą wschodnioeuropejską (prekambryjską) i platformą paleozoiczną Europy Zachodniej.
   Osobne artykuły: -sk, -ski (formant)-ski (nazwisko).

  Gramatycznie nazwa Polska składa się z dwóch części: nazwy „Pol” – „pole” oznaczającej otwartą przestrzeń lub uprawne pole oraz przyrostkowego formantu przymiotnikowego „-ska”. Nazwa „Polska” to gramatycznie przymiotnik utworzony od rzeczownika „pole” za pomocą przyrostka „-sk”, który jest formantem przymiotnikowym, kontynuantem z języka prasłowiańskiego *-ьskъ-jь określającym przynależność do czegoś. Formant ten jest charakterystycznym elementem słowiańskich oraz polskich nazw przestrzennych i miejscowych dzięki którego zastosowaniu tworzy się nazwy geograficzne. Końcówka ta występuje także w rodzimych nazwach innych krajów słowiańskich np. w czeskiej i słowackiej nazwie „Czech” i „Słowacji” – „Česko” i „Slovensko” oraz w nazwie „Chorwacji” – „Hrvatska”.

  Nizina Środkowoeuropejska (31, dawniej Niż Środkowoeuropejski; niem. Nordeuropäische Tiefebene; nid. Noord-Europese Laagvlakte; duń. Nordeuropæiske Lavland) - prowincja fizycznogeograficzna Europy Zachodniej.Legionowo – miasto powiatowe w województwie mazowieckim, położone w Kotlinie Warszawskiej, w odległości ok. 22 km na północ od centrum stolicy. Miasto należy do aglomeracji warszawskiej. W latach 1975–1998 należało administracyjnie do województwa stołecznego warszawskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.
  Biecz – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Biecz. Leży nad rzeką Ropą, na jednym ze wzgórz Pogórza Karpackiego. Ze względu na swoją bogatą historię często jest nazywane perłą Podkarpacia lub małym Krakowem. Bywa także określany jako polskie Carcassonne, dzięki zachowanym fragmentom średniowiecznych murów miejskich i zabudowy.
  Port lotniczy Radom-Sadków – lotnisko wojskowe i planowany port lotniczy dla Radomia. Lotnisko znajduje się 3,5 km od centrum Radomia.
  Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848 (dawniej Wielkie Xięstwo Poznańskie, niem. Großherzogtum Posen, fr. Grand Duché de Posnanie) – autonomiczne księstwo, wchodzące w skład Prus (pozostające - z wyjątkiem lat 1848-1851 - obok Prus Zachodnich i Wschodnich, poza Związkiem Niemieckim), powstałe na mocy kongresu wiedeńskiego, mające w zamierzeniu mocarstw zaspokoić narodowe dążenia wielkopolskich Polaków w związku z odłączeniem decyzją kongresu terytorium Wielkopolski od reszty terytorium Księstwa Warszawskiego, które otrzymało status Królestwa Polskiego, państwa konstytucyjnego, związanego jedynie unią personalną z Imperium Rosyjskim. Po powstaniu listopadowym w Królestwie Polskim, popartym przez Poznaniaków, autonomia Księstwa została ograniczona w 1831, a po powstaniach wielkopolskich z 1846 i 1848 - całkowicie zniesiona. Administracja pruska bez żadnego aktu prawnego zmieniła nazwę na Prowincja Poznańska (Provinz Posen), ale w użyciu społecznym nadal pozostawała nazwa Wielkie Księstwo Poznańskie (choć polskie elity polityczne również używały nowej nazwy). Nazwa ta pozostała w pełnej tytulaturze królów Prus, a następnie cesarzy niemieckich aż do abdykacji Wilhelma II.
  Proces legislacyjny w Polsce (proces tworzenia prawa w Polsce) – sposób uchwalania ustaw, określony ściśle przez Konstytucję i regulamin Sejmu.
  Wojska Obrony Powietrznej Kraju (WOPK) - jeden z czterech, obok wojsk lądowych, wojsk lotniczych i marynarki wojennej, rodzajów Sił Zbrojnych PRL w latach 1962-1990.
  Nowela (wł. „novella” – nowość) – krótki utwór literacki, pisany prozą, charakteryzujący się wyraźnie zarysowaną i sprawnie skrojoną akcją główną, mocno udramatyzowaną, która zmierza do punktu kulminacyjnego. Fabuła noweli jest zazwyczaj jednowątkowa, pozbawiona epizodów, rozbudowanych opisów przyrody oraz szczegółowej charakterystyki postaci. Jest to jedna z odmian epiki. Jej treść dotyczy pewnego zdarzenia, opartego na wyrazistym motywie, z pozoru nieistotnym (np. kamizelka, sokół), ale często nabierającym znaczeń symbolicznych. Niemiecki pisarz Paul Heyse określił ów motyw mianem „sokoła”. Stworzył on tzw. teorię sokoła, opartą na wnikliwej analizie noweli Giovanniego Boccaccia pt. „Sokół”.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.806 sek.