• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polscy biskupi katoliccy

  Przeczytaj także...
  Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-Католицька Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża.Biskupi poznańscy – biskupi misyjni, biskupi diecezjalni i biskupi pomocniczy diecezji, a od 1821 archidiecezji poznańskiej.
  Biskupi lwowscy − biskupi diecezjalni, biskupi koadiutorzy i biskupi pomocniczy diecezji a następnie (od 1412) archidiecezji lwowskiej.

  Polscy biskupi katoliccy – kapłani katoliccy posiadający święcenia biskupie i sprawujący posługę w Polsce, tzn. kardynałowie, biskupi tytularni, seniorzy, polowi, ordynariusze i biskupi pomocniczy diecezji poszczególnych obrządków według podziału administracyjnego Kościoła katolickiego w Polsce od 2004:

  Biskupi opolscy – biskupi diecezjalni i biskupi pomocniczy diecezji opolskiej, a także ordynariusze i biskupi pomocniczy Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego ze stolicą w Opolu.Kazimierz Nycz (ur. 1 lutego 1950 w Starej Wsi) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii w zakresie katechetyki, biskup pomocniczy krakowski w latach 1988–2004, biskup diecezjalny koszalińsko-kołobrzeski w latach 2004–2007, arcybiskup metropolita warszawski od 2007, ordynariusz wiernych obrządku wschodniego w Polsce od 2007, kardynał prezbiter od 2010.

  ]

 • archidiecezja białostocka
 • diecezja drohiczyńska
 • diecezja łomżyńska
 • archidiecezja częstochowska
 • diecezja radomska
 • diecezja sosnowiecka
 • archidiecezja gdańska
 • diecezja pelplińska
 • diecezja toruńska
 • archidiecezja gnieźnieńska
 • diecezja bydgoska
 • diecezja włocławska
 • archidiecezja katowicka
 • diecezja gliwicka
 • diecezja opolska
 • archidiecezja krakowska
 • diecezja bielsko-żywiecka
 • diecezja kielecka
 • diecezja tarnowska
 • archidiecezja lubelska
 • diecezja sandomierska
 • diecezja siedlecka
 • archidiecezja łódzka
 • diecezja łowicka
 • archidiecezja poznańska
 • diecezja kaliska
 • archidiecezja przemyska
 • diecezja rzeszowska
 • diecezja zamojsko-lubaczowska
 • archidiecezja szczecińsko-kamieńska
 • diecezja koszalińsko-kołobrzeska
 • diecezja zielonogórsko-gorzowska
 • archidiecezja warmińska
 • diecezja elbląska
 • diecezja ełcka
 • archidiecezja warszawska
 • diecezja płocka
 • diecezja warszawsko-praska
 • archidiecezja wrocławska
 • diecezja legnicka
 • diecezja świdnicka
 • Obrządek ]

 • archieparchia przemysko-warszawska
 • eparchia wrocławsko-gdańska
 • Obrządek ]

 • kard. Kazimierz Nycz
 • Obrządek ]

 • bp Zbigniew Kiernikowski
 • Biskupi historyczni[]

 • archidiecezja lwowska
 • diecezja augustowska
 • diecezja bakowska
 • diecezja chełmska
 • diecezja kamieniecka
 • diecezja kijowska
 • diecezja inflancka
 • diecezja lubuska
 • diecezja łucka
 • diecezja łucko-żytomierska
 • diecezja mińska
 • archidiecezja mohylewska
 • diecezja pińska
 • diecezja serecka
 • diecezja supraska
 • diecezja smoleńska
 • diecezja/archidiecezja wileńska
 • diecezja żmudzka
 • diecezja żytomierska
 • Arcybiskupi lwowscy obrządku ormiańskiego
 • Biskupi lwowscy obrządku bizantyńsko-ukraińskiego
 • Biskupi obrządku wschodniosłowiańskiego
 • Biskupi ]

  Zobacz też[]

 • członkowie Konferencji Episkopatu Polski
 • Konferencja Episkopatu Polski
 • Kościół katolicki w Polsce
 • polscy biskupi katoliccy pracujący poza granicami Polski
 • podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce
 • prymas Polski
 • biskupi Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
 • biskupi katoliccy pochodzenia polskiego
 • Polscy arcybiskupi katoliccy
 • Kardynałowie polscy
 • Linki zewnętrzne[]

 • Żyjący biskupi pochodzenia polskiego (pol.)
 • strona KEP
 • Administracja w I Rzeczypospolitej
 • Rzeczpospolita, od XVII wieku częściej znana jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika lub Žečpospolita, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica, współczesne znaczenie: republika) oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej (kres federacji w 1791 roku przyniosła Konstytucja 3 maja, ustanawiając państwo unitarne – Rzeczpospolitą Polską). Korona i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych.Kościół katolicki obrządku ormiańskiego, Kościół ormiańskokatolicki, jeden z katolickich Kościołów wschodnich, patriarchalny, wchodzący w skład Kościoła katolickiego, uznający władzę i autorytet papieża.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biskupi krakowscy − biskupi diecezjalni i biskupi pomocniczy diecezji, a następnie (od 1925) archidiecezji krakowskiej.
  Kardynał (łac. cardinalis – główny, zasadniczy, mocno z czymś związany), formalnie - Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego (łac. Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae ), potocznie nazywany purpuratem z racji koloru noszonego mucetu – najwyższa po papieżu godność kościelna w Kościele katolickim. Wszyscy kardynałowie razem tworzą Kolegium Kardynałów.
  Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce, Kościół neounicki w Polsce – katolicki Kościół wschodni działający na terenie Polski, który posługuje się w swojej liturgii rytem bizantyjskim synodalnym zwanym bizantyjsko-słowiańskim.
  Diecezja augustowska, czyli sejneńska – diecezja Kościoła rzymskokatolickiego z siedzibą biskupów w Sejnach, która istniała w latach 1818-1925. W 1925 roku została zniesiona i podzielona na diecezję łomżyńską oraz wiłkowyską.
  Biskup pomocniczy - wyświęcony na biskupa duchowny katolicki, którego zadaniem jest pomoc biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu diecezją zazwyczaj jako wikariusz generalny lub biskupi.
  Biskupi mohylewscy − biskupi diecezjalni (jednocześnie arcybiskupi metropolici), biskupi koadiutorzy (arcybiskupi) i biskupi pomocniczy archidiecezji mohylewskiej.
  Prymas Polski – tytuł przysługujący urzędującym arcybiskupom gnieźnieńskim od 1417, podkreślający ich pierwszeństwo w polskim episkopacie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.