• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polowanie

  Przeczytaj także...
  Ambona - w myślistwie obiekt w kształcie wieżyczki, służący do polowań na zwierzynę wychodzącą z lasu na pola, łąki lub śródleśne polany. Chroni myśliwych przed złą pogodą oraz daje dogodny (gdyż podwyższony) punkt do obserwacji i oddania strzału.Psy myśliwskie – grupa psów różnych ras użytkowanych przez myśliwych jako pomoc w polowaniu po uprzednim ich ułożeniu. Zależnie od sposobu zachowania na polowaniu (bez względu na rasę), rozróżnia się wyspecjalizowane grupy psów myśliwskich.
  Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.
  Polowanie z naganką (sfora psów rasy foxhound angielski)
  Wielki mistrz zakonu krzyżackiego Michał Küchmeister von Sternberg, pozwala 1 czerwca 1416 roku polować królowi Polski Władysławowi Jagielle w puszczach krzyżackich

  Polowanie – ogół czynności wykonywanych przez myśliwych z zachowaniem obowiązujących przepisów, tj. tropienie, ściganie, strzelanie i pozyskiwanie zwierzyny.

  Bagno – obszar o utrzymującym się nadmiernym nawilgoceniu, porośnięty przez roślinność przystosowaną do specyficznych warunków związanych z dużym nawilgoceniem. Bagna bardzo często tworzą się w zagłębieniach terenu we wszystkich strefach klimatycznych świata. Największe przestrzenie zajmują jednak na obszarach pokrytych wieczną zmarzliną (Syberia, północna Kanada) i w strefie równikowej. Poza tym tworzą się w dolinach i deltach dużych rzek, na pojezierzach, na płaskich obszarach bezodpływowych, w nieckach krasowych, w odciętych zatokach morskich i nad brzegami mórz i oceanów. W bagnach w wyniku procesów utleniania związków organicznych tworzy się torf.Myśliwy – historycznie osoba zajmująca się łowiectwem, uczestnicząca w polowaniach w celu pozyskania mięsa, skór oraz kości, poroża i innych trofeów łowieckich. Obecnie - osoba zajmująca się gospodarką łowiecką zgodnie z prawem łowieckim i etyką łowiecką. W tym znaczeniu - przeciwieństwo kłusownika. Dawne określenia myśliwego: łowca, strzelec.

  Rodzaje polowań[ | edytuj kod]

 • polowania błotne (odbywające się na bagnach)
 • polowania na białej stopie (na terenie zaśnieżonym)
 • polowania dzicze (na dziki)
 • polowania indywidualne (prowadzone przez jednego myśliwego, czasem z pomocnikiem)
 • polowania pod pierzem (z udziałem ptaków łowczych)
 • polowania zbiorowe (z udziałem wielu myśliwych)
 • polowanie pojedyncze (z udziałem jednego myśliwego)
 • polowanie polne (na użytkach rolnych)
 • polowanie wodne (na zbiornikach wodnych)
 • polowanie z naganką (przy pomocy naganiaczy, którzy napędzają zwierzynę na myśliwych)
 • polowanie z psami, w tym spod psa (polowanie z naganką lub bez przy pomocy psów)
 • polowanie z podrywu (polega na strzelaniu do podrywającego się ptactwa, wystraszonego przez psa lub myśliwego)
 • polowanie z zasiadki (polega na czatowaniu na zwierzynę)
 • polowanie z podjazdu (z użyciem pojazdu konnego)
 • polowanie po tropie (przy pomocy widocznych śladów zwierzyny)
 • polowanie pod pieśnią (w czasie toków głuszca)
 • polowanie na wab (polega na przywabieniu zwierzyny na odległość strzału, za pomocą naśladowania głosu tego samego lub innego gatunku)
 • polowanie z ptakami łowczymi (sokolnictwo)
 • polowanie par force (dawniej: polowanie konno ze sforą psów na zwierzynę, którą ściga się, aż padnie zmęczona)
 • Urządzenia łowieckie, przydatne na polowaniu[ | edytuj kod]

 • ambona
 • budka
 • przecinka
 • Nazwy, które określają teren polowania[ | edytuj kod]

  Pole

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Foxhound angielski – rasa psa należąca do grupy psów gończych i posokowców, zaklasyfikowana do sekcji psów gończych. Podlega próbom pracy.
 • białe pole (teren pokryty pokrywą śnieżną)
 • czarne pole (teren pozbawiony pokrywy śnieżnej)
 • miękkie pole (teren błotnisty)
 • suche pole (teren o suchym podłożu)
 • ostre pole (teren pokryty lodem)
 • ślepe pole (teren pozbawiony tropów zwierzyny)
 • widne pole (teren, na którym widoczne są ślady zwierzyny)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • łowiectwo
 • Sokolnictwo (myślistwo ptasze) − jedna z gałęzi łowiectwa; sztuka układania (tresury) ptaków drapieżnych oraz łowy przy użyciu tych ptaków.Łowiectwo (gospodarka łowiecka) – zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną. Współcześnie łowiectwo jest rozpatrywane w szerokim kontekście, określanym też jako gospodarka łowiecka. Obejmuje ona: hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań lub odłowów, a następnie wprowadzenie do obrotu gospodarczego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dzik (Sus scrofa) – gatunek dużego, lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych. Sus scrofa jest jedynym przedstawicielem dziko żyjących świniowatych w Europie. Jest przodkiem świni domowej.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Tropienie – szukanie i podążanie przez psy (oraz myśliwych) tropami zwierzyny. Tropienie jest naturalną czynnością psów, które uchwycają trop węchem. Tropienie jest nieodłącznym elementem myślistwa.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Zwierzęta łowne, zwierzyna – gatunki dzikich ssaków i ptaków (ptactwa) żyjących w środowisku naturalnym, będących – zgodnie z obowiązującym prawem – przedmiotem pozyskiwania w drodze polowania lub odłowów dokonywanych przez człowieka. Pozyskiwanie zwierząt łownych jest jednym z elementów gospodarki łowieckiej.
  Naganka (także: nagonka) – w łowiectwie oznacza zespół ludzi, których zadaniem jest spłoszyć dziką zwierzynę, będącą przedmiotem polowania i skierować ją na stanowiska myśliwych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.