• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polonia Mater Nostra Est

  Przeczytaj także...
  Awers i rewers (łac.) to dwie strony jakiegoś zdobionego przedmiotu płaskiego, pokrytego jedno- lub dwustronnie malowidłem, grafiką lub drukiem, zawierającego płaskorzeźbę, wizerunek wykonany metodą rycia, kucia lub zdobionego w jeszcze inny sposób. Oba pojęcia funkcjonują wyłącznie razem, gdy w danym przedmiocie występuje swobodny dostęp do obu jego powierzchni, przy czym jedna z nich jest wyłączną lub główną stroną zawierającą przedstawiane treści.Janusz Konrad Dobrosz (ur. 7 marca 1954 w Wieruszowie) – polski polityk, poseł na Sejm w latach 1989–1991 i 1993–2007 (X, II, III, IV i V kadencji), wicemarszałek Sejmu V kadencji.
  Polskie odznaczenia niepaństwowe – odznaczenia nadawane przez stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, osoby prywatne. Pełnią podobną funkcję do odznaczeń państwowych lub resortowych, są natomiast społecznymi wyrazami uznania dla danej osoby czy instytucji. Nie są objęte zasadami kolejności starszeństwa polskich odznaczeń, a ich noszenie nie jest w Polsce regulowane ustawowo. Należą do nich m.in.:

  Polonia Mater Nostra Est (Polska Jest Naszą Matką) – polskie odznaczenia niepaństwowe przeznaczone dla Polaków i obcokrajowców oraz dla organizacji za specjalne zasługi dla narodu i państwa polskiego.

  Historia[ | edytuj kod]

  Istnieje od 1995, nadawane jest przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego, działającą od 1991. Pomysłodawcą i inicjatorem fundacji i tego odznaczenia był Jerzy Myrcha.

  Oznaką odznaczenia jest okrągły złoty medal, który na awersie ukazuje siedzącą na tronie postać kobiecą w powłóczystych szatach, trzymającą w lewej ręce opartą o ziemię tarczę z polskim godłem państwowym mod. 1918. Z prawej strony do kobiety tuli się dziecko trzymające w ręku miecz. Postać kobieca okolona jest napisem „Polonia mater nostra est”. Zawieszką medalu jest korona królewska. Medal noszony jest na szyi na białej wstędze z obustronnymi czerwonymi bordiurami. W komunikatach kapituły (Społeczno-Narodowy Order Polonia Mater Nostra Est) jak również niekiedy w prasie, medal ten jest zwany orderem.

  Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego (www.fundacjapnp.pl) jest organizacją pozarządową o charakterze historyczno-patriotycznym, której ideą, celem i zadaniem jest: poszanowanie historii, kultury i tradycji Narodu Polskiego; upamiętnianie miejsc i wydarzeń historycznych oraz ich bohaterów; służba czasom współczesnym i przyszłym. Fundacja została zarejestrowana w Rejonowym Sądzie Rejestrowym Warszawy 14 kwietnia 1991 r. pod nr. 1362, uzyskując osobowość prawną. Pomysłodawcą i inicjatorem był mgr Jerzy Myrcha (dyrektor generalny Fundacji do śmierci w listopadzie 2003 r.). Obecnie prezesem Fundacji jest historyk Lucyna Kulińska.Medal – niewielki, najczęściej okrągły lub owalny, płaski wytwór metalowy (odmiana wieloboczna jest zwana plakietką), wykonany zazwyczaj techniką odlewu lub bicia. Jest zwykle ozdobiony po jednej lub obu stronach reliefem. Często jest zawieszony na wstążce.

  Na czele kapituły stoi kanclerz Janusz Dobrosz (poprzednio była to prof. Barbara Otwinowska). Odznaczeni posiadają własny hymn: Polonia, Polonia, Polonia/Mater nostra est./Polonia, Polonia, Polonia/Bóg, Honor i Ojczyzna/Przesłaniem naszym jest!/Polonia, Polonia, Polonia/Dla Ciebie nasze serca/Dla Ciebie nasza Pieśń! (autorstwa Jerzego Myrchy).

  Tron (gr. thronos, thranus, łac. thronus – taboret, siedzenie) – oficjalne określenie siedziska najczęściej o kształcie krzesła, na którym monarcha zasiada przy oficjalnych okazjach. W sensie abstrakcyjnym tron określa również władzę monarchii. Wstąpienie monarchy na tron (intronizacja) podczas obrzędu koronacji oznacza początek panowania władcy.Kapituła Orderu – organ kolegialny stojący na straży honoru orderu, dla którego został ustanowiony. Członkami Kapituł Orderów mogą być tylko obywatele polscy. Kapituła Orderu działa na podstawie swojego statutu, zatwierdzonego przez Prezydenta.

  Organizacje oraz Damy i Kawalerowie Medalu „Polonia Mater Nostra Est”[ | edytuj kod]

  Lista za okres 1995–2004, 2008–2010 oraz 2014

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Order Polonia Mater Nostra Est - Polska jest naszą matką, Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego [dostęp 2019-02-10].
  2. Wiktor Poliszczuk pośmiertnie udekorowany. wicipolskie.org, 8 maja 2009. [dostęp 2016-03-16].
  Warto wiedzieć że... beta

  Order (z łac. dosł. zakon) — forma uznania zasług danej osoby lub organizacji. Tradycja orderowa opiera się na dziejach struktur rycerskich lub arystokratycznych, a więc obrzędowość z nią związana wskazuje na realną lub pozorowaną organizację orderu, na czele której stoi Kapituła pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza (w Polsce jest nim w przypadku wszystkich orderów Prezydent RP). Potocznie używa się określenia order dla samej odznaki orderowej.
  Bordiura (fr. bordure) – pas dekoracyjny, zwykle z ornamentów lub elementów roślinnych, obrzeżający tkaninę lub strój, zamykający kompozycję plastyczną, malarską, graficzną, obramowujący płaskorzeźbę lub element budowli (np. drzwi, posadzkę, tablicę pamiątkową).
  Hymn (z greckiego hýmnos – pieśń pochwalna) – uroczysta i podniosła pieśń pochwalna o apostroficznym charakterze wypowiedzi, komponowana na cześć bóstwa, szczególnej osoby, wydarzenia, ojczyzny (kraju), a także idei. W kręgu kultury europejskiej hymny znane były w basenie Morza Śródziemnego już w starożytności. Na stałe weszły do kanonów kulturowych wraz z rozwojem chrześcijaństwa, który uczynił swoim ten rodzaj literacki wzorując się na hebrajskim Starym Testamencie i judeochrześcijańskim Nowym Testamencie.
  Barbara Otwinowska (ur. 11 czerwca 1924 w Toruniu) - polska badaczka literatury, profesor dr. hab nauk humanistycznych. W młodości sanitariuszka i łączniczka AK (pseudonimy: „Witek Błękitny”, „Baśka”), więzień polityczny.
  Jerzy Myrcha, znany również jako Jerzy Myrcha-Karpiński, (ur. 6 marca 1933 w Siedlcach, zm. 14 listopada 2003 w Warszawie) – polski działacz społeczny, pieśniarz, autor i kompozytor.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.