Polona

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polona – polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.

Warszawskie Muzeum Etnograficzne – jedno z najstarszych muzeów tego typu w Polsce mieszczące się w Warszawie przy ulicy Kredytowej 1.Polona jest polską biblioteką cyfrową, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących. Poniżej znajduje się lista zdigitalizowanych czasopism dostępnych w Polonie, które mają tzw. panel prasy. W panelu prasy można systematyczne przeszukiwać wydania czasopism. Uwzgędniono tylko niektóre tytuły, zwłaszcza te o wysokiej częstotliwości publikacji lub pełnej dostępności w Bibliotece Narodowej. Można filtrować tytuły prasy według miejsca wydania oraz według częstotliwości wydawania danego tytułu lub wyszukać wydawnictwo na podstawie tytułu. Dostępne są m.in: ABC, Biesiada Literacka, Bluszcz, Czas, Dobry Wieczór, Kurjer Czerwony, Dziennik Literacki, Dziennik Narodowy, Echo, Express Wieczorny, Gazeta Polska, Kurjer Warszawski, Kurjer Poranny, Słowo, Trubadur Polski, Tygodnik Ilustrowany, Wanda.

Zbiory[ | edytuj kod]

Na dzień 12 października 2017 w Polonie znajdowało się 2 016 037 obiektów, spośród których 863 400 dostępnych było w domenie publicznej lub na licencjach. Każdego dnia zbiory Polony poszerzają się o nawet 2000 obiektów. Dostęp do materiałów chronionych prawem autorskim jest możliwy na terminalach w czytelniach Biblioteki Narodowej lub za pośrednictwem Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – założony w 2001 roku decyzją polskiego parlamentu na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego – państwowa instytucja kultury zajmująca się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. Jej siedziba mieści się w Warszawie przy ulicy Jazdów 1. Dyrektorem jest Maciej Nowak.

Historia i plany[ | edytuj kod]

cBN Polona[ | edytuj kod]

Na mocy zarządzenia nr 46/2006 Dyrektora BN z 28 lipca powołano do istnienia cBN Polona. Dnia 9 października 2006 Polonę udostępniono pod adresem www.polona.pl oraz witrynę BN – www.bn.org.pl. Natomiast 6 grudnia 2006 uruchomiono zaktualizowaną wersję, którą wzbogacono o dodatkowe funkcjonalności i zmienioną szatę graficzną.

Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej (RCBN) – system informatyczny do cyfryzacji czasopism i książek w polskiej Bibliotece Narodowej. Nawigacja fasetowa, także wyszukiwanie fasetowe, przeglądanie fasetowe – system wyszukiwania oparty na klasyfikacji fasetowej, pozwalający użytkownikom na odnajdywanie zbiorów informacji posiadających cechy wspólne. W tym celu wykorzystywane są zestawy filtrów. Powstają one w oparciu o analizę treści lub zawartości przechowywanych informacji, oraz metadanych, które są dostępne i specyficzne dla danej bazy danych (takich jak np. tytuł, autor, język, producent itp.). Właśnie te cechy informacji, które zostały wykorzystane przy tworzeniu filtrów, określane są jako faseta – główna cecha tego systemu. W porównaniu do tagów, fasety są konstrukcjami zbudowanymi na płaszczyznach, które można uznać za wspólne dla wszystkich wyszukiwanych elementów, a więc inaczej niż to ma miejsce w folksonomii. Od tradycyjnych, opartych na taksonomii systemów wyszukiwawczych nawigację fasetową odróżnia jej większa elastyczność, możliwość wyszukiwania w oparciu o wiele unikatowych cech, które ma poszukiwana informacja.

Polona 2.0[ | edytuj kod]

Dnia 20 czerwca 2013 uruchomiono Polonę 2.0. Interfejs 2.0 Cyfrowej Biblioteki Narodowej był pisany przez Laboratorium EE Design – Huncwot na zlecenie Biblioteki Narodowej i Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Polona 2.0 wyposażona została w technologie wspomagające wyszukiwanie: filtry, przeszukiwanie pełnotekstowe, podpowiedzi oparte na semantycznych relacjach oraz wiele innych narzędzi, w tym umożliwiające płynne przybliżanie obrazu – tzw. deep zoom image.

Biblioteka Książąt Czartoryskich – polska biblioteka fundacyjna powstała z inicjatywy książąt Adama Kazimierza Czartoryskiego i Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej. Księgozbiór biblioteki, mieszczącej się w pałacu Czartoryskich w Puławach, został wzbogacony o bibliotekę Tadeusza Czackiego, która obejmowała archiwa po Stanisławie Auguście Poniatowskim, ostatnim królu polskim.„Patrimonium” (pełna nazwa Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej) – 3-letni, przewidziany na lata 2017–2020, projekt digitalizacyjny, którego głównym celem jest zapewnienia szerokiego i bezpłatnego dostępu do najcenniejszych i najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego dwóch największych bibliotek w Polsce (Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej).

Polona/2miliony[ | edytuj kod]

Urna zawierająca prochy starodruków i rękopisów pochodzących z warszawskich bibliotek zgromadzonych w budynku Biblioteki Ordynacji Krasińskich przy ul. Okólnik 9. Zniszczenia dokonał oddział Brandkommando po upadku powstania warszawskiego (krótko przed 14 października). Dwumilionowy obiekt w Polonie.

W dniu 2 października 2017 roku uruchomiono nową wersję Polony, która nosi nazwę Polona/2miliony (wersja robocza nosiła nazwę Polona 3.0). Wynika to z faktu, iż w Polonie udostępnione jest obecnie ponad 2 miliony obiektów. Dwumilionowym obiektem została urna z prochami starodruków i rękopisów spalonych po upadku powstania warszawskiego w Bibliotece Ordynacji Krasińskich przy ul Okólnik 9.

Międzynarodowe Centrum Kultury – instytucja kultury założona w 1991 roku w kamienicy „Pod Kruki” przy Rynku Głównym w Krakowie. Jej działalność skupia się na wielowymiarowym podejściu do dziedzictwa kulturowego. Hasła wywoławcze instytucji to: dorobek cywilizacji europejskiej, wielokulturowość Europy Środkowej, tożsamość i pamięć historyczna, dialog kultur i społeczeństw, ochrona zabytków, polityka kulturalna, fenomen miasta historycznego, a także geneza i rozwój nowoczesnej sztuki. Dyrektorem MCK jest prof. Jacek Purchla.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

Polona/2miliony łączy się z wprowadzeniem kilku funkcjonalności takich jak: wyszukiwanie zaawansowane, panel prasy, czy kolekcje prywatne.

OMNIS[ | edytuj kod]

We wrześniu 2019 roku Biblioteka Narodowa zamknęła projekt Omnis, w ramach wdrożono 3 e-usługi: Polona dla Bibliotek pozwalająca bibliotekom przekazywać swoje zdigitalizowane zbiory do repozytorium Biblioteki Narodowej, Zintegrowana wyszukiwarka Omnis pozwalająca na przeszukiwanie z jednego miejsca zbiorów wszystkich bibliotek w Polsce oraz Repozytorium wydawnicze e-isbn, która pozwala na udostępnianie w jednym miejscu zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach.

Biblioteka cyfrowa (także: internetowa, wirtualna, elektroniczna) — usługa internetowa umożliwiająca udostępnianie w sieci publikacji cyfrowych takich jak czasopisma elektroniczne lub e-booki, a także zdigitalizowanych tradycyjnych publikacji papierowych, takich jak czasopisma, książki, mapy, zdjęcia itp.Academica – administrowany przez Bibliotekę Narodową polski system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych pełniący także funkcję biblioteki cyfrowej.

Patrimonium[ | edytuj kod]

Od stycznia 2017 r. zasoby Polony powiększane są dzięki realizacji projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”. W ciągu 3 lat w ramach „Patrimonium” dwie największe książnice w Polsce zamierzają zdigitalizować i udostępnić w cyfrowej Bibliotece Narodowej ponad milion obiektów z domeny publicznej, które będzie można wykorzystać nie tylko w celach naukowych czy edukacyjnych, ale także artystycznych i komercyjnych.

Patrimonium – zabytki piśmiennictwa[ | edytuj kod]

Rozpoczęty w lipcu 2020 roku projekt jest kontynuacją projektu Patrimonium. Do czerwca 2022 roku zdigitalizowane zostanie 140 tys. obiektów, w tym ponad 20 tys. starych druków, 4 tys. map oraz 2,5 tys. rękopisów.

Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Reklama