Polona

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polona – polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.

Biblioteka Ordynacji Krasińskich w Warszawie istniała w latach 1844-1944. Jej twórcą był hrabia Wincenty Krasiński, który od początku XIX wieku gromadził zbiory artystyczne, muzealne i biblioteczne. 25 października 1944, po kapitulacji Powstania Warszawskiego celowo spalona przez Niemców, wbrew postanowieniom układu kapitulacyjnego z 3 października 1944, zabezpieczającego ochronę zabytków, bibliotek i zbiorów archiwalnych przez okupanta.Warszawskie Muzeum Etnograficzne – jedno z najstarszych muzeów tego typu w Polsce mieszczące się w Warszawie przy ulicy Kredytowej 1.

Zbiory[ | edytuj kod]

Na dzień 12 października 2017 w Polonie znajdowało się 2 016 037 obiektów, spośród których 863 400 dostępnych było w domenie publicznej lub na licencjach. Każdego dnia zbiory Polony poszerzają się o nawet 2000 obiektów. Dostęp do materiałów chronionych prawem autorskim jest możliwy na terminalach w czytelniach Biblioteki Narodowej lub za pośrednictwem Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

Polona jest polską biblioteką cyfrową, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących. Poniżej znajduje się lista zdigitalizowanych czasopism dostępnych w Polonie, które mają tzw. panel prasy. W panelu prasy można systematyczne przeszukiwać wydania czasopism. Uwzgędniono tylko niektóre tytuły, zwłaszcza te o wysokiej częstotliwości publikacji lub pełnej dostępności w Bibliotece Narodowej. Można filtrować tytuły prasy według miejsca wydania oraz według częstotliwości wydawania danego tytułu lub wyszukać wydawnictwo na podstawie tytułu. Dostępne są m.in: ABC, Biesiada Literacka, Bluszcz, Czas, Dobry Wieczór, Kurjer Czerwony, Dziennik Literacki, Dziennik Narodowy, Echo, Express Wieczorny, Gazeta Polska, Kurjer Warszawski, Kurjer Poranny, Słowo, Trubadur Polski, Tygodnik Ilustrowany, Wanda. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – założony w 2001 roku decyzją polskiego parlamentu na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.

Historia i plany[ | edytuj kod]

cBN Polona[ | edytuj kod]

Na mocy zarządzenia nr 46/2006 Dyrektora BN z 28 lipca powołano do istnienia cBN Polona. Dnia 9 października 2006 Polonę udostępniono pod adresem www.polona.pl oraz witrynę BN – www.bn.org.pl. Natomiast 6 grudnia 2006 uruchomiono zaktualizowaną wersję, którą wzbogacono o dodatkowe funkcjonalności i zmienioną szatę graficzną.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego – państwowa instytucja kultury zajmująca się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. Jej siedziba mieści się w Warszawie przy ulicy Jazdów 1. Dyrektorem jest Maciej Nowak.Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej (RCBN) – system informatyczny do cyfryzacji czasopism i książek w polskiej Bibliotece Narodowej.

Polona 2.0[ | edytuj kod]

Dnia 20 czerwca 2013 uruchomiono Polonę 2.0. Interfejs 2.0 Cyfrowej Biblioteki Narodowej był pisany przez Laboratorium EE Design – Huncwot na zlecenie Biblioteki Narodowej i Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Polona 2.0 wyposażona została w technologie wspomagające wyszukiwanie: filtry, przeszukiwanie pełnotekstowe, podpowiedzi oparte na semantycznych relacjach oraz wiele innych narzędzi, w tym umożliwiające płynne przybliżanie obrazu – tzw. deep zoom image.

Nawigacja fasetowa, także wyszukiwanie fasetowe, przeglądanie fasetowe – system wyszukiwania oparty na klasyfikacji fasetowej, pozwalający użytkownikom na odnajdywanie zbiorów informacji posiadających cechy wspólne. W tym celu wykorzystywane są zestawy filtrów. Powstają one w oparciu o analizę treści lub zawartości przechowywanych informacji, oraz metadanych, które są dostępne i specyficzne dla danej bazy danych (takich jak np. tytuł, autor, język, producent itp.). Właśnie te cechy informacji, które zostały wykorzystane przy tworzeniu filtrów, określane są jako faseta – główna cecha tego systemu. W porównaniu do tagów, fasety są konstrukcjami zbudowanymi na płaszczyznach, które można uznać za wspólne dla wszystkich wyszukiwanych elementów, a więc inaczej niż to ma miejsce w folksonomii. Od tradycyjnych, opartych na taksonomii systemów wyszukiwawczych nawigację fasetową odróżnia jej większa elastyczność, możliwość wyszukiwania w oparciu o wiele unikatowych cech, które ma poszukiwana informacja.Biblioteka Książąt Czartoryskich – polska biblioteka fundacyjna powstała z inicjatywy książąt Adama Kazimierza Czartoryskiego i Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej. Księgozbiór biblioteki, mieszczącej się w pałacu Czartoryskich w Puławach, został wzbogacony o bibliotekę Tadeusza Czackiego, która obejmowała archiwa po Stanisławie Auguście Poniatowskim, ostatnim królu polskim.

Polona/2miliony[ | edytuj kod]

Urna zawierająca prochy starodruków i rękopisów pochodzących z warszawskich bibliotek zgromadzonych w budynku Biblioteki Ordynacji Krasińskich przy ul. Okólnik 9. Zniszczenia dokonał oddział Brandkommando po upadku powstania warszawskiego (krótko przed 14 października). Dwumilionowy obiekt w Polonie.

W dniu 2 października 2017 roku uruchomiono nową wersję Polony, która nosi nazwę Polona/2miliony (wersja robocza nosiła nazwę Polona 3.0). Wynika to z faktu, iż w Polonie udostępnione jest obecnie ponad 2 miliony obiektów. Dwumilionowym obiektem została urna z prochami starodruków i rękopisów spalonych po upadku powstania warszawskiego w Bibliotece Ordynacji Krasińskich przy ul Okólnik 9.

„Patrimonium” (pełna nazwa Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej) – 3-letni, przewidziany na lata 2017–2020, projekt digitalizacyjny, którego głównym celem jest zapewnienia szerokiego i bezpłatnego dostępu do najcenniejszych i najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego dwóch największych bibliotek w Polsce (Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej). Międzynarodowe Centrum Kultury – instytucja kultury założona w 1991 roku w kamienicy „Pod Kruki” przy Rynku Głównym w Krakowie. Jej działalność skupia się na wielowymiarowym podejściu do dziedzictwa kulturowego. Hasła wywoławcze instytucji to: dorobek cywilizacji europejskiej, wielokulturowość Europy Środkowej, tożsamość i pamięć historyczna, dialog kultur i społeczeństw, ochrona zabytków, polityka kulturalna, fenomen miasta historycznego, a także geneza i rozwój nowoczesnej sztuki. Dyrektorem MCK jest prof. Jacek Purchla.

Polona/2miliony łączy się z wprowadzeniem kilku funkcjonalności takich jak: wyszukiwanie zaawansowane, panel prasy, czy kolekcje prywatne.

Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski podczas otwarcia Polony/2miliony

OMNIS[ | edytuj kod]

We wrześniu 2019 roku Biblioteka Narodowa zamknęła projekt Omnis, w ramach wdrożono 3 e-usługi: Polona dla Bibliotek pozwalająca bibliotekom przekazywać swoje zdigitalizowane zbiory do repozytorium Biblioteki Narodowej, Zintegrowana wyszukiwarka Omnis pozwalająca na przeszukiwanie z jednego miejsca zbiorów wszystkich bibliotek w Polsce oraz Repozytorium wydawnicze e-isbn, która pozwala na udostępnianie w jednym miejscu zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach.

International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.Biblioteka cyfrowa (także: internetowa, wirtualna, elektroniczna) — usługa internetowa umożliwiająca udostępnianie w sieci publikacji cyfrowych takich jak czasopisma elektroniczne lub e-booki, a także zdigitalizowanych tradycyjnych publikacji papierowych, takich jak czasopisma, książki, mapy, zdjęcia itp.

Patrimonium[ | edytuj kod]

Od stycznia 2017 r. zasoby Polony powiększane są dzięki realizacji projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”. W ciągu 3 lat w ramach „Patrimonium” dwie największe książnice w Polsce zamierzają zdigitalizować i udostępnić w cyfrowej Bibliotece Narodowej ponad milion obiektów z domeny publicznej, które będzie można wykorzystać nie tylko w celach naukowych czy edukacyjnych, ale także artystycznych i komercyjnych.

Academica – administrowany przez Bibliotekę Narodową polski system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych pełniący także funkcję biblioteki cyfrowej. OCR (ang. Optical Character Recognition) – zestaw technik lub oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej. Zadaniem OCR jest zwykle rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie (np. papierowym formularzu lub stronie książki).

Patrimonium – zabytki piśmiennictwa[ | edytuj kod]

Rozpoczęty w lipcu 2020 roku projekt jest kontynuacją projektu Patrimonium. Do czerwca 2022 roku zdigitalizowane zostanie 140 tys. obiektów, w tym ponad 20 tys. starych druków, 4 tys. map oraz 2,5 tys. rękopisów.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) – instytut badawczy, który pełni funkcję rejestru domen internetowych (DNS) .pl, domen ENUM (dla +48) oraz oferuje usługi teleinformatyczne (IP transit, dostęp do Internetu, sieci VPN, usługi VoIP oraz usługi WiMAX).


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Reklama