• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polityka makroekonomiczna

  Przeczytaj także...
  Polityka podatkowa – stanowi część polityki budżetowej oraz jest integralną częścią polityki fiskalnej. Jej przedmiotem jest kształtowanie systemu i metod podatkowych w celu zapewnienia dochodów budżetowi państwa na realizację zadań. Polityka podatkowa to ogół decyzji państwa w zakresie opodatkowania obywateli i przedsiębiorstw. Jej istotnym elementem jest dążenie do osiągnięcia wysokiej efektywności w ściąganiu podatków. Wymaga ona rozstrzygnięcia problemów podatkowych, które decydują o jej treści i kierunkach.Polityka kursu walutowego – całokształt działań instytucji publicznych związany z kształtowaniem kursu walutowego oraz warunków działania rynku walutowego. Jest ona częścią polityki makroekonomicznej państwa. Polityka kursu walutowego nie jest częścią polityki pieniężnej, tylko odrębnym narzędziem polityki gospodarczej. Od stosowanych zasad polityki kursu walutowego zależny jest system walutowy określonego obszaru, a w konsekwencji reguły obrotu i wymienialności walut. Jest ona realizowana w środowisku międzynarodowego systemu walutowego.
  Polityka strukturalna – jeden z kierunków polityki gospodarczej, obejmujący wszystkie przedsięwzięcia, które instancje państwowe podejmują w celu oddziaływania na strukturę gospodarki. Umiejętnie realizowana polityka strukturalna, służąca promowaniu długookresowych zmian w rozmieszczeniu, wykorzystaniu i efektywności czynników produkcji odgrywa ważną rolę szczególnie w przypadku tych gospodarek, które chcą sprostać wymogom konkurencyjności.

  Polityka realizowania makroekonomicznych celów (obejmujących swym zasięgiem wszystkie lub znaczną część podmiotów systemu gospodarczego). Istnieje kilka kryteriów podziału.

  Może być klasyfikowana według teorii lub doktryn ekonomicznych, na których oparta jest dana polityka gospodarcza, wówczas można wyróżnić:

 • politykę liberalną,
 • politykę antyliberalną.
 • Podział ze względu na wytyczane cele:

  Polityka stabilizacyjna (zwana także polityką antycykliczną) – jedna z gałęzi polityki gospodarczej. Jej celem jest łagodzenie wahań aktywności gospodarczej wywołanych zmianą faz cyklu koniunkturalnego.Polityka systemowa - kierunek z zakresu makroekonomicznej polityki gospodarczej, której celem jest zmiana lub ustanowienie nowych elementów i rozwiązań systemu gospodarczego.
 • polityka systemowa
 • polityka strukturalna
 • polityka redystrybucyjna
 • polityka stabilizacyjna
 • Kryterium instrumentów, na których jest oparta:

 • polityka cenowa
 • polityka płacowa
 • polityka stopy procentowej
 • polityka podatkowa
 • polityka kursu walutowego
 • polityka celna
 • Bibliografia[]

  1. J.Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii. Oficyna Wydawnicza SGH, 2007  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.