• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Politechnika Poznańska  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej – jeden z dziesięciu wydziałów Politechniki Poznańskiej. Jego siedziba znajduje się przy ul. Piotrowo 3 w Poznaniu.Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:

  Politechnika Poznańska – państwowa szkoła wyższa o profilu technicznym w Poznaniu.

  Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 7. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1192. pośród wszystkich typów uczelni.

  Największy kampus uczelni znajduje się po obu stronach ulicy Piotrowo, na terenie osiedla samorządowego Rataje. Siedziba władz uczelni (rektorat) mieści się w zabytkowym budynku na Wildzie. Za datę powstania tej uczelni przyjmuje się rok 1919 jakkolwiek status wyższej szkoły technicznej o charakterze politechniki nadała jej Rada Ministrów dopiero w 1955 roku.

  Bolesław Orgelbrand (ur. 24 kwietnia 1884 w Warszawie, zm. 13 października 1957 w Poznaniu), polski inżynier mechanik, specjalista w zakresie silników spalinowych.Adam Piotr Hamrol (ur. 4 grudnia 1952 w Wolsztynie) – polski inżynier, wykładowca akademicki, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Poznańskiej dwóch kadencji.

  Spis treści

 • 1 Działalność dydaktyczna
 • 1.1 Organizacje (przynależność i działalność)
 • 1.2 Studenci
 • 1.3 Uprawnienia
 • 2 Historia
 • 2.1 Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn
 • 2.2 Okres powojenny
 • 2.3 Pozycja wśród uczelni
 • 3 Wydziały i kierunki kształcenia
 • 4 Obiekty Uczelni
 • 5 Rozwój
 • 5.1 Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe (1999-2010)
 • 5.2 Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii (2009-2011)
 • 5.3 Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej (2011-2013)
 • 6 Osiągnięcia studentów
 • 7 Sport
 • 8 Poczet rektorów
 • 9 Zobacz też
 • 10 Przypisy
 • 11 Linki zewnętrzne
 • Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość.Redmond - miasto położone w stanie Waszyngton, które jest siedzibą Microsoftu i oddziału amerykańskiego Nintendo. W mieście znajduje się dużo parków i terenów zielonych.

  Działalność dydaktyczna[]

  Organizacje (przynależność i działalność)[]

  W 1995 roku Politechnika Poznańska jako pierwsza polska uczelnia techniczna została członkiem stowarzyszenia Cesaer (Conference of European Schools for Advanced Engineering) – organizacji skupiającej najlepsze uczelnie techniczne w Europie. Uczelnia również jest członkiem programu Socrates-Erasmus, który promuje europejski wymiar studiów wyższych przez wymianę studentów między uczelniami w całej Europie. Na Politechnice Poznańskiej działa kilkanaście organizacji studenckich, kilkadziesiąt studenckich kół naukowych oraz kilka znanych także szerzej poza Uczelnią klubów studenckich – m.in. Akademicki Klub Górski „Halny” i akademickich klubów sportowych (Klub Uczelniany AZS, KK Politechnika Poznańska). Chlubą Uczelni jest jedyna w Poznaniu i jedna z kilku działających w Polsce studenckich rozgłośni radiowych – Studenckie Radio Afera.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Ignacy Kaczmarek (ur. 1888 w Komornikach, zm. 1975) – polski geodeta, inżynier, działacz społeczny i niepodległościowy, współzałożyciel i prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

  Studenci[]

  Liczba studentów uczelni rosła stopniowo osiągając w połowie lat 90. XX wieku średnio około 15-16 tys. Gwałtowny wzrost liczby studentów zaznaczył się od lat 1996-1997 szybko osiągając w latach 2004-2006 poziom średnio około 20. tys. rocznie. Od roku 2006 liczba studentów już nie rosła, ponieważ uczelnia wyczerpała swoje możliwości rozszerzania prowadzonej działalności dydaktycznej. W latach 2010-2011 nastąpiła stabilizacja liczby studentów Politechniki Poznańskiej w przedziale 19,5 – 21,0 tys. uznanym przez Uczelnię za optymalny dla dalszego podnoszenia jakości i poziomu kształcenia oraz badań naukowych. Dalszy wzrost liczby studentów będzie możliwy dopiero po zrealizowaniu planów rozbudowy sięgających w kilku fazach do roku 2020/2025.

  Czesław Królikowski (ur. 8 stycznia 1926 r. w Jarocinie) – polski elektrotechnik, specjalizujący się w elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych, technice łączenia obwodów elektroenergetycznych.W roku 2011/12 w Polsce istniało 460 uczelni, w tym: 19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 77 uczelni ekonomicznych, 17 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 14 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych oraz 254 pozostałe placówki.

  W latach 2008-2012 roku Politechnika Poznańska realizowała projekt Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej, na który otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 4.1 (32 mln zł). Pozwoliło to na uruchomienie kształcenia studentów w nowych specjalnościach:

  Lucjan Ballenstaedt (ur. 12 września 1881 w Poznaniu, zm. 27 kwietnia 1958 tamże), polski inżynier, specjalista w zakresie mechaniki budowli, projektant mostów; brat Adama.Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej – jeden z dziesięciu wydziałów Politechniki Poznańskiej. Jego siedziba znajduje się przy ul. Piotrowo 3 w Poznaniu. Powstał w 1955 roku i jest najstarszym wydziałem uczelni
 • silniki lotnicze,
 • transport lotniczy,
 • energetyka jądrowa.
 • Uprawnienia[]

  Uczelnia posiada 19 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w 16 dyscyplinach oraz 12 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 10. dyscyplinach. Tym samym uczelnia spełnia wymogi formalne konieczne do zmiany nazwy na Uniwersytet Techniczny. Wolą społeczności Uczelni jest jednak zachowanie dotychczasowej nazwy Politechnika Poznańska jakkolwiek nazwa w języku angielskim Poznan University of Technology została oficjalnie przyjęta już kilka lat temu.

  Wydział Fizyki Technicznej – jeden z dziesięciu wydziałów Politechniki Poznańskiej. Został powołany do życia uchwałą Senatu uczelni z dnia 22 stycznia 1997 roku, a 1 kwietnia tego roku rozpoczął działalność. Mieści się na ulicy Nieszawskiej 13a, poza kampusem Piotrowo.Rynek Wildecki - jeden z rynków miejskich w Poznaniu, które stanowiły dawne centra osad podmiejskich, do dziś będący głównym punktem Wildy.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej - państwowa szkół architektury w Polsce. Działająca w latach 1950-1954 i reaktywowana w 1999. Współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, głównie w Niemczech i we Włoszech.
  Webometryczny Ranking Uniwersytetów Świata (ang. Webometrics Ranking of World Universities lub Ranking Web of World Universities) – system rankingowy dla uczelni na świecie w oparciu o złożony wskaźnik, który bierze pod uwagę zarówno ilość treści internetowych (liczba stron internetowych i plików umieszczonych w Internecie) oraz widoczność i wpływ tych publikacji internetowych według liczby linków zewnętrznych (otrzymane cytowania stron). Ranking jest publikowany przez Cybermetrics Lab, grupę badawczą z Hiszpańskiej Krajowej Rady Badawczej (CSIC) z siedzibą w Madrycie.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Jerzy Kazimierz Dembczyński (ur. 14 marca 1943 w Wolsztynie) – polski fizyk, profesor nauk fizycznych, wykładorca akademicki, w latach 1999–2005 rektor Politechniki Poznańskiej.
  Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej – jeden z dziesięciu wydziałów Politechniki Poznańskiej. Jego siedziba znajduje się przy ul. Piotrowo 3 w Poznaniu.
  Piotrowo – część Poznania, w osiedlu samorządowym Rataje, pomiędzy Świętym Rochem na południu i Berdychowem na północy, przy ulicy o takiej samej nazwie, w pobliżu Ronda Rataje. Jest tam usytuowany największy kampus Politechniki Poznańskiej stanowiący wydzielony fragment miasta zwany Poligrodem (także: kampus Piotrowo lub przyszłościowo: kampus Warta). Stanowi on przykład zespołu architektury modernistycznej.
  Kościół św. Franciszka Serafickiego w Poznaniu zwany zazwyczaj Kościołem bernardynów – barokowy kościół i przylegający do niego klasztor znajdują się przy ul. Garbary 22 naprzeciwko Placu Bernardyńskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.08 sek.