• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Politechnika Lubelska  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Stanisław Ziemecki, Landau (ur. 11 kwietnia 1881 w Warszawie, zm. 19 stycznia 1956) - fizyk polski, w latach 1953-1956 rektor Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie. Początkowo używał nazwiska Landau.Józef Kuczmaszewski (ur. 23 września 1951) – polski naukowiec i inżynier, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Lubelskiej (2002–2008).

  Politechnika Lubelska – państwowa wyższa uczelnia techniczna w Lublinie. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 14. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1726. pośród wszystkich typów uczelni.

  W roku 2011/12 w Polsce istniało 460 uczelni, w tym: 19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 77 uczelni ekonomicznych, 17 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 14 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych oraz 254 pozostałe placówki.Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej – jeden z sześciu wydziałów Politechniki Lubelskiej. Jego siedziba znajduje się przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie. Powstał w 1965 roku.

  Politechnika Lubelska jest jedną z pięciu uczelni państwowych w Lublinie, lecz jako jedyna ma profil techniczny. Uczelnia ta oferuje programy kształcenia na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Większość prowadzonych w Uczelni kierunków studiów posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

  Bystrzyca - lewy dopływ Wieprza, jedna z ważniejszych rzek Wyżyny Lubelskiej. Swoje źródła ma w Sulowie (na wysokości 227 m n.p.m.). Przepływa przez Lublin. Całkowita długość rzeki wynosi 70,3 km, a powierzchnia jej dorzecza 1315,5 km. Poniżej miejscowości Spiczyn (na wysokości 152 m n.p.m.) uchodzi do Wieprza.Akademicki Związek Sportowy (oficjalny skrót AZS) – studenckie stowarzyszenie sportowe, działające na terenie Polski, którego głównymi celami są: rozwój kultury fizycznej, promocja zdrowego stylu bycia, wychowanie młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej.

  Od chwili powstania Politechnika Lubelska kształci kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe, głównie na potrzeby Lubelszczyzny. Główne kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie w uczelni związane są z rozwojem konstrukcji i technologii, ochroną środowiska oraz oszczędnością materiałów i energii. Politechnika Lubelska wykonuje ekspertyzy i prowadzi działalność konsultingową. Efektem prowadzonych tu badań są ponadto liczne publikacje naukowe, a także patenty i prawa ochronne.

  Iwo Pollo (ur. 9 maja 1927 w Delatynie, zm. 8 czerwca 2005) – polski inżynier chemik, specjalista w zakresie chemii i technologii plazmy, nauczyciel akademicki, wykładowca Politechniki Śląskiej i Politechniki Lubelskiej, rektor tej ostatniej w latach 1993–1996.Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej – jeden z sześciu wydziałów Politechniki Lubelskiej. Jego siedziba znajduje się przy ul. Nadbystrzyckiej 40B w Lublinie.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Poczet rektorów
 • 3 Politechnika dzisiaj
 • 4 Baza akademicka
 • 5 Życie studenckie
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Marek Ireneusz Opielak (ur. 20 listopada 1950 w Lublinie) – polski inżynier i nauczyciel akademicki, profesor nauk rolniczych, rektor Politechniki Lubelskiej (2008–2012).
  Kick-boxing – dyscyplina sportowa (sport walki), w której walczy się stosując zarówno bokserskie ciosy pięścią, jak i kopnięcia.
  Wydział Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej – jeden z sześciu wydziałów Politechniki Lubelskiej. Jego siedziba znajduje się przy ul. Nadbystrzyckiej 38 w Lublinie .
  Włodzimierz Jan Krolopp (ur. 24 kwietnia 1928 w Zduńskiej Woli, zm. 20 października 2013 w Lublinie) – profesor nauk technicznych, specjalista z dziedziny metrologii elektrycznej i elektronicznej, pomiarów w papiernictwie i spektrometrii mas. W latach 1990-1993 pełnił obowiązki rektora Politechniki Lubelskiej, a w latach 2001-2002 kierownika Katedry Automatyki i Metrologii Wydziału Elektrotechniki i Infomatyki PL.
  Politechnika (gr. polýtechnos – biegły w wielu sztukach) – rodzaj uczelni akademickiej o profilu technicznym, nastawionej na interdyscyplinarny kierunek kształcenia, zapewniająca możliwość uzyskania tytułów zawodowych: inżynier i magister inżynier oraz stopni naukowych: doktor nauk technicznych i doktor habilitowany nauk technicznych.
  Piotr Antoni Kacejko (ur. 1955) – polski specjalista w zakresie elektryki i elektroenergetyki, profesor nauk technicznych. Od 2012 roku rektor Politechniki Lubelskiej.
  Biblioteka Politechniki Lubelskiej - realizuje misję poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, ich przechowywanie i ochronę oraz zapewnienie dostępu do najnowszych krajowych i światowych źródeł informacji naukowej, zgodnie z dyscyplinami naukowymi i programem studiów Politechniki Lubelskiej. Biblioteka prowadzi również działalność dydaktyczną, informacyjną i dokumentacyjną przy umiejętnym i pełnym wykorzystaniu możliwości technologicznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.