• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Politechnika Krakowska  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. Erasmus Student Network (ESN) – ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich zajmujących się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus wśród studentów na własnej uczelni oraz opieką nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi w ramach tej wymiany.

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – publiczna uczelnia o profilu technicznym w Krakowie.

  W 2018 r. Politechnika Krakowska znalazła się w światowym rankingu najlepszych szkół wyższych w poszczególnych dyscyplinach – Academic Ranking of World Universities (ARWU). Politechnika Krakowska została sklasyfikowana w kategorii „Inżynieria” w dyscyplinie naukowej „Inżynieria chemiczna”. Klasyfikacja w rankingu Szanghajskim 2019, w kategorii Inżynieria mechaniczna [1].

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.Ludomir Sleńdziński (ur. 29 października 1889 w Wilnie - zm. 26 listopada 1980 w Krakowie) - malarz, rzeźbiarz, pedagog. Oprócz malarstwa sztalugowego uprawiał malarstwo ścienne i dekoracyjne - plafon w Pałacu Prezydium Rady Ministrów w Warszawie (1923) - obecnie w bibliotece Pałacu Prezydenckiego. Jego twórczość była inspirowana włoską sztuką XV i XVI w., choć artysta stworzył własny styl, w którym najważniejszy był rysunek i forma. Tworzył kompozycje figuralne i portrety, rzeźby i płaskorzeźby polichromowane w drewnie reliefy.

  Historia[ | edytuj kod]

  Powstanie Politechniki Krakowskiej związane jest z konsekwencjami społeczno-politycznymi II wojny światowej. Wyniszczony kraj potrzebował inżynierów zdolnych do jego odbudowy. Ponadto w wyniku zmian terytorialnych Politechnika Lwowska, będąca najstarszą polską uczelnią techniczną, znalazła się w granicach ZSRR. Wobec zaistniałej sytuacji prof. Izydor Stella-Sawicki, który przed wojną kierował Katedrą Budownictwa i Inżynierii na Akademii Górniczej, zaproponował utworzenie wyższej szkoły technicznej w Krakowie. Koncepcja spotkała się z przychylnością rektora AG, prof. Walerego Goetla, jak i poparciem ministra oświaty, Stanisława Skrzeszewskiego. W 1945 minister oświaty zezwolił na organizację przy Akademii Górniczej wydziałów politechnicznych: Architektury, Leśnego oraz Inżynierii Lądowej, Wodnej i Mierniczej. Miały one odrębność administracyjną i budżetową, a także własny senat. Prorektorem nowo powstałych wydziałów został prof. Stella-Sawicki.

  Dom akademicki, dom studenta, pot. akademik – miejsce zakwaterowania studentów w czasie studiów wyższych, będące pod nadzorem jednej lub kilku uczelni z danego miasta. Na terenie akademika zastosowanie mają takie same przepisy, jak na terenie wyższej uczelni (pewna autonomia).Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  19 listopada 1946 władze państwowe wydały dekret o utworzeniu na AG Wydziałów Architektury, Inżynierii i Komunikacji, nazwanych Wydziałami Politechnicznymi. Akt posiadał moc wsteczną obowiązującą od 1 kwietnia 1945, a dzień ten uznano za datę powstania Politechniki. W 1947 siedziby wydziałów przeniesiono do zaadaptowanych do celów edukacyjnych budynków przy ul. Warszawskiej – dawnych austriackich koszar im. arcyksięcia Rudolfa, które w okresie międzywojennym nosiły imię króla Jana III Sobieskiego. Pierwszym rektorem Politechniki Krakowskiej został prof. Ludomir Sleńdziński. Pełną niezależność uczelnia uzyskała 7 lipca 1954, gdy podjęto uchwałę nr 409 Rady Ministrów w sprawie utworzenia Politechniki Krakowskiej. 30 września 1976 nadano jej imię Tadeusza Kościuszki.

  Krakowska Orkiestra Staromiejska - orkiestra założona i prowadzona przez Wiesława Olejniczaka. Orkiestra powstała 1 kwietnia 1988 w Krakowie i od tamtej pory prowadzi aktywną działalność koncertową na terenie całej Polski i Europy.Jan Marian Kaczmarek (ur. 2 lutego 1920 w Pabianicach, zm. 18 października 2011 w Paryżu) – polski inżynier, prof. dr hab., rektor Politechniki Krakowskiej, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, poseł na Sejm PRL VI i IX kadencji, przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki (1968–1972) oraz minister nauki szkolnictwa wyższego i techniki (1972–1974), Honorowy Obywatel Pabianic.

  Niemal od początku swego istnienia Politechnika Krakowska realizowała szeroki program działalności badawczej i współpracy z przemysłem. W efekcie do początku lat 70. trzy z czterech jej wydziałów uzyskały pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. W 1966 utworzono piąty w kolejności Wydział Chemiczny (dziś Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej). 9 lat później powstał Wydział Transportu (obecny Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej). Ostatnią, siódmą, jednostkę organizacyjną utworzono w 1999; obecnie jest to Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej.

  Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej (FMI PK, WFMiI PK) – wydział Politechniki Krakowskiej kształcący w systemach studiów: stacjonarnym i niestacjonarnym (I i II stopień) na kierunkach:Studenckie Centrum Radiowe Politechniki Krakowskiej "Nowinki" – rozgłośnia akademicka działająca przy Politechnice Krakowskiej, jedna z najstarszych rozgłośni akademickich w Polsce. Powstała jesienią 1958 roku na terenie Osiedla Akademickiego Politechniki Krakowskiej w Krakowie, rozprowadza swój program drogą kablową na teren akademików politechniki przy ulicy Skarżyńskiego.

  Wydziały[ | edytuj kod]

 • Architektury – dziekan: prof. dr hab. inż. Jacek Gyurkovich
 • Informatyki i Telekomunikacji – dziekan: dr inż. Jerzy R. Jaworowski
 • Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej – dziekan: prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło
 • Inżynierii Lądowej – dziekan: dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
 • Inżynierii Materiałowej i Fizyki – dziekan: dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – dziekan: dr hab. inż. Stanisław Rybicki
 • Inżynierii i Technologii Chemicznej – dziekan: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
 • Mechaniczny – dziekan: prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek
 • Jan Józef Kazior (ur. 12 marca 1951 w Krakowie) – polski inżynier, specjalista w zakresie metaloznawstwa i metalurgii proszków, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w kadencji 2016–2020.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  eduroam (ang.: education roaming) jest siecią umożliwiającą bezpieczny roaming dla użytkowników jednostek naukowych oraz szkolnictwa wyższego. Europejska konfederacja eduroam (konfederacji autonomicznych usług roamingu) opiera się na zestawie określonych organizacyjnych i technicznych wymagań, którą każdy członek konfederacji musi zaakceptować (poprzez podpisanie polityki eduroam GN2-07-328) i postępować zgodnie z nią.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Jacek Karol Gyurkovich (ur. 26 marca 1949 w Jaśle) – polski architekt, profesor nauk technicznych inżynier, profesor zwyczajny, w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020 dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, specjalista w zakresie projektowania budynków mieszkalnych i społeczno-użytkowych, teorii architektury i urbanistyki.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Izydor Stella-Sawicki (ur. 5 kwietnia 1881 we Lwowie, zm. 19 grudnia 1957 w Krakowie) – polski inżynier, absolwent Politechniki Lwowskiej. Od 1921 wykładowca Akademii Górniczej, następnie Akademii Górniczo- Hutniczej. W latach 1937-1939 dziekan Wydziału Hutniczego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.