• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Politechnika Gdańska  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Michał Broszko ( ur. 29 lutego 1880, zm. 8 listopada 1954 w Gdańsku) - hydromechanik, profesor Politechniki Warszawskiej i Gdańskiej, członek Polskiej Akademii Nauk. W 1921 r. podał teorię ruchu burzliwego cieczy rzeczywistych (tzw. teoria B).Akademicki Klub Kadry GDAKK (skrót: AKK GDAKK) - studencki klub turystyczny, działający przy Politechnice Gdańskiej oraz Oddziale Studenckim PTTK. Działalność klubu obejmuje przede wszystkim bliższe i dalsze imprezy turystyczne, głównie piesze i rowerowe, marginalnie również kajakowe i inne. Ponadto klub zajmuje się popularyzowaniem wędrownictwa przez organizowanie kursów Organizatora Turystyki, pokazów zdjęć i filmów z wypraw, spotkania klubowe itp.

  Politechnika Gdańska, PG – państwowa uczelnia wyższa o profilu technicznym w Gdańsku. Politechnika Gdańska, założona w 1904, jest jedną z najstarszych w Polsce autonomicznych uczelni państwowych i najstarszą na obecnym terenie Rzeczypospolitej politechniką. Obejmuje 9 wydziałów, na których studiuje ponad 27 tysięcy studentów na studiach inżynierskich i magisterskich realizowanych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia zatrudnia niemal 2500 osób, w tym około 1200 nauczycieli akademickich.

  Wybrzeże – obszar na granicy lądu i zbiornika wodnego obejmującego część nadwodną i podwodną. Pas ten jest szerszy niż brzeg i strefa brzegowa, lecz jego zasięg nie jest precyzyjnie określony granicami. Zbiornik wodny i ląd wybrzeża są rozdzielone linią brzegową.Johann Friedrich August Borsig (ur. 23 czerwca 1804 r. we Wrocławiu, zm. 6 lipca 1854 r. w Berlinie) niemiecki fabrykant, twórca koncernu przemysłowego Borsigwerke założonego w połowie XIX w. w Berlinie (produkcja parowozów) i Zabrzu-Biskupicach (kopalnie, huta, koksownia).

  Większość wydziałów posiada prawa akademickie, czyli jest uprawniona do nadawania również stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz występowania do Prezydenta RP o nadanie tytułu naukowego profesora.

  Politechnika Gdańska jest organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów. Prowadzi wymianę międzynarodową studentów i pracowników. Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej zbiera i udostępnia informacje o programach międzynarodowych, możliwościach uzyskania stypendiów zagranicznych i zaproszenia stypendystów spoza Polski.

  Max Wien (25 grudnia 1866, Königsberg/Królewiec – 24 lutego 1938, Jena) – fizyk niemiecki, dyrektor Instytutu Fizyki na Uniwersytecie w Jenie. Studiował pod nadzorem Helmoltza i Kundta. Konstruktor szeregu układów elektronicznych nazywanych czasem jego imieniem. W chemii fizycznej, odkrywca efektu silnych pól elektrycznych na przewodnictwo elektrolitów i ruchliwość jonów nazywanego jego imieniem (ang.Wien effect).Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa, TASK - rozległa sieć łącząca ośrodki naukowe, oświatowe i administracji publicznej Trójmiasta i Pomorza. TASK spina kilkadziesiąt sieci LAN oraz posiada łącza do głównych operatorów Internetu w Polsce. Z sieci TASK korzysta bezpośrednio lub pośrednio kilkadziesiąt tysięcy osób.

  Od października 2015 r. jest uczelnią zrzeszoną w europejskiej organizacji wyższych szkół technicznych CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research). Jest też uczelnią ujętą w rankingu 800 najlepszych uczelni świata – Times Higher Education World University Rankings.

  Uczelnia ma tradycje parlamentarnego i kulturalnego życia studenckiego. W późnych latach 50. XX w. powstał tu pierwszy niezależny Parlament Studencki w powojennej historii szkolnictwa wyższego w Polsce. W tym samym okresie na PG rozpoczął działalność teatrzyk „Bim-Bom” ze Zbigniewem Cybulskim i Bogumiłem Kobielą.

  Jean Monnet (ang. Jean Monnet programme) – część programu Lifelong Learning Programme dotycząca edukacji na obszarze Unii Europejskiej. Nazwę otrzymał na cześć żyjącego na przełomie XIX i XX w. francuskiego polityka i ekonomisty, architekta wspólnot europejskich Jeana Monneta.Janusz Groszkowski (ur. 21 marca 1898 w Warszawie, zm. 3 sierpnia 1984 w Warszawie) – naukowiec zajmujący się elektroniką i radiotechniką, inżynier, prezes Polskiej Akademii Nauk, polityk, poseł na Sejm, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i zastępca przewodniczącego Rady Państwa.

  Spis treści

 • 1 Lokalizacja
 • 2 Patroni
 • 3 Historia
 • 3.1 Struktura i nazwy
 • 3.2 Do 1918
 • 3.3 Lata 1918-1939
 • 3.4 Lata 1939-1945
 • 3.5 Przekształcenie w 1945
 • 4 Zabytkowe miejsca
 • 4.1 Zabytkowe liczniki gazowe
 • 4.2 Kordegardy przy bramie wejściowej
 • 4.3 Laboratorium Maszynowe
 • 4.4 Chłodnia kominowa
 • 4.5 Gmach Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
 • 4.6 Audytorium E1
 • 4.7 Symbole pierwiastków
 • 4.8 Audytorium Chemiczne PG
 • 4.9 Tablica Mendelejewa
 • 5 Rektorzy Politechniki Gdańskiej
 • 5.1 Do 1945
 • 5.2 Od 1945
 • 6 Wielcy ludzie Politechniki Gdańskiej i miejsca ich upamiętnienia
 • 6.1 Miejsca upamiętnienia
 • 6.1.1 Budynki
 • 6.1.2 Dziedzińce
 • 6.1.3 Audytoria
 • 6.1.4 Sale
 • 6.2 Tablice pamiątkowe
 • 6.2.1 Poświęcone zasłużonym postaciom
 • 6.2.2 Poświęcone organizacjom
 • 6.2.2.1 Poświęcone wydarzeniom
 • 6.3 Doktorzy honoris causa
 • 6.4 Wybitni profesorowie Politechniki Gdańskiej
 • 7 Kierownictwo uczelni
 • 7.1 Władze uczelni (kadencja 2016–2020)
 • 8 Wydziały
 • 9 Kampus
 • 10 Najnowsze osiągnięcia
 • 10.1 CyberOko
 • 10.2 MEDEYE
 • 10.3 Domowy asystent osób starszych i chorych
 • 10.4 Opatrunki na trudno gojące się rany
 • 10.5 SentiOne
 • 11 Certyfikaty
 • 12 Współpraca międzynarodowa
 • 13 Wspólne przedsięwzięcia
 • 14 Wydarzenia z życia studenckiego na PG
 • 15 Ciekawostki
 • 16 Organizacje studenckie działające na Politechnice Gdańskiej
 • 17 Inne organizacje związane z Politechniką Gdańską
 • 18 Życie kulturalne na Politechnice Gdańskiej
 • 19 Galeria
 • 20 Zobacz też
 • 21 Przypisy
 • Ernest Aleksander Sym (ur. 14 czerwca 1893 w Niepołomicach k. Krakowa, zm. 25 sierpnia 1950 w Warszawie) – polski biochemik, enzymolog. Badał mechanizm katalizy enzymatycznej zachodzącej przy udziale lipaz.Kazimierz Zygmunt (ur. 8 września 1918 w Kamionce Strumiłowej, zm. 17 października 1970 w Gdańsku) – polski inżynier, profesor nauk technicznych, wykładowca Politechniki Gdańskiej, dziekan Wydziału Mechanicznego, specjalista z dziedziny konstrukcji maszyn.

  Lokalizacja[]

  Politechnika Gdańska znajduje się w centrum gdańskiego Wrzeszcza, dzielnicy dobrze skomunikowanej z pozostałymi częściami Trójmiasta. Budynki należące do kampusu Politechniki Gdańskiej, w tym obiekty dydaktyczne, administracyjne oraz domy studenckie, zlokalizowane są w sąsiedztwie ulic Traugutta, do Studzienki, Fiszera oraz al. Zwycięstwa. Gmach Główny uczelni mieści się przy ul. Narutowicza 11/12.

  Julien Kravtchenko (ur. 20 czerwca 1911 Paryż, zm. listopad 1994 Grenoble) – polski inżynier, profesor Uniwersytetu Josepha Fouriera w Grenoble, specjalista z dziedzin mechaniki: ogólnej, płynów i gruntów.CEEPUS (od ang.Central European Exchange Program for University Studies) - program wymiany studentów obejmujący kraje Europy Środkowej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wahadło Foucaulta – wahadło posiadające możliwość wahań w dowolnej płaszczyźnie pionowej. Powolna zmiana płaszczyzny ruchu wahadła względem Ziemi dowodzi jej obrotu wokół własnej osi. Nazwa wahadła upamiętnia jego wynalazcę, Jeana Bernarda Léona Foucaulta, który zademonstrował je w lutym 1851 roku w Paryskim Obserwatorium Astronomicznym. Kilka tygodni później eksperyment powtórzono w Panteonie w Paryżu.
  Jan Węglarz (ur. 24 września 1947 r. w Poznaniu) – matematyk i informatyk, członek rzeczywisty PAN, profesor zwyczajny Politechniki Poznańskiej, pełnomocnik dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Zajmuje się głównie badaniami operacyjnymi.
  Program Leonardo da Vinci (ang. Leonardo da Vinci programme) - oddzielny program edukacyjny finansowany z funduszy Unii Europejskiej, stanowiący od 2007 r. część większego Lifelong Learning Programme. Program został nazwany aby oddać hołd Leonardowi da Vinci, wszechstronnemu artyście, naukowcowi i wynalazcy, żyjącemu w XVI w. we Włoszech i Francji. Program został zrealizowany w dwóch edycjach:
  Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku (łac. Societas physicae experimentalis, niem. Naturforschende Gesellschaft) – jedno z najstarszych towarzystw naukowych na ziemiach polskich.
  Sławomir Piotr Milewski – polski profesor chemii specjalizujący się w biochemii, a zwłaszcza w opracowywaniu nowych leków. Kierownik Katedry Technologii Leków i Biochemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Pełni funkcję dziekana Wydziału Chemicznego.
  Wilhelm II (ur. 27 stycznia 1859 w Poczdamie, zm. 4 czerwca 1941 w Doorn w Holandii) – ostatni niemiecki cesarz i król Prus, przedstawiciel dynastii Hohenzollernów.
  Aleksander Rylke ps. Piotr (ur. 22 maja 1887, zm. 23 stycznia 1968) – polski oficer wojska, komandor porucznik, inżynier okrętownictwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.152 sek.