• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Politechnika Częstochowska  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Janusz Witold Elsner (ur. 29 października 1928 w Warszawie, zm. 15 sierpnia 1996 w Częstochowie), uczony polski, mechanik, profesor i rektor Politechniki Częstochowskiej, członek Polskiej Akademii Nauk.Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej – jedna z największych jednostek Politechniki Częstochowskiej.

  Politechnika Częstochowska – publiczna uczelnia o profilu technicznym w Częstochowie, utworzona w 1949 roku. Prowadzi działalność naukową i badawczą w sześciu wydziałach, na 18 kierunkach.

  Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2015 r., pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 12. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1851. pośród wszystkich typów uczelni.

  Jest to największa uczelnia w regionie Częstochowy. Zatrudnia 1400 pracowników, w tym 840 nauczycieli akademickich – 165 z nich to samodzielni pracownicy nauki. Wszystkie wydziały Politechniki Częstochowskiej mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a trzy z nich także prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

  Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” – chór założony w 1987 roku w Częstochowie, z inicjatywy dyrygenta Janusza Siadlaka. Zespół działał pod patronatem częstochowskich wyższych uczelni, najpierw Wyższej Szkoły Pedagogicznej a potem Politechniki Częstochowskiej pod nazwą Chór Akademicki Politechniki Częstochowskiej „Collegium Cantorum”. Od września 2012 zespół jest zawodowym Chórem Filharmonii Częstochowskiej. Zespół tworzą ludzie dla których śpiew jest pasją życia, z tego więc powodu pracy w chórze poświęcają ogromną część swego czasu. Repertuar zespołu obejmuje muzykę wszystkich epok, począwszy od chorału gregoriańskiego aż po utwory współczesne. Zespół dokonał wielu prawykonań utworów kompozytorów polskich (A. Koszewskiego, W. Łukaszewskiego, J. Łuciuka, R. Maciejewskiego, M. Bembinowa, E. Bogusławskiego).Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:

  Według danych GUS w roku 2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w ramach około 90 specjalności studiowało 11.854 studentów. Uczelnia prowadzi też na trzech wydziałach studia doktoranckie, kształcące obecnie ponad 300 osób.

  Przy politechnice działa już od 9 lat Chór Akademicki Collegium Cantorum oraz Akademicki Związek Sportowy. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania pozanaukowe w działających tu 13 sekcjach sportowych.

  Jan Węglarz (ur. 24 września 1947 r. w Poznaniu) – matematyk i informatyk, członek rzeczywisty PAN, profesor zwyczajny Politechniki Poznańskiej, pełnomocnik dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Zajmuje się głównie badaniami operacyjnymi.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Wydziały Politechniki
 • 3 Rektorzy Politechniki
 • 4 Doktorzy honoris causa
 • 5 CzestMAN
 • 6 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ryszard Borowiecki (ur. 1943) – polski ekonomista specjalizujący się w ekonomice i organizacji przemysłu, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 1 września 2002 (wówczas: Akademii Ekonomicznej w Krakowie) do kwietnia 2008.
  Tadeusz Jan Chmielniak (ur. 12 października 1941 w Czańcu k. Bielska-Białej) – polski inżynier, specjalista w dziedzinie maszyn cieplnych, profesor, wykładowca w Politechnice Śląskiej i jej były rektor, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.
  Akademicki Związek Sportowy (oficjalny skrót AZS) – studenckie stowarzyszenie sportowe, działające na terenie Polski, którego głównymi celami są: rozwój kultury fizycznej, promocja zdrowego stylu bycia, wychowanie młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej.
  Olgierd Cecyl Zienkiewicz (ur 18 maja 1921 w Caterham, Wielka Brytania, zm. 2 stycznia 2009 w Swansea) – brytyjski inżynier i matematyk polskiego pochodzenia.
  CzestMAN – miejska sieć komputerowa, utworzona w 1994 roku na mocy porozumienia rektorów czterech uczelni wyższych w Częstochowie – Politechniki Częstochowskiej, Akademii im. Jana Długosza (ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej), Akademii Polonijnej (ówczesnej Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii) i Wyższego Seminarium Duchownego.
  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.
  Miejska sieć komputerowa, MAN (ang. Metropolitan Area Network) – duża sieć komputerowa, której zasięg obejmuje aglomerację lub miasto. Tego typu sieci używają najczęściej połączeń światłowodowych do komunikacji pomiędzy wchodzącymi w jej skład rozrzuconymi sieciami LAN.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.