• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Politechnika Świętokrzyska  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – wyższa szkoła akademicka o profilu techniczno-humanistycznym w Radomiu.II liga polska w koszykówce mężczyzn – trzecia w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek koszykarskich w Polsce.

  Politechnika Świętokrzyska, PŚk – polska publiczna uczelnia techniczna z siedzibą w Kielcach, założona w 1965.

  Powstała jako Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska. W 1967 została przekształcona w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską, a w 1974, po uzyskaniu w 1972 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, w Politechnikę Świętokrzyską. W 1978 wydzielono z niej Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu. W XXI wieku zmodernizowano budynki dydaktyczne i hale laboratoryjne PŚk, do użytku oddano również m.in. główną aulę wykładową (2010) i budynek Energis (2012). Na przestrzeni lat uczelnia posiadała w wybranych miastach województwa świętokrzyskiego zamiejscowe ośrodki kształcenia. W 2016 otworzono w Sandomierzu Ośrodek Architektury i Humanistyki.

  Wiesław Bogumił Olszak (ur. 21 lipca 1925 w Kielcach) – polski inżynier, profesor nauk technicznych, od 1972 do 1975 prorektor Politechniki Szczecińskiej.Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:

  Uczelnię tworzy pięć wydziałów: Budownictwa i Architektury; Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki; Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki; Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego. W skład WMiBM wchodzi utworzone w 1996 w porozumieniu z Polską Akademią Nauk Centrum Laserowych Technologii Metali. W roku akademickim 2015/2016 proces dydaktyczny realizowany jest na 19 kierunkach i ponad 60 specjalnościach. Politechnika Świętokrzyska zatrudnia 514 nauczycieli akademickich, kształci ok. 10 tys. studentów. Pod względem liczby studentów PŚk zajmuje drugie miejsce w woj. świętokrzyskim, za Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.

  Politechnika Świętokrzyska posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach oraz do nadawania stopnia doktora habilitowanego w czterech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn; budownictwo; elektrotechnika oraz inżynieria środowiska.

  W Rankingu Uczelni Akademickich 2014 przygotowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” PŚk została sklasyfikowana na miejscach 51-60. Najwyżej w tym rankingu znalazła się w 2011, kiedy zajęła 49. pozycję.

  Wiesław Trąmpczyński (ur. 1947 w Warszawie) – polski inżynier mechanik, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Świętokrzyskiej (2000–2008). Syn Witolda Trąmpczyńskiego.Uczelnia publiczna – uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

  Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, PŚk zajęła 20. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 3618. pośród wszystkich typów uczelni.

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.Miasteczko uniwersyteckie, także miasteczko akademickie – część miasta, w której znajdują się budynki uniwersytetu, akademii lub innej szkoły wyższej, m.in. biblioteka, domy studenckie i in.

  Spis treści

 • 1 Nazwy
 • 2 Historia
 • 3 Władze uczelni
 • 3.1 Dziekani wydziałów
 • 4 Struktura organizacyjna
 • 5 Kampus
 • 6 Działalność studencka
 • 7 Kierunki kształcenia
 • 8 Uprawnienia do nadawania stopni naukowych
 • 9 Poczet rektorów
 • 10 Doktorzy honoris causa
 • 11 Przypisy
 • 12 Linki zewnętrzne
 • Nazwy[]

 • 1965–1967: Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska
 • 1967–1974: Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska
 • od 1974: Politechnika Świętokrzyska
 • Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Bronisław Ślusarczyk (ur. 1917 r., zm. w 1982 roku) – polski naukowiec, profesor, specjalizujący się w budownictwie i geodezji, pierwszy rektor Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w latach 1965-1970.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, które zajmują się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.
  Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) - dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.
  Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski (ur. 30 grudnia 1888 w Krakowie, zm. 22 sierpnia 1974 w Krakowie) – polski wicepremier, minister skarbu, przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej.
  Dom akademicki, dom studenta, pot. akademik – miejsce zakwaterowania studentów w czasie studiów wyższych, będące pod nadzorem jednej lub kilku uczelni z danego miasta. Na terenie akademika zastosowanie mają takie same przepisy, jak na terenie wyższej uczelni (pewna autonomia).
  Ostrowiec Świętokrzyski – miasto w województwie świętokrzyskim. Siedziba władz powiatu ostrowieckiego. Prawa miejskie od 1613. Ośrodek przemysłowy: huta żelaza i zakład metalurgiczny, zakłady materiałów ogniotrwałych, odzieżowe, spożywcze; przemysł chemiczny, poligraficzny i drzewny. Według danych GUS z grudnia 2009 miasto posiadało 72 455 mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.079 sek.