• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Politechnika Śląska  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Eustachy Żyliński (ur. 19 września 1889 w Kunie, zm. w 1954 w Łodzi) – polski matematyk zajmujący się teorią liczb, algebrą, logiką i podstawami matematyki.Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (Śl.TZN, Śląskie) – średnia szkoła techniczna mieszcząca się w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 26.

  Politechnika Śląska – publiczna wyższa uczelnia techniczna w Gliwicach.

  Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2016, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 4. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 814. pośród wszystkich typów uczelni.

  W edycji 2016 rankingu szkół wyższych Perspektyw Politechnika Śląska zajęła 7. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce oraz 19. miejsce spośród wszystkich uczelni akademickich w Polsce.

  Andrzej Karbownik (ur. 29 marca 1947 w Orzeszu) – polski przedstawiciel nauk technicznych, specjalizujący się w górnictwie i geologii, a także restrukturyzacji przemysłu.Włodzimierz Burzyński (ur. 29 kwietnia 1900 w Przemyślu, zm. 17 lipca 1970 w Gliwicach) - polski inżynier teoretyk budownictwa, profesor Politechniki Lwowskiej, po wojnie Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

  Spis treści

 • 1 Wydziały
 • 1.1 Gliwice
 • 1.2 Katowice
 • 1.3 Zabrze
 • 1.4 Rybnik
 • 1.5 Sosnowiec
 • 2 Inne jednostki
 • 3 Historia Politechniki Śląskiej
 • 3.1 Pomysł utworzenia Politechniki w Katowicach oraz pierwsze decyzje
 • 3.2 Przeniesienie Politechniki do Gliwic
 • 3.3 Pierwsze lata działalności (1945-1968)
 • 3.4 Rok 1968 i później
 • 3.5 Powstanie Solidarności, stan wojenny
 • 3.6 Politechnika Śląska w III RP
 • 4 Poczet rektorów
 • 5 Absolwenci
 • 6 Wykładowcy
 • 7 Zobacz też
 • 8 Przypisy
 • 9 Bibliografia
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Tadeusz Laskowski (ur. 18 października 1901 w Rudnikach, zm. 1989) – polski inżynier, specjalista w dziedzinie przeróbki mechanicznej węgla.Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej powstał w 1993 r. z połączenia dwóch wydziałów: Mechaniczno Energetycznego i Inżynierii Środowiska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki nawiązuje do tradycji obu starych wydziałów.

  Wydziały[]

  Politechnika Śląska składa się z 18 jednostek podstawowych (wydziałów, kolegiów i centrum naukowo-dydaktycznego), z których 12 zlokalizowanych jest w Gliwicach, 2 w Katowicach, 2 w Zabrzu, a 1 w Rybniku. W trakcie organizacji jest również 1 centrum naukowo-dydaktyczne, którego docelowa siedziba mieścić się będzie w Sosnowcu.

  Instytut Energetyki – instytut badawczy (wcześniej jednostka badawczo-rozwojowa) związany z energetyką, znajdujący się w Warszawie, posiadający oddziały w Białymstoku, Boguchwale, Gdańsku i Łodzi, a od 2008 także w Radomiu. Instytut podlega Ministrowi Gospodarki.Antoni Wereszczyński (ur. 26 września 1878 w Stalowej Woli w powiecie rohatyńskim, zm. 1 lipca 1948 w Krakowie) - polski prawnik, profesor.

  Gliwice[]

 • Wydział Architektury
 • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Wydział Budownictwa
 • Wydział Chemiczny
 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Górnictwa i Geologii
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Wydział Matematyki Stosowanej
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Kolegium Języków Obcych
 • Kolegium Pedagogiczne
 • Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej
 • Katowice[]

 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 • Wydział Transportu
 • Zabrze[]

 • Wydział Inżynierii Biomedycznej
 • Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Rybnik[]

 • Centrum Naukowo-Dydaktyczne - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku
 • Sosnowiec[]

 • Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego - do czasu oddania do użytku siedziby w Sosnowcu, jednostka prowadzić będzie kształcenie w Katowicach
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.Wydawnictwo Politechniki Śląskiej – wydawnictwo działające przy Politechnice Śląskiej. Zajmuje się wydawaniem książek, podręczników, monografii, zeszytów naukowych oraz periodyków.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Juwenalia, Dni Studenta (łac. Iuvenalia - igrzyska młodzieńców) – święto studentów odbywające się corocznie w maju.
  Powstanie węgierskie 1956, nazywane dziś często rewolucją 1956 (węg.: 1956-os forradalom). Powstanie wybuchło 23 października 1956 i trwało do 10 listopada 1956, kiedy to zostało ostatecznie stłumione przez zbrojną interwencję Armii Radzieckiej. Było ono próbą narodu węgierskiego zdobycia wolności i uwolnienia się spod sowieckiej dominacji.
  Stanisław Witkiewicz herbu Nieczuja (ur. 8 maja 1851 w Poszawszu, zm. 5 września 1915 w Lovranie) – polski malarz, architekt, pisarz i teoretyk sztuki, twórca i popularyzator stylu zakopiańskiego, ojciec Stanisława Ignacego Witkiewicza.
  Wiktor Jakób (ur. 30 maja 1886 we Lwowie, zm. 5 lipca 1971 w Krakowie) - polski chemik, specjalizujący się w chemii nieorganicznej, przed II wojną światową profesor Politechniki Lwowskiej, nauczyciel i opiekun naukowy przyszłej profesor Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej. Po wojnie profesor Politechniki Śląskiej (1945-1951) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (po 1951 do śmierci).
  Adolf Joszt (ur. w 1889 we Lwowie, zm. w 1957 w Gliwicach) – polski profesor technologii chemicznej, prekursor biotechnologii i ochrony środowiska.
  Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej powstał jako jeden z pierwszych czterech wydziałów Uczelni. W latach 1945 - 1966 funkcjonował pod nazwą Wydział Mechaniczny. Obecnie kadra naukowa wydziału liczy blisko 40 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 160 doktorów nauk technicznych. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących dziedzinach: materiałoznawstwo stali, stopów konstrukcyjnych i specjalnych, stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych; technologie procesów materiałowych; mechanika, robotyka, mechatronika, mechanika płynów, biomechanika; maszyny robocze, drgania mechaniczne; dynamika, układy napędowe, układy wyciągowe; wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, komputerowe wspomaganie procesów projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn, diagnostyka techniczna oraz metody i techniki ograniczania hałasu oraz drgań maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi rozległą współpracę naukowo-dydaktyczną z ponad 150 uniwersytetami na wszystkich kontynentach, przy czym posiada jedną z największych wymian zagranicznych studentów (blisko 100 studentów i doktorantów rocznie wyjeżdża na zwykle jednosemestralne studia do prawie wszystkich krajów Europy, głównie w ramach programów CEEPUS i ERASMUS). Wydział Mechaniczny Technologiczny od wielu lat współpracuje z firmami i branżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi działającymi w obszarze automatyki przemysłowej i robotyki, budowy maszyn, inżynierii materiałowej, spawalnictwa, odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inżynierii wytwarzania. Dotychczasowa współpraca z przemysłem obejmuje m.in.: - wykonywanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych oraz projektów rozwojowych i celowych, - współuczestnictwo podmiotów gospodarczych w wyposażaniu laboratoriów dydaktycznych i badawczych Wydziału, - transfer nowoczesnych technologii ze sfery nauki do sfery przemysłowej i z przemysłu do dydaktyki, - organizację studiów podyplomowych dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, - wykonywanie ekspertyz i badań w laboratoriach naukowych Wydziału oraz wydawanie opinii na temat innowacyjności przedsięwzięć dla podmiotów gospodarczych, - wykonywanie wspólnych projektów w ramach prac przejściowych i dyplomowych, - organizację praktyk produkcyjnych.
  Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej - biblioteka uczelniana Politechniki Śląskiej, gromadząca literaturę naukowo-techniczną związaną z obecnymi na uczelni dyscyplinami naukowymi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.103 sek.