• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polimex-Mostostal

  Przeczytaj także...
  Wewnętrzna Obwodnica Miasta Siedlce – wewnętrzna obwodnica Siedlec, zwana też potocznie przez siedlczan małą (w odróżnieniu od obwodnicy zewnętrznej, którą nazywają dużą).Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie (MHŻP) – muzeum znajdujące się w Śródmieściu Warszawy, na Muranowie. Jest jedyną polską instytucją kultury dokumentującą tysiącletnią historię Żydów w Polsce.

  Polimex Mostostal Spółka Akcyjna – polskie przedsiębiorstwo budowlane, generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.

  Charakterystyka[]

  Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej oraz ochrony środowiska. Jest producentem i eksporterem wyrobów stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

  Spółka publiczna – spółka akcyjna, której choćby część akcji została dopuszczona, po przedstawieniu prospektu emisyjnego i zatwierdzeniu go przez Komisję Nadzoru Finansowego, do publicznego obrotu. Do obowiązku tych spółek należy wprowadzenie do obrotu publicznego każdej nowej emisji akcji, nawet jeżeli emisja ta jest w całości przeznaczona dla jednego lub kilku „dużych” inwestorów.Stadion Miejski w Siedlcach – stadion piłkarski, mieszczący się w Siedlcach, na siedleckich Błoniach przy ul. Jana Pawła II 6 (dawna Północna 2A). Główny obiekt Pogoni Siedlce. Jeden z elementów Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach. Właścicielem obiektu jest gmina miasto Siedlce, inwestorem (w imieniu miasta) i zarządcą obiektu jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

  Grupa Polimex-Mostostal[]

  Do grupy kapitałowej Polimex-Mostostal należą m.in.: Naftoremont-Naftobudowa, Polimex Energetyka, PRinż-1 oraz Stalfa.

  Działalność[]

  Firma była generalnym wykonawcą m.in.:

 • przebudowy Stadionu Wojska Polskiego im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • przebudowy trybun wschodniej i zachodniej Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie
 • budowy Stadionu Miejskiego w Siedlcach (w ramach ROSRRiT w Siedlcach) - etap I
 • gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
 • Parku Wodnego w Rudzie Śląskiej
 • przebudowy stadionu Piasta Gliwice
 • przebudowy stadionu Górnika Zabrze
 • budowy Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej
 • budowy „pod klucz” terminala zbiornikowego o pojemności 185.000 m³ do magazynowania olejów mineralnych, olejów roślinnych i paliw płynnych w porcie Rotterdam
 • Budowy II etapu Wewnętrznej Obwodnicy miasta Siedlce
 • Budowy Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku
 • Budowy Centrum Chopinowskiego w Warszawie
 • Budowy Galerii Legnickiej
 • Firma buduje bloki energetyczne w Elektrowni Kozienice i Elektrowni Opole.

  Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, które zajmują się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.Grupa kapitałowa – struktura łącząca przedsiębiorstwa za pomocą związków kapitałowych. W Polsce jest konstrukcją mającą umocowanie i definicję prawną, m.in. na gruncie ustawy o rachunkowości oraz o ochronie konkurencji i konsumentów. W odniesieniu do nauki o zarządzaniu stanowi szczególny przypadek holdingu.

  Sponsoring[]

  Polimex Mostostal S.A. był sponsorem klubu piłkarskiego MKP Pogoń Siedlce w latach 2008-2012.

  Sytuacja finansowa[]

  Ogólne przychody grupy kapitałowej grupy kapitałowej Polimex-Mostostal SA w roku 2012 wyniosły ponad 4 152 mln złotych, przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 4 110 mln złotych.

  Nagrody[]

  Polimex Mostostal S.A. otrzymał nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych za najwyższą stopę zwrotu z akcji i tytuł "Spółka Godna Zaufania", nadany przez Forbes Executive Forum i Polski Instytut Dyrektorów na podstawie oceny inwestorów indywidualnych.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Stadion Wojska Polskiego w Warszawie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego – stadion piłkarski w Warszawie, stanowiący własność miasta stołecznego Warszawa (od 1 sierpnia 2002), a dzierżawiony – i na co dzień użytkowany – przez Legia Warszawa SSA. Na podstawie umowy pomiędzy firmą PepsiCo a Klubem Piłkarskim Legia stadionowi nadano nazwę marketingową "Pepsi Arena".

  Przypisy

  Cynkowanie – ogół operacji mający na celu pokrycie powierzchni przedmiotów stalowych cienką powłoką cynku w celu ochrony przed korozją powodowaną działaniem powietrza i wody. Cynkowanie jest stosowane powszechnie w wielu gałęziach gospodarki, m.in. w przemyśle samochodowym, budowlanym, lotniczym.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stadion Miejski w Gliwicach – stadion piłkarski w Gliwicach o pojemności 10 tys. widzów. Swoje mecze rozgrywa na nim klub Piast Gliwice.
  Siedlce (ros. Седлец, jid. שעדליץ Shedlits) – miasto we wschodniej Polsce położone na terenie województwa mazowieckiego pomiędzy rzekami Muchawką i Helenką, na Południowym Podlasiu. Pod względem liczby mieszkańców 48. miejsce w Polsce i 4. w województwie mazowieckim. Siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji siedleckiej. Miasto stanowi lokalne i ponadlokalne centrum gospodarcze (rozwinięte handel, usługi i przemysł), edukacyjne (szkoły wyższe m.in. uniwersytet, seminarium duchowne i 10 szkół średnich, szkoła muzyczna I i II stopnia) i kulturalne (2 domy kultury, teatr, 4 biblioteki i 3 muzea).
  Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.
  Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.
  Producent – osoba lub przedsiębiorstwo produkujące towary w celu ich sprzedaży na rynku. Celem producenta jest zwykle maksymalizacja udziału jego produktów w rynku, a co za tym idzie maksymalizacja zysków.
  Stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,10%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla, cementyt występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.