• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Poligynandria

  Przeczytaj także...
  Małżeństwo – związek dwóch osób, zazwyczaj kobiety i mężczyzny, zatwierdzony prawnie i społecznie, regulowany zasadami, obyczajami, przekonaniami i postawami, określającymi prawa i obowiązki stron małżeństwa (partnerów) oraz status ich możliwego potomstwa. Małżeństwu powszechnie przypisuje się rolę założycielską wobec rodziny, co wiąże się z opieką nad dziećmi, ich wychowaniem i socjalizacją. Małżeństwo jest zazwyczaj potwierdzone przez ślub uznający jego strony za małżonków oraz niesie za sobą skutki prawne określone prawem małżeńskim.Samiec (organizm męski, ♂) – określenie osobnika płci męskiej, to znaczy takiego organizmu zwierzęcego, który wytwarza komórki spermy, w których znajdują się komórki rozrodcze nazywane plemnikami. Komórki spermy definiowane są jako mniejsze gamety, podczas gdy większe gamety są wytwarzane przez samicę (organizm żeński).
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Poligynandria (powst. z poł.: poligynia – z stgr. πολύς polys „liczny” i γυνή gyne „kobieta” + poliandria – z stgr. πολύς polys – „liczny” oraz ἀνήρ aner, dopełniacz ἀνδρός andros – „mężczyzna”), wielogamia, multigamia, wielomałżeństwo – jedna z form poligamii.

  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.Dzięciur żołędziowy (Melanerpes formicivorus) – gatunek ptaka z rodzaju Melanerpes, zaliczanego do rodziny dzięciołowatych. Występuje w południowo-zachodniej Ameryce Północnej, po Meksyk aż do południowoamerykańskiej Kolumbii.

  Kontekst antropologiczny[ | edytuj kod]

  W antropologii odnosi się do formy małżeństwa więcej niż jednego mężczyzny z więcej niż jedną kobietą, którzy wraz ze swoimi dziećmi tworzą multilateralną rodzinę. Czasami spotykane współcześnie np. w Tybecie.

  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.Mężczyzna – dojrzały płciowo męski osobnik z rodzaju Homo. Różnica w genotypie kobiety i mężczyzny (kobieta ma dwa chromosomy X, a mężczyzna chromosom X i chromosom Y) determinuje dymorfizm płciowy u ludzi.

  Kontekst biologiczny[ | edytuj kod]

  W biologii, polega na wyłącznym związku dwóch lub kilku samców z dwiema lub kilkoma samicami. Liczba samców i samic nie musi być jednakowa. Zjawisko występuje u ssaków (np. borsuki), także u małp człekokształtnych (u szympansów karłowatych, gdzie jednak nigdy nie dochodzi do kopulacji pomiędzy synami a matkami), ryb (igliczniowate, pielęgnicowate), ptaków (np. dzięciur żołędziowy), jak i owadów (Aquarius remigis, gatunek nartnika).

  Ryby – tradycyjna nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw. Obejmuje bezżuchwowe krągłouste (Cyclostomata) oraz mające szczęki ryby właściwe (Pisces).PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • poliandria w Tybecie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jiao, Ben: Socio-economic and Cultural Factors Underlying the Contemporary Revival of Fraternal Polyandry in Tibet, PhD dissertation. Department of Anthropology, Case Western Reserve University, Cleveland, USA: 2001, s. 5. [dostęp 2008-03-14]. (ang.)
  2. Dyrcz Andrzej, Borowiec Marta. Pomiędzy monogamią a promiskuityzmem — jak ekologia behawioralna tłumaczy rozmaitość systemów rozrodczych ptaków. „Kosmos – Problemy Nauk Biologicznych”. Tom 55. 1, s. 83-93, 2006. [dostęp 2008-03-14]. 
  3. Dugdale HL., Macdonald DW., Pope LC., Burke T. Polygynandry, extra-group paternity and multiple-paternity litters in European badger (Meles meles) social groups.. „Mol Ecol”. 24 (16), s. 5294-306, grudzień 2007. DOI: 10.1111/j.1365-294X.2007.03571.x. PMID: 17971085. 
  4. Takayoshi Kanō: The last ape: pygmy chimpanzee behavior and ecology. Stanford, Kalifornia: Stanford University Press, 1992. ISBN 978-0-8047-1612-3.
  5. Mobley KB., Jones AG. Geographical variation in the mating system of the dusky pipefish (Syngnathus floridae).. „Mol Ecol”. 12 (16), s. 2596-606, czerwiec 2007. DOI: 10.1111/j.1365-294X.2007.03337.x. PMID: 17561916. 
  6. Parker, A., I. Kornfield. Polygynandry in Pseudotropheus zebra, a cichlid fish from Lake Malawi. „Environ. Biol. Fish”. 47. 4, s. 345-352, 1996. 
  7. Haydock J., Koenig WD. Reproductive skew in the polygynandrous acorn woodpecker.. „Proc Natl Acad Sci U S A”. May 14;99. 10, s. 7178-83, 2002. DOI: 10.1073/pnas.102624199. PMID: 11997473. 
  8. Vermette R., Fairbairn DJ. How well do mating frequency and duration predict paternity success in the polygynandrous water strider Aquarius remigis?. „Evolution Int J Org Evolution”. 9 (56), s. 1808-20, wrzesień 2002. PMID: 12389726. 
  Język grecki klasyczny, greka klasyczna – stadium rozwojowe języka greckiego, używanego w okresie klasycznym (500 r. p.n.e. - 350 r. p.n.e.) starożytnej Grecji. Był to jeden z ważniejszych języków starożytności, rozpowszechniony na znacznych obszarach Półwyspu Bałkańskiego i Azji Mniejszej oraz na Cyprze. Dzisiaj ten język można studiować na filologii klasycznej. Był to język bogatej literatury, w okresie klasycznym działali Tukidydes, Arystofanes, Platon, mówcy ateńscy.Poligamia (stgr. πολυγαμία polygamia, od πολύς polys "liczny" i γαμέω gameo "zawieram małżeństwo"; wielomałżeństwo) – małżeństwo z więcej niż jedną osobą (w tym samym czasie). Najczęściej jednego mężczyzny z dwiema lub więcej kobietami (poligynia) lub między jedną kobietą i więcej niż jednym mężczyzną (poliandria). Poligamia w potocznym rozumieniu jest często błędnie zawężana jedynie do poligynii.
  Warto wiedzieć że... beta

  Antropologia (gr. άνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekstach historycznej zmienności, różnorodności, etniczności, struktur władzy czy płci kulturowej (gender). Ma dwa podstawowe nurty:
  Kobieta – dojrzały płciowo żeński osobnik z rodzaju Homo. Różnica w genotypie kobiety i mężczyzny (kobieta ma dwa chromosomy X, a mężczyzna chromosom X i chromosom Y) determinuje dymorfizm płciowy u ludzi.
  Nartnikowate (Gerridae) – rodzina pluskwiaków z podrzędu różnoskrzydłych i infrarzędu pluskwiaków półwodnych (Amphibicorisae, syn. Gerromorpha).
  Człekokształtne (Hominoidea) – nadrodzina naczelnych, w której skład wchodzą człowiekowate (hominidy) oraz gibonowate.
  Szympans karłowaty, bonobo (Pan paniscus) – gatunek małpy człekokształtnej z rodziny człowiekowatych (Hominidae), jeden z dwóch gatunków szympansów, odkryty w 1928. Smuklejszy i nieco mniejszy od szympansa zwyczajnego.
  Samica (organizm żeński; ♀) – określenie osobnika płci żeńskiej u zwierząt, tzn. takiego organizmu zwierzęcego, który wytwarza komórki jajowe. Komórki jajowe definiowane są jako większe gamety, podczas gdy mniejsze gamety są wytwarzane przez samca (organizm męski).
  Ssaki (Mammalia) – zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia (włosy lub futro; silnie zredukowane u gatunków wodnych, jak hipopotamy, u waleni całkowicie zanikają przed porodem lub w trakcie) oraz stałocieplnością (potocznie "ciepłokrwistość"). Większość ssaków utrzymuje temperaturę w granicach 36-39 °C. Stałocieplność umożliwia aktywny tryb życia w różnych środowiskach – od mroźnych obszarów podbiegunowych do gorących tropików. Futro i tłuszcz pomagają uchronić się przed zimnem, a wydzielanie potu i szybki oddech pomagają pozbyć się nadmiernego ciepła.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.848 sek.