• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Policja - Niemcy  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Bonn, Bundesstadt Bonn – miasto federalne, miasto na prawach powiatu w zachodnich Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, po obu stronach rzeki Ren. Bonn leży ok. 30 km na południe od Kolonii. Liczy 324 899 mieszkańców (2010). W połowie drogi do Kolonii leży port lotniczy Köln/Bonn. Historia miasta liczy ponad 2 000 lat i sięga do czasów germańskich i rzymskich osad. Od 1597 do 1794 Bonn było rezydencją książąt kolońskich, a w 1770 r. przyszedł tu na świat Ludwig van Beethoven.Bundestag (pełna nazwa Deutscher Bundestag) – druga obok Bundesratu (Rady Federalnej) izba parlamentu Niemiec. Pierwsza kadencja Bundestagu rozpoczęła się 7 września 1949 roku. Od 1999 siedzibą jest budynek Reichstagu (Reichstagsgebäude) w Berlinie. Ustawowa liczba posłów wynosi obecnie 598 osób (od 2002 roku), ale liczba ta może się zwiększać o tzw. mandaty nadliczbowe (dodatkowe, nadwyżkowe), o czym niżej. Liczba posłów obecnej, XVII kadencji wynosi 622. Skład Bundestagu jest ustalany według ordynacji mieszanej co cztery lata na podstawie powszechnych, równych, bezpośrednich, wolnych wyborów, w głosowaniu tajnym (nazywanych w języku niemieckim Bundestagswahl).
  Policjant z Hamburga w nowym niebieskim mundurze
  Umundurowani funkcjonariusze w Kaiserslautern

  Policja w Niemczech (niem. Polizei) – umundurowana i uzbrojona formacja, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w Niemczech. Nie posiada scentralizowanej struktury. Członkowie policji niemieckiej są urzędnikami poszczególnych krajów związkowych.

  Hamburg (łac. Hammonia; dolnoniem. Hamborg [ˈhaˑmbɔːχ]), właściwie Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (niem. Freie und Hansestadt Hamburg) – miasto w północnych Niemczech na prawach kraju związkowego niedaleko ujścia Łaby do Morza Północnego. Wolne miasto i zarazem związkowy kraj niemiecki (pow. 755 km², ludność 1,74 mln – drugie po Berlinie). Największy port morski kraju (75 mln ton przeładunku), wielki ośrodek przemysłowy (statki, elektrotechnika, przetwórstwo ropy, przemysł spożywczy) i finansowy. W 2011 roku miasto to otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Czystości.Zbrodnia – czyn człowieka, który spotyka się ze szczególnym potępieniem ze strony społeczności. Termin ten zawsze odnoszono do zbrodni umyślnego pozbawienia życia (zabójstwo, morderstwo), jak i zbrodni przeciw majestatowi (crimen laesae maiestatis).

  Charakter i zadania[ | edytuj kod]

  Publiczne prawo policyjne jest prawem danego kraju związkowego i obowiązuje tylko na jego terytorium, np. w Hesji „Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung” (HSOG). Działanie policji musi się mieścić w ramach prawa federalnego i kraju związkowego. Gwarantuje to zasada państwa prawa (niem. „Rechtsstaatsgebot”). Działanie policji nie może łamać prawa nadrzędności przepisów ustawowych („Vorrang des Gesetzes”) i nie musi mieć upoważnienia w prawie (niem. „Vorbehalt des Gesetzes” – pol. zastrzeżenie ustawy). Ogólnym upoważnieniem jest tak zwana „Generalklausel des Polizeirechts”, która istnieje w każdym landowym prawie policyjnym, np. § 11 HSOG w Hesji. Według tej klauzuli policja może podjąć każde działanie, które jest konieczne i efektywne, aby wstrzymać niebezpieczeństwo dla dobra prawnego (niem. „Gefahrenabwehr” – pol. „odparcie zagrożenia”). Adresatem działania policji może być każda osoba, która stworzyła niebezpieczeństwo (tzw. „Verhaltensstörer”), albo która jest właścicielem lub posiadaczem rzeczy, która stwarza niebezpieczeństwo („Zustandsstörer”) lub osoba trzecia („Nichtstörer”). Działania policji stanowiące decyzje administracyjne („Verwaltungsakt”, VA) lub czynności faktyczne („Realakt”) mogą być zaskarżone w sądzie administracyjnym (Verwaltungsgericht).

  Policja Federalna (Bundespolizei) – policja federalna Niemiec powstała 1 lipca 2005 z Bundesgrenzschutz, podlegająca Federalnemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Kraje związkowe Niemiec – Niemcy składają się obecnie z 16 krajów związkowych, w tym trzech miast na prawach kraju związkowego.

  Zadaniami policji niemieckiej są:

 • odparcie zagrożeń („Gefahrenabwehr”),
 • ściganie karne („Strafverfolgung”).


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Saara (niem. Saarland; fr. Sarre) – kraj związkowy w zachodniej części Niemiec, którego stolicą jest miasto Saarbrücken.
  Meckenheim - miasto w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Kolonia, w powiecie Rhein-Sieg. W 2010 liczyło 24 241 mieszkańców.
  Praworządność, zasada legalności, zasada praworządności – działanie przez wszystkie organy państwowe wyłącznie na podstawie przepisów prawa i ściśle według prawa oraz przestrzeganie prawa przez inne podmioty. Pojęcie praworządności, według dominującego stanowiska nauki prawa, dotyczy zarówno organów państwowych jak i zwykłych obywateli czy osób prawnych.
  Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa. Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest istotnym elementem polityki wewnętrznej państwa.
  Ustawa zasadnicza (niem. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, skrót GG) – podstawowy akt prawny w niemieckim systemie prawnym.
  Wiesbaden – miasto uzdrowiskowe w środkowych Niemczech, od roku 1945 stolica kraju związkowego Hesja, w rejencji Darmstadt. Leży nad prawym brzegiem Renu, u podnóża gór Taunus. Znane jest ze źródeł termalnych. Od 1945 do Wiesbaden należy Mainz-Kastel, uprzednio część Moguncji.
  Kaiserslautern – miasto na prawach powiatu w południowo zachodnich Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, siedziba powiatu Kaiserslautern oraz gminy związkowej Kaiserslautern-Süd.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.692 sek.