• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Policja - Francja

  Przeczytaj także...
  Compagnies Républicaines de Sécurité, CRS (pol. Republikańskie Kompanie Bezpieczeństwa) - francuskie oddziały prewencji Police nationale (pol. Policja Narodowa), przeznaczone do ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia imprez masowych i tłumienia zamieszek i manifestacji.Kontrwywiad – działalność mająca na celu neutralizowanie działalności obcych służb wywiadowczych, jak też przeciwdziałanie szpiegostwu w ogólności. Często ujmuje się tu również działania mające na celu ochronę i obronę przed dywersją i sabotażem. Kontrwywiadem przeważnie zajmują się służby cywilne, policyjne i wojskowe, potocznie określane również mianem kontrwywiad. W Polsce kontrwywiadem cywilnym zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wojskowym Służba Kontrwywiadu Wojskowego.
  Francuskie Siły Zbrojne (fr. Forces armées françaises) – francuskie siły zbrojne, w skład których wchodzą wszystkie formacje militarne, żandarmeria oraz inne jednostki podległe wspólnemu kierownictwu. Zwierzchnikiem sił zbrojnych jest Prezydent Republiki Francuskiej. Forces armées françaises składają się z żołnierzy zawodowych i personelu cywilnego.
  samochód policyjny w Paryżu
  Paryska policja konna

  We Francji zadania policji podzielone są na trzy urzędy, Police nationale (Policja Narodowa) która podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych RF, Police municipale (Policja miejska), podlegająca burmistrzom poszczególnych powiatów oraz Gendarmerie nationale (Żandarmeria Narodowa) będąca częścią francuskich sił zbrojnych, od 1 stycznia 2009 podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

  Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.Ministère de l’Intérieur (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Francuskiej) jest jednym z najważniejszych ministerstw we Francji które jest odpowiedzialne za:

  Struktura Police nationale[ | edytuj kod]

 • Direction générale de la Police nationale
 • Direction de l'administration de la police nationale (Dyrekcja Administracji Policji Narodowej)
 • Direction de la formation de police nationale (Dyrekcja Szkolenia Policji Narodowej)
 • Direction centrale de la police judiciaire (Centralna Dyrekcja Policji Sądowej) – policja kryminalna
 • Direction centrale de la sécurité publique (Centralna Dyrekcja Bezpieczeństwa Publicznego) – policja prewencyjna
 • Groupes d'Intervention de la Police Nationale (Grupy Interwencyjne Policji Narodowej) – jednostki antyterrorystyczne: podobnie jak w Polsce są to regionalne oddziały specjalne do działań szturmowych, zatrzymywania niebezpiecznych przestępców, uwalniania zakładników w sytuacjach nie wymagających bardziej rozbudowanych sił,
 • Direction centrale de la police aux frontières (Centralna Dyrekcja Straży Granicznej)
 • Inspection générale de la police nationale (Generalny Inspektorat Policji Narodowej) – wydział wewnętrzny
 • Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (Centralna Dyrekcja Republikańskich Kompanii Bezpieczeństwa) – oddziały policji prewencyjne
 • Service de coopération technique internationale de police (Policyjna Służba Międzynarodowej Kooperacji Technicznej)
 • Direction Centrale du Renseignement Intérieurkontrwywiadowcza służba specjalna
 • Service de protection des hautes personnalités (Służba Ochrony Rządu) ochrona dygnitarzy państwowych
 • Préfecture de Police (Prefektura Policji) – policja paryska
 • Recherche Assistance Intervention Dissuasion (w skrócie: "RAID") – jednostka kontrterrorystyczno-ratunkowa, zajmuje się uwalnianiem zakładników w ramach poważnych incydentów na poziomie krajowym, służy także wsparciem specjalistycznym personelem pozostałym komórkom policji w razie konieczności. Twórcami tej jednostki w latach 80. XX wieku byli m.in. Ange Mancini i Peerre Broussard. Podobnie jak oddział żandarmerii GIGN stanowi główną siłę do zwalczania terroru we Francji, wspierając bardziej doświadczoną jednostkę.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gendarmerie nationale – Accueil, www.gendarmerie.interieur.gouv.fr [dostęp 2017-11-26] (fr.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Oficjalna strona paryskiej prefektury policji
 • Nieoficjalna strona policji
 • Direction Centrale du Renseignement Intérieur, DCRI (Centralna Dyrekcja Wywiadu Wewnętrznego), francuska służba specjalna, komórka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Francuskiej zajmująca się kontrwywiadem i zwalczaniem terroryzmu.Służby specjalne – ogólna nazwa opisująca instytucje, które prowadzą działania operacyjno-rozpoznawcze o charakterze niejawnym. Domeną służb specjalnych jest pozyskiwanie i ochrona informacji kluczowych dla zapewnienia wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W państwach demokratycznych działania służb specjalnych wymykają się niekiedy spod kontroli organów nadzorczych. Kontrowersje budzą niektóre techniki stosowane przez służby specjalne, szczególnie te niedozwolone przez prawo ich państwa macierzystego, jak przekupstwo, szantaż, tortury, skrytobójstwo oraz nielegalny handel bronią i narkotykami. Praktyki te są niekiedy usprawiedliwiane ochroną interesów państwa i jego obywateli i dotyczą służb specjalnych zarówno krajów demokratycznych (np. tortury porwanych przez CIA), jak i reżimów dyktatorskich (np. likwidacja opozycjonistów przez radzieckie KGB).
  Warto wiedzieć że... beta

  Paryż (fr. Paris) – stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.
  Francja (fr. France, IPA: /fʁɑ̃s/), Republika Francuska (fr. République française /ʁe.py.blik fʁɑ̃.sɛz/) – państwo, którego część metropolitalna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach. Francja metropolitalna rozciąga się od Morza Śródziemnego na południu do kanału La Manche i Morza Północnego na północy, oraz od Renu na wschodzie do Zatoki Biskajskiej na zachodzie. Francuzi często nazywają swój kraj l’Hexagone (sześciokąt) – pochodzi to od kształtu Francji metropolitalnej.
  Francuska Żandarmeria Narodowa (fr. Gendarmerie nationale) – wyodrębniona formacja francuskiej policji, część francuskich sił zbrojnych. Obecnie, od 1 stycznia 2009 podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Kwatera główna znajduje się w Paryżu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.561 sek.