• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polerowanie

  Przeczytaj także...
  Obróbka wygładzająca (wygładzanie) - to wykańczająca obróbka ścierna dokonywana głównie w celu zwiększenia gładkości obrabianych powierzchni. Wygładzanie przeprowadza się przy pomocy osełek (pilników ściernych). Obróbka taka cechuje się znacznie mniejszą szybkością skrawania od szybkości szlifowania .Obróbka – nadanie nowych cech przedmiotowi obrabianemu, zgodnie z założeniami technologicznymi, np. wymiarów, twardości, gładkości. Obróbka jest procesem przetwarzania surowca w końcowy produkt. Obróbki dokonuje się za pomocą narzędzi lub maszyn wytwórczych.
  Docieranie – rodzaj obróbki ściernej wykonywanej docierakiem w obecności pasty ściernej będącej zawiesiną ziaren.

  Polerowanie – to obróbka wykańczająca, która ma na celu uzyskanie żądanej gładkości i połysku powierzchni przedmiotu polerowanego wykonanego najczęściej z metalu, szkła, tworzyw sztucznych.

  Polerowanie dokonywane jest zwykle za pomocą miękkich (filcowych) tarcz i materiałów ściernych (np. past polerskich) lub metodami elektrochemicznymi. Wyróżnia się:

 • polerowanie chemiczne
 • polerowanie elektrolityczne (elektrochemiczne), elektropolerowanie
 • polerowanie hydrodynamiczne (strumieniowe)
 • polerowanie ścierne (ręczne lub mechaniczne)
 • polerowanie ogniowe (palnikami gazowymi)
 • Polerowanie szkła[]

  Wyróżnia się polerowanie przy pomocy:

  Elektropolerowanie – technika elektrochemicznej obróbki stali. Podstawowym warunkiem elektropolerowania metalu jest wytworzenie na jego powierzchni warstewki utworzonej z produktów reakcji. Polerowany przedmiot jest podłączony w wannie galwanicznej do dodatniej elektrody (anody), w wyniku czego nierówności jakie występują na metalu zostają pokryte warstewką produktów o większej rezystywności niż elektrolit. Gęstość prądu na wierzchołkach chropowatej powierzchni będzie większa niż w zagłębieniach po czym następuje rozpuszczanie metalu - czyli wygładzanie powierzchni. Ważną cechą elektropolerowania jest odwrotne podłączenie napięcia (przedmiot jest anodą).
 • Filcu (najszybsze, ale najmniej dokładne)
 • Gąbki poliuretanowej, szybkie i bardzo dokładne, ale wymaga precyzyjnych narzędzi.
 • Smoły polerskiej (mieszanina kalafonii, wosku pszczelego oraz gipsu) , bardzo wolne, bardzo dokładne.
 • Tarczy bawełnianej (szybkie i dokładne).
 • Palników gazowych.
 • Środkiem ściernym przy polerowaniu szkła najczęściej jest tlenek ceru zmieszany z wodą.

  Lista zawodów[]

 • Polerowacz szkła ręczny
 • Polerowacz wyrobów z drewna
 • Polerowacz metali
 • Zobacz też[]

 • docieranie
 • obróbka wygładzająca • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama