• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polegli w powstaniu warszawskim po stronie polskiej  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Janina Trojanowska-Zborowska ps. "Jasia", "Nina" (ur. 4 października 1923 w Siedlcach, zm. 23 września 1944 w Warszawie) – żołnierz Armii Krajowej w stopniu kaprala podchorążego, łączniczka w dowództwie batalionu "Parasol", uczestniczka powstania warszawskiego.Zygmunt Hempel (ur. 24 grudnia 1894 w Zagórzu koło Sosnowca, zm. 5 sierpnia 1944 w Warszawie) – ziemianin, żołnierz Legionów Polskich, oficer w stanie spoczynku Wojska Polskiego (kapitan), w czasie okupacji niemieckiej członek Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej, współzałożyciel Konwentu Organizacji Niepodległościowych i kierownik Wydziału Wykonawczego Zarządu Głównego KON, ps. "Łukasz", "Mecenas", "Prątnicki", "Walipagórek", "Węgiel", "Zych".

  Lista osób poległych i zmarłych w dniach powstania warszawskiego, których noty biograficzne znajdują się w zasobach Wikipedii. Dotyczy zarówno żołnierzy, sanitariuszek, łączniczek, harcerzy, cywili wspierających powstanie (lekarzy, chirurgów, księży), jak i ofiar zbrodni hitlerowskich – osób cywilnych niezwiązanych w tym czasie z żadną formacją zbrojną.

  Jan Gordziałkowski (ur. 4 lutego 1862 w Maurycynie na Mohylewszczyźnie, zm. 24 września 1944 w Warszawie) - polski lekarz weterynarii i mikrobiolog.Bolesław Krogulecki ps. "Bogumił" (ur. 1 października 1924, zm. 10 sierpnia 1944 w Warszawie) – sierżant, uczestnik powstania warszawskiego w I plutonie "Sad" 2. kompanii "Rudy" batalionu "Zośka" Armii Krajowej.

  Masowe ekshumacje zarówno żołnierzy Powstania, jak i ofiar wśród ludności cywilnej, między innymi w obawie przed wybuchem epidemii, rozpoczęły się już wczesną wiosną 1945 r. i trwały do 1948 roku. Bezcenną pomocą w identyfikacji ofiar okazała się powszechna praktyka wkładania danych identyfikacyjnych do butelki, którą następnie umieszczano pod pachą zmarłego. Formalnie kwestią tą zajmował się Referat Ekshumacyjny przy Zarządzie Miasta, a praktycznie głównie ochotniczki PCK.

  Wiesław Knast ps. "Kujawiak" (ur. 1923, zm. 7 września 1944 w Warszawie) – podporucznik, powstaniec warszawski, żołnierz kompanii "Motyl" batalionu "Czata 49" w Zgrupowaniu "Radosława" Armii Krajowej.Batalion „Parasol” – batalion Armii Krajowej biorący udział w powstaniu warszawskim (1944), składający się przede wszystkim z harcerzy „Szarych Szeregów”.

  Żołnierze polskich oddziałów walczących w powstaniu[ | edytuj kod]

  Sekcja ta obejmuje nazwiska żołnierzy polskich oddziałów poległych w walce, bądź rannych powstańców zamordowanych przez żołnierzy niemieckich w szpitalach powstańczych. Dotyczy również dowódców plutonów, batalionów, zgrupowań.

  Czesław Zadrożny ps. "Głowacki", "Mykita" (ur. 8 maja 1904 w Warszawie, zm. 8 września 1944 tamże) – uczestnik powstania warszawskiego walczący w batalionie "Kiliński" Armii Krajowej. Syn Wawrzyńca.Tadeusz Schiffers ps. "Skalski" (ur. 4 marca 1921 w Warszawie, zm. 16 września 1944 tamże) – podporucznik, podharcmistrz, uczestnik powstania warszawskiego jako dowódca II plutonu 1. kompanii "Maciek" batalionu "Zośka" Armii Krajowej. Syn Jerzego.

  | edytuj kod]

 • Roger Barlet (zm. 30 sierpnia) – Francuz, dezerter z Wehrmachtu, żołnierz batalionu „Zośka”
 • Wiesław Brauliński (zm. 8 sierpnia) – zastępca dowódcy III plutonu 1 kompanii „Maciek”, student Politechniki
 • Zygmunt Brzosko (zm. 12 sierpnia) – podporucznik
 • Andrzej Błędowski (zm. 23 sierpnia) – sierżant podchorąży II plutonu „Alek” 2. kompanii „Rudy”
 • Jerzy Chełstowski (zm. 22 sierpnia) – żołnierz IV plutonu 1. kompanii „Maciek”
 • Władysław Cieplak (zm. 30 sierpnia) – harcmistrz, porucznik, dowódca 3. kompanii „Giewont”
 • Stanisław Deczkowski (zm. 28 sierpnia) – sierżant w II plutonie „Alek” 2. kompanii „Rudy”
 • Stanisław Duszczyk (zm. 2 września) – dowódca drużyny w II plutonie 1. kompanii „Maciek”
 • Marek Długoszowski (zm. 13 sierpnia) – podporucznik w III plutonie „Alek” 2. kompanii „Rudy”
 • Andrzej Długoszowski (zm. 3 sierpnia) – porucznik, podharcmistrz
 • Feliks Jan Dziak (zm. 20 września) – sierżant podchorąży, dowódca drużyny w I plutonie „Włodek” 1 kompanii „Maciek”
 • Stanisław Findeisen (zm. 30 sierpnia) – sierżant podchorąży w 2. kompanii „Rudy” III plutonie „Felek”
 • Jerzy Flanc (zm. 6 sierpnia) – żołnierz III plutonu „Felek”
 • Józef Florkowski (zm. 1 sierpnia) – dowódca 1. drużyny I plutonu „Włodek” 1 kompanii „Maciek”
 • Jerzy Gawin (zm. 23 września) – harcerz Szarych Szeregów, porucznik
 • Jerzy Golnik (zm. 10 sierpnia) – podharcmistrz, podporucznik, dowódca I plutonu „Włodek” w 1. kompanii „Maciek”
 • Aleksander Groinin (zm. 19 września) – podchorąży plutonu pancernego „Wacek” 2. kompanii „Rudy”
 • Janusz Grzymałowski (zm. 11 sierpnia) – sierżant, podchorąży III plutonu „Felek” 2. kompanii „Rudy”
 • Jerzy Jagiełło (zm. 14 sierpnia) – porucznik, harcmistrz
 • Stanisław Kacprzak (22 sierpnia) – żołnierz I plutonu „Włodek” 1. kompanii „Maciek”
 • Leszek Kidziński (zm. po 21 września) – podporucznik, dowódca I plutonu „Włodek”
 • Ryszard Klauze (zm. 13 września) – sierżant w I plutonie „Sad”
 • Eugeniusz Koecher (zm. 8 sierpnia) dowódca plutonu „Alek”, kompanii „Rudy”
 • Stanisław Kozicki (zm. 22 sierpnia) – dowódca I plutonu 3. kompanii „Giewonta”
 • Wiesław Krajewski (zm. 20 września) – harcmistrz, podporucznik
 • Bolesław Krogulecki (zm. 10 sierpnia) – sierżant w I plutonie „Sad” 2. kompanii „Rudy”
 • Roman Krzemiński (zm. 30 sierpnia) – sierżant w III plutonie „Felek” 2. kompanii „Rudy”
 • Tadeusz Kurkowski (zm. 9 sierpnia) – sierżant w 2. kompanii „Rudy”
 • Mieczysław Kurowski (zm. 1 września) – żołnierz III plutonu 1. kompanii „Maciek”
 • Józef Kłosiński (zm. 2 września) – sierżant w III plutonie „Felek” 2. kompanii „Rudy”
 • Julian Laskowski (zm. 22 września) – podporucznik w III plutonie „Felek” 2. kompanii „Rudy”
 • Wojciech Lenart (zm. 13 września) – podporucznik II plutonu „Alek” 2. kompanii „Rudy”
 • Jan Lenart (zm. 28 sierpnia) – podharcmistrz, podporucznik
 • Andrzej Makólski (zm. 23 sierpnia) – podporucznik, podharcmistrz w II plutonie „Alek” 2. kompanii „Rudy”
 • Bolesław Matulewicz (zm. 22 sierpnia) – plutonowy, żołnierz 1. kompanii „Maciek”
 • Tadeusz Maślonkowski (zm. 8 sierpnia) – podporucznik, dowódca III drużyny w II plutonie „Alek” kompanii „Rudy”
 • Włodzimierz Michalak (zm. 28 sierpnia) – podporucznik, zastępca dowódcy IV plutonu w 1. kompanii „Maciek”
 • Kazimierz Milewski (zm. 22 sierpnia) – plutonowy w plutonie „Alek” kompanii „Rudy”
 • Tadeusz Milewski (zm. 5 sierpnia) – sierżant w plutonie „Alek” kompanii „Rudy”
 • Wojciech Morbitzer (zm. 12 sierpnia) – podharcmistrz, podporucznik, dowódca 3. drużyny w kompanii „Rudy”
 • Tadeusz Müller (zm. 30 sierpnia) – sierżant III plutonu „Felek” 2. kompanii „Rudy”
 • Czesław Nantel (zm. 31 sierpnia) – starszy sierżant, dowódca II plutonu „Alek” w 2. kompanii „Rudy”
 • Zbigniew Ocepski (zm. 16 września) – kapral podchorąży, amunicyjny w plutonie pancernym
 • Konrad Okolski (zm. 11 sierpnia) – harcerz Szarych Szeregów, dowódca plutonu „Felek” kompanii „Rudy”
 • Mieczysław Olkowski (zm. 11 sierpnia) – sierżant w III plutonie „Felek” 2. kompanii „Rudy”
 • Wojciech Omyła (zm. 8 sierpnia) – sierżant
 • Jerzy Ossowski (zm. 2 sierpnia) – prawnik i socjolog, instruktor harcerski
 • Leonard Pecyna (zm. 18 września) – sierżant podchorąży w kompanii „Rudy”
 • Jerzy Pepłowski (zm. 16 września) – harcmistrz, podporucznik, adiutant
 • Henryk Petryka (zm. 8 sierpnia 1944) – sierżant podchorąży w III drużynie II plutonu „Alek” kompanii „Rudy”
 • Jan Przasnek (zm. 27 sierpnia) – plutonowy III plutonu 1. kompanii „Maciek”
 • Józef Ptaszyński (zm. 28 sierpnia) – harcmistrz, podporucznik, zastępca dowódcy I plutonu 3. kompanii „Giewonta”
 • Zdzisław Racki (zm. 8 sierpnia) – podharcmistrz, podporucznik w III plutonie „Felek” 2. kompanii „Rudy”
 • Jan Reutt (zm. 22 sierpnia) – podporucznik, dowódca 4. drużyny w 2. kompanii „Rudy” I plutonu „Sad”
 • Eugeniusz Romański (zm. 16 września) – kapitan Wojska Polskiego
 • Andrzej Romocki (zm. 15 września) – harcmistrz, kapitan Szarych Szeregów, dowódca 2. kompanii „Rudy”
 • Jan Romocki (zm. 18 sierpnia) – podporucznik AK, podharcmistrz, poeta
 • Zbigniew Rosner (zm. 4 sierpnia) – sierżant II plutonie „Alek” kompanii „Rudy”
 • Włodzimierz Rybka (zm. 6 sierpnia) – podporucznik w 2. kompanii „Rudy” III plutonu „Felek”
 • Jerzy Rządkowski (zm. 25 sierpnia) – podporucznik, dowódca drużyny III plutonu „Felek” 2. kompanii „Rudy”
 • Stanisław Sadkowski (zm. 22 sierpnia) – plutonowy podchorąży, dowódca drużyny w II plutonie kompanii „Maciek”
 • Tadeusz Schiffers (zm. 16 września) – dowódca II plutonu 1 kompanii „Maciek”
 • Włodzimierz Słubicki (zm. 31 sierpnia) – sierżant podchorąży III plutonu „Felek” 2 kompanii „Rudy”
 • Andrzej Sobolewski (zm. 12 sierpnia) – podporucznik w I plutonie „Sad” 2. kompanii „Rudy”
 • Zbigniew Sokola-Maniecki (zm. 13 września) – sierżant podchorąży, dowódca drużyny
 • Eugeniusz Stasiecki (zm. 16 sierpnia) – harcmistrz, instruktor harcerski Szarych Szeregów, kapitan
 • Mirosław Szymanik (zm. 11 sierpnia) – plutonowy w kompanii „Rudy”
 • Zygmunt Śluzek (zm. 18 września) – podporucznik w szeregach II plutonu „Alek”
 • Jerzy Świderski (zm. 12 sierpnia) – plutonowy w 2. kompanii „Rudy”
 • Hubert Taczanowski (zm. 20 sierpnia) – plutonowy w I plutonie „Sad” 2. kompanii „Rudy”
 • Wiesław Tyczyński (zm. 13 września) – podporucznik, dowódca 2. drużyny w III plutonie „Felek”
 • Tadeusz Tyczyński (zm. 3 sierpnia) – podporucznik, dowódca drużyny w plutonie „Felek”
 • Zdzisław Unieszowski (zm. 10 sierpnia) – podporucznik w szeregach I plutonu „Sad” 2. kompanii „Rudy”
 • Kazimierz Wasiłowski (zm. 31 sierpnia) – sierżant w 2 drużynie kadrowej, w kompanii „Rudy”, plutonie „Sad”
 • Zdzisław Wasserberger (zm. 14 września) – podchorąży w II plutonie „Alek”
 • Jerzy Weil (zm. 22 września) – podharcmistrz, porucznik, dowódca I plutonu „Sad” 2. kompanii „Rudy”
 • Eugeniusz Weiss (zm. 16 lub 18 września) – plutonowy podchorąży w plutonie pancernym batalionu
 • Stefan Wiśniewski (zm. 30 sierpnia) – plutonowy w 2. kompanii „Rudy” III plutonie „Felek”
 • Zbigniew Wojciechowski (zm. 30 sierpnia) – sierżant w 2. kompanii „Rudy” III plutonie „Felek”
 • Janusz Wojtasiewicz (zm. 13 września) – podporucznik w szeregach II plutonu „Alek” 2. kompanii „Rudy”
 • Jan Wuttke (zm. 19 września) – podporucznik, zastępca dowódcy 3. kompanii „Giewont” III plutonu „Felek”
 • Tadeusz Wuttke (zm. 8 sierpnia) – podporucznik w 2. kompanii „Rudy” II plutonu „Alek”
 • Jerzy Wypych (zm. 22 sierpnia) – podporucznik w szeregach I plutonu 3. kompanii „Giewonta”
 • Wacław Wądołkowski (zm. 5 sierpnia) – plutonowy I plutonu „Sad”
 • Andrzej Zagrodzki (zm. 13 sierpnia) – podporucznik w I plutonie „Sad” 2. kompanii „Rudy”
 • Ryszard Zalewski (zm. 8 sierpnia) – sierżant podchorąży
 • Ryszard Zarzycki (zm. 4 sierpnia) – harcmistrz, podporucznik
 • Ryszard Załęski (zm. 8 sierpnia) – podchorąży w I plutonie „Włodek” 1. kompanii „Maciek”, student Politechniki
 • Krzysztof Zborowski (powstaniec warszawski) (zm. 9 sierpnia) – sierżant, podchorąży w II plutonie „Alek”
 • Edward Zürn (zm. 23 sierpnia) – harcmistrz, podporucznik w „Pasiece”
 • Andrzej Łukoski (zm. 18 sierpnia) – podporucznik, dowódca 1. kompanii „Maciek”
 • Czesław Żołędowski (zm. 8 lub 11 sierpnia) – sierżant podchorąży w I plutonie „Sad” 2. kompanii „Rudy”
 • Leon Zubrzycki (zm. 31 sierpnia) – podporucznik, dowódca patrolu w kompanii „Rudy”
 • | edytuj kod]

 • Krzysztof Kamil Baczyński (zm. 4 sierpnia) – poeta, przedstawiciel pokolenia kolumbów
 • Marian Buczyński (zm. 27 sierpnia) – plutonowy
 • Henryk Humięcki (zm. 27 sierpnia) – plutonowy podchorąży w I kompanii 1. plutonu
 • Stefan de Julien (zm. 13 sierpnia) – podporucznik
 • Tadeusz Kamiński (zm. 19 września) – podporucznik, dowódca III plutonu 1. kompanii batalionu
 • Ryszard Klimaszewski (zm. 1 września) – sierżant podchorąży w I kompanii 1 plutonu
 • Andrzej Klusiewicz (zm. 1 września) – starszy strzelec 3. kompanii
 • Stanisław Leopold (zm. 25 sierpnia) – harcmistrz, podporucznik (pośmiertnie), dowódca 1. kompanii
 • Kazimierz Łukasiak (zm. 6 sierpnia) – zastępca dowódcy 1 drużyny I plutonu 2. kompanii baonu
 • Jerzy Niedzielski (zm. 14 września) – podchorąży III plutonu w 3. kompanii batalionu
 • Stefan Pakuła (zm. 4 sierpnia) – podporucznik, zastępca dowódcy 3. kompanii w III plutonie
 • Zdzisław Sadowski (zm. 27 sierpnia) – podporucznik w kwatermistrzostwie batalionu
 • Rafał Sekel (zm. 27 sierpnia) – kapral, starszy strzelec w I kompanii
 • Zbigniew Starnowski (zm. 1 września) – kapral podchorąży
 • Józef Szczepański (zm. 10 września) – poeta
 • Jan Wróblewski (zm. 18 września) – podporucznik
 • Jerzy Zborowski (zm. we wrześniu) – dowódca batalionu „Parasol”
 • | edytuj kod]

 • Katarzyna Borowińska (zm. 26 września) – łączniczka-sanitariuszka, Kompania B-2
 • Bolesław Pawłowicz (zm. 16 września) – prawnik
 • Krzysztof Pełczyński (zm. 17 sierpnia) – kapral podchorąży, dowódca drużyny kompanii B-3 batalionu „Bałtyk”
 • Piotr Słowikowski (zm. 13/14 sierpnia) – kapitan, dowódca kompanii K-2 w pułku „Baszta”
 • Jerzy Skrzymowski (zm. 1 sierpnia) – ppor., oficer do zleceń kompanii O-1, batalionu Olza
 • | edytuj kod]

 • Feliks Borecki (zm. 28 sierpnia) – podporucznik, dowódca 4. kompanii „Warta”
 • Stanisław Silkiewicz (zm. 17 września) – dowódca batalionu „Kiliński”
 • Czesław Zadrożny (zm. 8 września) – zastępca dowódcy 6. kompanii batalionu „Kiliński”
 • | edytuj kod]

 • Jan Kajus Andrzejewski (zm. 31 sierpnia) – harcmistrz, podpułkownik, dowódca Brygady
 • Jerzy Berowski (zm. 11 sierpnia) – podporucznik, oficer sztabu
 • Ewaryst Jakubowski (zm. 31 sierpnia) – porucznik, adiutant dowódcy Brygady Dywersji „Broda 53”, cichociemny
 • Franciszek Jurecki (zm. 28 sierpnia) – porucznik
 • Stefan Kowalewski (zm. 31 sierpnia) – podporucznik
 • Jan Kozubek (zm. 14 września) – porucznik, dowódca kompanii „Żuk”, oficer sztabu
 • Roman Padlewski (zm. 16 sierpnia) – kompozytor, pianista, muzykolog, skrzypek, dyrygent i krytyk muzyczny
 • Stanisław Zołociński (zm. 13 sierpnia?) – sierżant podchorąży
 • | edytuj kod]

 • Andrzej Englert (zm. 2 września) – podchorąży
 • Tadeusz Gołębiowski (zm. 13 września) – podporucznik
 • Franciszek Jurecki (zm. 28 sierpnia) – porucznik
 • Janusz Majewski (zm. 21 sierpnia) – starszy strzelec
 • Franciszek Mazurkiewicz (zm. 11 sierpnia) – kapitan, dowódca batalionu „Miotła”
 • Tadeusz Molenda (zm. 22 września) – plutonowy, kawaler Orderu Virtuti Militari
 • Czesław Rozenthal (zm. 1 sierpnia) – podporucznik, Kawaler Orderu VM
 • Tadeusz Wiwatowski (zm. 11 sierpnia) – filolog, pracownik naukowy i dydaktyczny tajnego UW
 • | edytuj kod]

 • Marek Józef Dołęga-Zakrzewski (zm. 11 września) – porucznik, Komendant Portu Czerniakowskiego
 • | edytuj kod]

 • Janusz Jerzy Sobolewski (zm. 27 sierpnia) – dowódca drużyny w batalionie „Gustaw”
 • Michał Światopełk-Mirski (zm. 13 sierpnia) – kapral podchorąży w kompanii baonu „Gustaw”
 • Stefan Zielewicz (zm. w sierpniu) – porucznik, zastępca dowódcy kompanii „Gertruda”
 • | edytuj kod]

 • Eugeniusz Lokajski (zm. 25 września) – lekkoatleta, olimpijczyk, dowódca plutonu
 • Włodzimierz Radajewski (zm. 7 września) – dowódca 1. plutonu
 • Roman Rozmiłowski (zm. 3 września) – dowódca plutonu
 • Jerzy Tyczyński (zm. 3 września) – plutonowy podchorąży
 • | edytuj kod]

 • Stanisław Harasymowicz (zm. 10 sierpnia) – podporucznik, cichociemny, dowódca plutonu „Mieczyków”
 • Wiesław Knast (zm. 7 września) – podporucznik w kompanii „Motyl”
 • Andrzej Maringe (zm. 18 września) – podchorąży
 • Cezary Nowodworski (zm. prawdopodobnie 22 września) – kapitan, cichociemny, dowódca kompanii
 • Z innych oddziałów[ | edytuj kod]

 • Zbigniew Banaś (zm. 17 sierpnia) – harcerz Szarych Szeregów, listonosz Poczty Polowej AK
 • Mirosław Biernacki (zm. 30 sierpnia) – kapral, żołnierz batalionu „Chrobry II”
 • Gustaw Billewicz (zm. 11 września) – major, dowódca w batalionie „Chrobry I”
 • Włodzimierz Cegłowski (zm. 16 września) – sierżant podchorąży w Kolegium A
 • Stefan Bielecki (zm. 5 września) – inżynier, uczestnik kampanii wrześniowej
 • Wiktor Dobrzański (zm. 27 sierpnia) – uczestnik obrony Warszawy 1939, zastępca dowódcy batalionu „Chrobry I”
 • Ewa Faryaszewska (zm. 28 sierpnia) – łączniczka Batalionu Wigry, autorka zdjęć z powstania
 • Tadeusz Gajcy (zm. 16 sierpnia) – poeta, żołnierz grupy szturmowo-wypadowej por. Bondorowskiego
 • Władysław Krzysztof Grabiński (zm. 2 września) – ziemianin, żołnierz dywizjonu „Jeleń”
 • Antoni Szczęsny Godlewski (zm. 8 sierpnia) – żołnierz Armii Krajowej
 • Józef Hłasko (zm. 31 sierpnia) – kapitan, oficer operacyjny
 • Romuald Jakubowski (zm. 1 sierpnia) – porucznik artylerii, szef kontrwywiadu AK
 • Włodzimierz Kaczanowski (zm. 1 sierpnia) – dowódca plutonu w Zgrupowaniu „Żniwiarz”
 • Wacław Janaszek (zm. 27 września) – szef sztabu i zastępca dowódcy Zgrupowania „Radosław”
 • Tadeusz Kołecki (zm. 24 września) – podporucznik Armii Krajowej
 • Alfons Kotowski (zm. 29 września) – major, dowódca batalionu „Pięść” i Grupy Kampinos
 • Mieczysław Kurkowski (zm. 27 września) – kapitan, żołnierz kampanii wrześniowej, działacz konspiracyjny
 • Karol Kryński (zm. 5 sierpnia) – malarz, uczestnik kampanii wrześniowej, oficer WP
 • Juliusz Krzyżewski (zm. 10 sierpnia) – poeta, żołnierz kampanii wrześniowej
 • Wacław Kuliszewski (zm. 6 września) – szef Wydziału I Komendy Okręgu Warszawa AK
 • Stefan Kwaśniewski (zm. 1 października) – dziennikarz, felietonista, żołnierz baonu „Sokół”
 • Czesław Lech (zm. 28 sierpnia) – porucznik, dowódca samodzielnej Grupy AK PWB/17/S
 • Aleksander Lossow-Niemojowski (zm. 6 sierpnia) – szef sztabu Zgrupowania AK ppłk. Franciszka Rataja
 • Mieczysław Milbrandt (zm. 9 sierpnia) – filozof
 • Jan Misiurewicz (zm. 20 września) – kapitan, dowódca kompanii „Topolnicki”
 • Marian Mokrzycki (zm. 18 września) – porucznik, pedagog, dowódca VIII zgrupowania „Bicz”
 • Leon Nowakowski (zm. 4 września) – major, dowódca batalionu „Chrobry II”
 • Olgierd Ostkiewicz-Rudnicki (zm. 13 sierpnia) – dowódca batalionu „Łukasiński”
 • Kazimierz Pogorzelski (zm. 2 sierpnia) – żołnierz w Zgrupowaniu „Bartkiewicz”
 • Zbigniew Rakowiecki (zm. w sierpniu) – polski aktor filmowy i teatralny
 • Stanisław Riess de Riesenhorst (zm. 1 sierpnia) – pułkownik, oficer Wojska Polskiego i armii austriackiej
 • Zbigniew Roguski (zm. 26 września) – podporucznik, dowódca II plutonu Grupy Artyleryjskiej „Granat”
 • Iwo Rygiel (zm. 2 sierpnia) – podharcmistrz, plutonowy podchorąży, dowódca 438 plutonu Grup Szturmowych
 • Kazimierz Samuelson (zm. ?) – inżynier elektryk, podharcmistrz
 • Tadeusz Semadeni (zm. 19 sierpnia) – wiceprokurator, sędzia, polski rekordzista w pływaniu
 • Mieczysław Sokołowski (zm. 18/19 sierpnia) – podpułkownik, dowódca Obwodu „Ochota”
 • Jan Soszyński (zm. 1 sierpnia) – saper 119. plutonu saperów zgrupowania „Krybar”,kawaler Orderu VM
 • Zdzisław Stroiński (zm. 16 sierpnia) – poeta pokolenia Kolumbów
 • Stanisław Srzednicki (zm. 20 sierpnia) – instruktor harcerski, porucznik
 • Czesław Szczubełek (zm. 1 września) – lekarz, kapitan, dowódca 5. Rejonu „Oaza” V Obwodu – Mokotów
 • Jerzy Szypowski (zm. po 20 września) – porucznik, dowódca I kompanii Zgrupowania „Leśnik”
 • Bohdan Świderski (zm. 1 sierpnia) – podporucznik broni pancernej
 • Władysław Ignacy Zamoyski (zm. 2 sierpnia) – hrabia, podporucznik, kawaler Orderu VM
 • Maria Zielonka (zm. ok. 20 września) – dowódca plutonu w oddziale „Dysk
 • Roman Rozmiłowski ps. "Roman", "Zawada" , "Srebrny" (ur. 28 lutego 1915 w Samborze, zm. 3 września 1944 w Warszawie) – oficer Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, w powstaniu warszawskim dowódca plutonu, później zastępca dowódcy kompanii "Koszta" Armii Krajowej.Zgrupowanie „Chrobry II” lub Grupa „Chrobry II” – zgrupowanie Armii Krajowej powstałe 1 sierpnia 1944 w Warszawie, z różnych oddziałów, początkowo jako kilka kompanii i samodzielnych oddziałów, następnie jako dwa bataliony. Zgrupowanie walczyło w zachodniej części Śródmieścia-Północnego pomiędzy ul. Towarową od zachodu Al. Jerozolimskimi od południa, ul. Sosnową od wschodu i od ul. Łucką i Ceglaną od południa. 20 września zgrupowanie weszło w skład 15 Pułku Piechoty „Wilków” AK jako 1 i 2 batalion.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  mjr Wacław Kuliszewski ps. "Asesor", "Jubilat", "Radost" (ur. 1900, zm. 6 września 1944 w Warszawie) – oficer Wojska Polskiego, szef Wydziału I Komendy Okręgu Warszawa Armii Krajowej. Podczas kampanii wrześniowej w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Od roku 1939 w konspiracji (SZP-ZWZ-AK). Zginął 6 września w powstaniu warszawskim.
  Stanisław Srzednicki, ps. Stach (ur. 9 kwietnia 1915 w Krzemieńcu na Wołyniu, zm. 20 sierpnia 1944 w Warszawie) – polski instruktor harcerski, współorganizator młodzieżowej organizacji "Orlęta" w Warszawie, porucznik.
  Józef Grudziński, pseud. Kwiatkowski, Józef, Zygmunt, Deczyński, Walenty, przybrane nazwisko Brudziński (ur. 17 marca 1903 w Zakręciu k. Krasnegostawu, zm. 9 września 1944 w Warszawie) – działacz ruchu ludowego, społecznik, publicysta, poeta.
  Mokotów – lewobrzeżna dzielnica Warszawy na południu miasta, leżąca po obu stronach skarpy wiślanej (Górny i Dolny Mokotów).
  Józef Rafacz (ur. 30 stycznia 1890 w Czarnym Dunajcu, zm. 3 sierpnia 1944 w Warszawie) – polski historyk prawa, prof. Uniwersytetu Warszawskiego od 1922.
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Andrzej Romocki h. Prawdzic ps. Morro (ur. 16 kwietnia 1923 w Warszawie, zm. 15 września 1944 tamże) − instruktor harcerski, harcmistrz, żołnierz Szarych Szeregów, kapitan Armii Krajowej, dowódca 2. kompanii Rudy batalionu Zośka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.09 sek.