• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polaroid Corporation

  Przeczytaj także...
  Nitroceluloza – mieszanina estrów celulozy i kwasu azotowego(V) – azotanów(V) celulozy, jej ogólny wzór sumaryczny to: [C6H7O2(ONO2)3]n. Do każdej reszty glukozowej dołączone są grupy –NO2 (od jednej do trzech, w zależności od stopnia znitrowania), pochodzące od kwasu azotowego. Maksymalna zawartość azotu w nitrocelulozie wynosi teoretycznie 14,14% (w praktyce zwykle mniej).Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Środki gospodarcze, aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
  Aparat Polaroid Supercolor 1000

  Polaroid Corporationamerykańskie przedsiębiorstwo, założone w 1937 r. przez Edwina Herberta Landa. Jego najbardziej znanym produktem są filmy i aparaty do fotografii błyskawicznej, które pojawiły się na rynku w 1948 r. Większość przychodów firma czerpała jednak z wynalezienia i produkcji polaroidu, folii z tworzywa sztucznego, który posiada zdolność filtrowania światła spolaryzowanego.

  Lustrzanka - aparat fotograficzny wyposażony w lustro i matówkę. Zadaniem zespołu lustra i matówki jest dokładna prezentacja bieżącego kadru. Rozwiązanie takie ma znaczenie przy precyzyjnym nastawianiu odległości fotografowania, ocenianiu głębi ostrości, ocenie aberracji optycznych, jak również przy prawidłowym kadrowaniu obiektów nieodległych. Sprzyja również kompozycji kadru, ocenie proporcji oświetlenia itp.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pierwszym produktem przedsiębiorstwa była folia polaryzacyjna oparta na kryształkach siarczku jodochininy zatopionych w nitrocelulozie, wynalazku E.H.Landa, opatentowanym przez niego w 1929 r. Prawdziwy rozkwit firmy nastąpił jednak dopiero w latach 40 XX w. kiedy to rozpoczęto masową produkcję folii polaryzacyjnej, opartej na poli (alkoholu winylowym) domieszkowanym jodkiem potasu.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Tworzywa sztuczne – materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp. Termin „tworzywa sztuczne” funkcjonuje obok niepoprawnych często stosowanych żargonowych określeń takich jak np. plastik. Najbardziej poprawnym terminem obejmującym wszystkie materiały zawierające jako główny składnik polimer, bez rozróżniania, czy jest on pochodzenia sztucznego czy naturalnego, jest określenie „tworzywa polimerowe”.

  W 1947 r. przedsiębiorstwo wprowadziło na rynek aparat fotograficzny zdolny do błyskawicznego wywoływania zdjęć o nazwie „Land Camera”, przy pomocy którego można było wykonywać zdjęcia czarno-białe.

  W 1963 r. wprowadzono na rynek technologię Polacolor, która umożliwiła błyskawiczne wykonywanie zdjęć kolorowych.

  Bardzo ważnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa było wypuszczenie na rynek Systemu SX-70 w 1972 r. który umożliwił zastosowanie fotografii błyskawicznej do aparatów lustrzankowych.

  Upadłość (potocznie bankructwo, plajta) – procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli. Upadłość to tzw. egzekucja uniwersalna prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ze wszystkich składników jego majątku jednocześnie. Tym właśnie upadłość różni się od egzekucji syngularnej prowadzonej przez niektórych tylko wierzycieli i tylko z poszczególnych składników majątku dłużnika. Trzecim w systematyce rodzajem egzekucji sądowej (wprowadzonym do procedury cywilnej w 2005 roku) jest egzekucja generalna w trybie art. 1064 i nast. kpc, tj. egzekucja przez zarząd przymusowy. Egzekucja generalna lokuje się niejako pomiędzy dwoma wcześniej wspomnianymi trybami egzekucji i posiada pewne cechy każdej z nich, i tak np. egzekucja generalna obejmuje skutkami zajęcia wszystkie składniki majątku dłużnika tak jak w przypadku egzekucji uniwersalnej, lecz jest prowadzona nie na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, a jedynie na rzecz poszczególnych wierzycieli egzekwujących, tj. posiadających tytuł wykonawczy, czyli analogicznie jak w przypadku egzekucji syngularnej.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  W latach 80. XX w. przedsiębiorstwo toczyło długoletni spór patentowy z firmą Kodak, który ostatecznie wygrała 9 stycznia 1986 r. co zmusiło Kodaka do rezygnacji z udziału w rynku fotografii błyskawicznej.

  W latach 90. XX w. przedsiębiorstwo opracowało technologię Polavision, która umożliwia kręcenie filmów, w technologii fotografii błyskawicznej. Produkt ten został wprowadzony na rynek za późno, w czasie gdy rozpowszechniły się już kamery wideo.

  Pod koniec lat 90. XX w. firma próbowała wejść na rynek fotografii cyfrowej, jednak bez większego powodzenia.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Eastman Kodak – jeden z największych koncernów na świecie zajmujących się produkcją sprzętu fotograficznego i filmowego. Ma status międzynarodowej spółki akcyjnej. Firmą, od której pierwotnie wywodzi się obecny Eastman Kodak, jest Eastman Dry Plate Company założona przez wynalazcę George’a Eastmana i inwestora Henry’ego Stronga w 1881 r. Centrala firmy znajduje się w Rochester w stanie New York w USA.

  11 października 2001 r. ogłoszono bankructwo przedsiębiorstwa. Większość jej aktywów przejęła spółka Polaroid Holding Company (PHC) utworzona przez głównego wierzyciela dawnego Polaroida, Bank One. Proces przejęcia aktywów firmy był powszechnie krytykowany, gdyż umożliwił on odejście władzom firmy z dużymi odprawami, pozostawiając jednocześnie resztę pracowników i posiadaczy akcji bez żadnej rekompensaty.

  Aparat fotograficzny, potocznie aparat – urządzenie służące do wykonywania zdjęć fotograficznych. Pierwowzorem aparatu fotograficznego było urządzenie nazywane camera obscura.Kamera wideo - urządzenie elektroniczne, służące do nagrywania (rejestrowania) obrazu na taśmie wideo (analogowy nośnik danych, np. VHS, w przeciwieństwie do kamer cyfrowych, zapisujących cyfrowe dane) poprzez zamianę sygnałów optycznych na sygnały elektryczne.

  27 kwietnia 2005, firma Petters Group Worldwide ogłosiła przejęcie PHC. Petters Group Worldwide to firma specjalizująca się w przejmowaniu upadłych firm, wyłącznie w celu przejęcia prawa do ich znaku towarowego.

  W maju 2017 r. grupa inwestorów, której przewodził Wiaczesław Smołokowski, zakupiła spółkę za nieujawnioną publicznie kwotę.

  Literatura[ | edytuj kod]

 • Constance Sullivan (Hrsg.): Polaroid: Legacy of Light. New York: A Polaroid Book /A. Knopf 1987
 • Brigitte Tast: flashlights/1970s. Polas und Montagen aus Unikat-Heften. Kulleraugen – Visuelle Kommunikation Nr. 47, Schellerten 2015, ​ISBN 978-3-88842-047-4​.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona PHC
 • Polaroid – jest to rodzaj aparatu fotograficznego umożliwiającego niemal natychmiastowe wywołanie zdjęcia. Nazwa Polaroid jest znakiem towarowym firmy Polaroid Corporation.Poli(alkohol winylowy) (PVA, PVAL lub PVOH z ang. polyvinyl alcohol) to polimer winylowy o wzorze [-CH2-CH(OH)-]n otrzymywany z poli(octanu winylu).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Fotografia cyfrowa - polega na utrwaleniu obrazu w postaci cyfrowej, a nie, jak w fotografii tradycyjnej, na chemicznym nośniku światłoczułym. Do wykonywania zdjęć, w odróżnieniu od fotografii tradycyjnej (nazywanej czasem, choć niezbyt poprawnie, jako przeciwieństwo cyfrowej, określeniem analogowa), służy sprzęt o odmiennej konstrukcji: cyfrowy aparat fotograficzny.
  Polaryzacja – właściwość fali poprzecznej polegająca na zmianach kierunku oscylacji rozchodzącego się zaburzenia w określony sposób.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.