• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polana Kuca

  Przeczytaj także...
  Ciemniak (słow. Temniak, 2096 m n.p.m.) – najdalej na zachód wysunięty szczyt należący do masywu Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich. Słowackie źródła podają wysokość 2090 m.Lejowe Siodło lub po prostu Siodło – położona na wysokości około 1245 m n.p.m. mało wybitna przełęcz pomiędzy Zadnią Rosochą (1271 m) a Wierchem Kuca (1305 m) w polskich Tatrach Zachodnich. Wschodnie jej stoki opadają do Doliny Lejowej, zachodnie do Wielkiej Suchej Doliny (odnoga Doliny Chochołowskiej). Na wschodnich stokach poniżej Lejowego Siodła znajduje się Polana Kuca.
  Tatry (514.5, słow. Tatry, niem. Tatra, węg. Tátra) – najwyższe pasmo w łańcuchu Karpat, również najwyższe między Alpami a Uralem i Kaukazem. Są częścią Łańcucha Tatrzańskiego, w Centralnych Karpatach Zachodnich.
  Widok z grzbietu Ciemniaka

  Polana Kuca – niewielka polana reglowa w rejonie Dolinie Lejowej w Tatrach Zachodnich. Znajduje się na wschodnich zboczach Wierchu Kuca, powyżej polany Jaworzyna Lejowa, a poniżej przełęczy Lejowe Siodło. Obydwie te polany są własnością Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie. Polana Kuca jest ze wszystkich stron otoczona lasem, poniżej niej wypływa źródełko. Nazwa polany pochodzi od pierwszego właściciela.

  Dolina Lejowa – dolina reglowa w polskich Tatrach Zachodnich, położona pomiędzy Doliną Kościeliską a Doliną Chochołowską. Jest środkową odnogą doliny Czarnego Dunajca.Hala Lejowa – dawna hala pasterska w Dolinie Lejowej w Tatrach Zachodnich. Jej nazwa pochodzi od nazwiska Leja. Znajdowała się na wysokości 980-1150 m n.p.m., na średnio stromych stokach Kościeliskich Kopek, Wierchu Kuca, Zadniej Rosochy i Skrajnej Rosochy. Stoki te są zalesione, oprócz polan występują na nich jeszcze niewielkie poręby. W jej skład wchodziły polany: Huty Lejowe, Lejówki (już zarośnięta lasem), Jaworzyna Lejowa, Polana Kuca oraz płaśń i przełęcz Lejowe Siodło. Wraz z Halą Kopka miała powierzchnię 96,45 ha, z czego halizny stanowiły 8,70 ha, lasy 22,66 ha, nieużytki 65,09 ha. Będące własnością Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi hale nie posiadały dodatkowych serwitutów. Na obydwu halach wypas w przeliczeniu na owce wynosił łącznie 140 sztuk.

  Wchodziła w skład Hali Lejowej. Po utworzeniu TPN-u zlikwidowano w całych Tatrach wypas. Po roku 1982 na niektórych polanach, w tym na Polanie Kuca, ponownie przywrócono wypas (tzw. wypas kulturowy).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wyd. Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
  2. Tatry polskie. Mapa turystyczna 1:20 000. Piwniczna: Agencja Wyd. „WiT” s.c., 2006. ISBN 83-89580-00-4.
  3. Marcin Bukowski, M. Guzik (red.): Dynamika zarastania polan tatrzańskich. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2009. ISBN 978-83-61788-08-9.


  Jaworzyna Lejowa, Jaworzynka Lejowa lub po prostu Jaworzyna – polana reglowa w Dolinie Lejowej w Tatrach Zachodnich, położona na terenie dawnej Hali Lejowej. Znajduje się w dolnym jej odcinku, po zachodniej stronie Lejowego Potoku, na stromym zboczu opadającym do niego. Naprzeciwko niej, po wschodniej stronie potoku znajduje się polana Huty Lejowe. Chociaż polana leży na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, nie jest jego własnością, ale należy do Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie. Po włączeniu tego obszaru w obszar parku narodowego zniesiono wypas, ale po 1982 przywrócono ponownie tzw. wypas kulturowy, co może uchronić polanę od zarośnięcia lasem, grożącego większości dawnych polan tatrzańskich. W 1955 miała powierzchnię ok. 6 ha, ale w 2004 w wyniku zarośnięcia jej powierzchnia zmniejszyła się o ok. 33%.Wierch Kuca (1305 m) – reglowy szczyt w grzbiecie oddzielającym Dolinę Lejową od Doliny Chochołowskiej w polskich Tatrach Zachodnich. Od znajdującej się poniżej w tym grzbiecie Zadniej Rosochy (1271 m) oddziela go Lejowe Siodło (1245 m), od znajdującego się powyżej Wierchu Spalenisko (1324 m) – nieznaczne Huciańskie Siodło. Wierch Kuca jest zwornikiem – w zachodnim kierunku poprzez przełączkę Klinowe Siodło odchodzi od niego krótki grzbiet łączący go z Klinową Czubą (1276 m). Grzbiet ten oddziela od siebie dwie doliny będące bocznymi odnogami Doliny Chochołowskiej: Wielką Suchą Dolinę i Dolinę Huciańską. Wierch Kuca wznosi się zatem nad trzema dolinami.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Witów – wieś podhalańska w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Kościelisko.
  Tatrzański Park Narodowy (TPN) – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski. Utworzony z dniem 1 stycznia 1955 przez rozporządzenie Rady Ministrów z 30 października 1954 r. Jego odpowiednikiem po stronie słowackiej jest TANAP.
  Wypas kulturowy – wypas owiec i bydła na chronionych obszarach parków narodowych dozwolony z zachowaniem licznych ograniczeń.
  Tatry Zachodnie (514.52; słow. Západné Tatry, dawniej Liptovské hole, Liptovské Tatry, niem. Liptauer Alpen, Liptauer Tatra, Liptauer Hochgebirge, Arva-Liptauer Hochgebirge, Westliche Tatra, węg. Liptói-Tátra) – największa, zachodnia część Tatr położona w Polsce i na Słowacji. Nazwa rozpowszechniła się w polskiej literaturze dopiero po 1868, dawniej używano także nazw: Hale Liptowskie, Hale Liptowsko-Orawskie, Hale Liptowsko-Nowotarskie.
  Wspólnota Leśna Uprawnionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie – wspólnota własnościowa 8 wsi z okolic Zakopanego, mająca swoje grunty w Tatrach. Powierzchnia gruntów wynosi 3080 ha, z tego 2230 ha znajduje się w ścisłych granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, pozostałe 850 ha poza granicami Parku, w jego otulinie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.