• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polana Jamy

  Przeczytaj także...
  Niżnia Polana Kominiarska – polana reglowa w Tatrach Zachodnich. Położona jest poniżej północnego zbocza Kominiarskiego Wierchu, w górnej części Doliny Lejowej, na wysokości 1110–1170 m n.p.m. Polana leży na silnie nachylonym na północ stoku, pomiędzy dwoma potokami, będącymi dopływami Lejowego Potoku. Wchodzi w skład TPN, lecz jest własnością Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie.Jamska Czuba – wzniesienie reglowe (1108 m n.p.m.) na wschodnich zboczach Doliny Chochołowskiej w polskich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w dolnym zakończeniu grzbietu tworzącego północne obramowanie Doliny Dudowej. Od Spalonej Czuby (1257 m), sąsiedniego i wyżej położonego wzniesienia w tym grzbiecie, oddziela go przełęcz Jamskie Siodło (ok. 1085 m). Na przełęczy tej i w jej okolicy znajduje się polana Jamy, od której utworzono nazwę szczytu. Nazwa Jamska Czuba wprowadzona została sztucznie na mapach, przez górali nazywana była kopą Gronki.
  Wapień – skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu.
  Polana Jamy, u góry Kominiarska Przełęcz
  Polana Jamy

  Polana Jamypolana w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Znajduje się na wysokości 1060–1100 m n.p.m. na przełęczy Jamskie Siodło, zachodnich zboczach Spalonej Czuby (1257 m) i południowo-wschodnich zboczach Jamskiej Czuby (1108 m). Jest ona własnością Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie. Dawniej była jedną z dwóch polan wchodzących w skład Hali Kominy Dudowe (druga polana to Wyżnia Dudowa Rówień). Na polanie stoi szałas pasterski i polana jest w dalszym ciągu wypasana (wypas kulturowy). Jest więc nadzieja, że polana przetrwa niezarośnięta lasem w przeciwieństwie do większości polan tatrzańskich. W kierunku północnym zbocza polany opadają do Doliny Huciańskiej. W kierunku wschodnim, poniżej Kominiarskiej Przełęczy wznoszą się w lesie wapienne turnie zwane Kobylimi Głowami

  Spalona Czuba – mało wybitny reglowy szczyt w bocznym grzbiecie odchodzącym od Małego Opalonego Wierchu w północno-zachodnim kierunku do dna Doliny Chochołowskiej w polskich Tatrach Zachodnich. Grzbiet ten oddziela Dolinę Dudową od Doliny Huciańskiej (obydwie są wschodnimi odnogami Doliny Chochołowskiej). Wierzchołek Spalonej Czuby jest skalisty, stoki są zalesione. Od strony Doliny Dudowej podnóża są stromo podcięte i tworzą wschodnie wrota wąwozu Międzyściany. Znajduje się w nich kilka jaskiń. Od przeciwległej strony opadają do Kamiennego Żlebu (odnoga Doliny Huciańskiej). Na północno-zachodnich podnóżach Spalonej Czuby i na przełęczy Jamskie Siodło (ok. 1085 m) oddzielającej Spaloną Czubę od Jamskiej Czuby (1108 m) znajduje się polana Jamy.Jamskie Siodło – znajdująca się na wysokości ok. 1085 m n.p.m. przełęcz pomiędzy Spaloną Czubą (1257 m) a Jamską Czubą (1108 m) w Tatrach Zachodnich. Przełęcz położona jest w pobliżu wierzchołka Jamskiej Czuby. Na przełęczy tej i w jej okolicy znajduje się polana Jamy z szałasem. Północne zbocza przełęczy opadają do dolnej części Doliny Huciańskiej, południowe – do dolnej części Doliny Dudowej.

  Z rzadkich w Karpatach gatunków roślin stwierdzono występowanie złoci żółtej (na wysokości około 1090 m).

  Szlaki turystyczne[]

  szlak turystyczny czarny – przez środek polany prowadzi znakowana czarno Ścieżka nad Reglami, a konkretnie jej końcowy odcinek z Doliny Kościeliskiej przez Przysłop Kominiarski i Niżnią Polanę Kominiarską do Doliny Chochołowskiej, gdzie wychodzi naprzeciwko Polany pod Jaworki.
 • Czas przejścia z Doliny Kościeliskiej na polanę: 1:55 h, z powrotem tyle samo
 • Czas przejścia z polany do Doliny Chochołowskiej: 5 min, ↑ 10 min
 • Przypisy

  1. Tatry Zachodnie słowackie i polskie. Mapa turystyczna 1:25 000. Warszawa: Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2005/06. ISBN 83-87873-36-5.
  2. Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wyd. Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
  3. Marcin Bukowski, Marcin Guzik (red.): Dynamika zarastania polan tatrzańskich. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2009. ISBN 978-83-61788-08-9.
  4. Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa: Czerwona księga Karpat Polskich. Kraków: Instytut Botaniki PAN, 2008. ISBN 978-83-89648-71-6.
  5. Tatry. Zakopane i okolice. Mapa w skali 1:27 000. Warszawa: ExpressMap Polska, 2005. ISBN 83-88112-35-X.


  Kominiarska Przełęcz – znajdująca się na wysokości 1307 m n.p.m. przełęcz w Tatrach Zachodnich pomiędzy Wierchem Spalenisko (1324 m) a Małym Opalonym Wierchem (1448 m) w grzbiecie oddzielającym Dolinę Lejową od Doliny Huciańskiej. Opada spod niej w północno-zachodnim kierunku Kamienny Żleb, będący odnogą Doliny Huciańskiej. Wznoszą się nad nim wapienne turnie i urwiska zwane Kobylimi Głowami. Są one szczególnie dobrze widoczne z pobliskiej polany Jamy. Rejon przełęczy jest zalesiony.Wyżnia Dudowa Rówień – położona na wysokości około 1120–1350 m n.p.m. bardzo pochyła rówień w Dolinie Dudowej w polskich Tatrach Zachodnich. Górale mówili na nią Kóminy lub Do Kómin. Znajduje się powyżej wąwozu Między Ściany, na dnie doliny i na dolnej części stoków Małego Opalonego Wierchu. Dawniej wchodziła w skład Hali Kominy Dudowe i stał na niej szałas. Do hali tej należała również polana Jamy. Wielokrotnie przepędzano owce między nimi przez las po stromym stoku, w wyniku czego uległ on silnemu zerodowaniu. Od czasu utworzeniu Tatrzańskiego Parku Narodowego wypas w Dolinie Dudowej został zlikwidowany.
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Kobyle Głowy – grupa skał i turniczek rozrzuconych na zalesionych północnych zboczach Kamiennego Żlebu w polskich Tatrach Zachodnich (w Dolinie Chochołowskiej). Zbudowane są z wapieni i dolomitów. Są widoczne z Ścieżki nad Reglami na odcinku Kominiarska Przełęcz – polana Jamy, szczególnie dobrze z tej ostatniej.Dolina Chochołowska – najdłuższa i największa dolina w polskich Tatrach, znajdująca się na zachodnim skraju polskich Tatr Zachodnich i stanowiąca orograficznie lewą odnogę doliny Czarnego Dunajca. Zajmuje obszar ponad 35 km² i ma długość ok. 10 km. Jest doliną walną. Administracyjnie leży na terenie wsi Witów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Witów – wieś podhalańska w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Kościelisko.
  Hala Kominy Dudowe, zwana też po prostu Kominami Dudowymi – dawna hala pasterska w Dolinie Dudowej i na północno-zachodnich zboczach Kominiarskiego Wierchu w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Jest ona własnością Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie. Do hali należała polana Jamy znajdującą się na wysokości średnio 1100 m n.p.m. oraz Wyżnia Dudowa Rówień znajdującą się na wysokości 1150–1230 m n.p.m. Oddzielone są one od siebie lasem na stromym stoku górskim, przez który wielokrotnie przepędzane były owce i bydło, co doprowadziło do silnego zerodowania stoku. Łączna powierzchnia hali wynosiła 58,78 ha, w tym halizny stanowiły 8,8 ha, lasy 3,81 ha, reszta to nieużytki. Powierzchnia dodatkowych serwitutów w lasach wynosiła 170 ha. W 1963 r. wypasano na hali 233 owce (przeliczeniowe). Wypasano nie tylko na polanach, ale także na zerodowanych i gdzieniegdzie tylko zatrawionych stromych zboczach. Obecnie w dalszym ciągu wypasana jest polana Jamy. Prowadzi się na niej tzw. wypas kulturowy.
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Wypas kulturowy – wypas owiec i bydła na chronionych obszarach parków narodowych dozwolony z zachowaniem licznych ograniczeń.
  Przysłop Kominiarski – nieduża polana w Tatrach Zachodnich, ponad Doliną Kościeliską, położona na płaskiej, niewielkiej przełęczy pomiędzy wzniesieniami Stołów i Zadniej Kopki. Przełęcz znajduje się na wysokości 1124 m n.p.m., polana 1100–1140 m n.p.m. Wchodzi w skład Hali Kominy Tylkowe. Do XVIII wieku obok polany, na zboczach Zadniej Kopki wydobywano ubogie rudy żelaza.
  Polana pod Jaworki – położona na wysokości ok. 1005 m n.p.m. polana w Dolinie Chochołowskiej w polskich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w środkowej części tej doliny, naprzeciwko wylotu Doliny Dudowej. Polanka znajduje się tuż przy drodze prowadzącej przez dolinę, po jej zachodniej stronie. Droga dwukrotnie w tym miejscu (poniżej i powyżej polanki) przekracza mostkiem Chochołowski Potok.
  Tatry Zachodnie (514.52; słow. Západné Tatry, dawniej Liptovské hole, Liptovské Tatry, niem. Liptauer Alpen, Liptauer Tatra, Liptauer Hochgebirge, Arva-Liptauer Hochgebirge, Westliche Tatra, węg. Liptói-Tátra) – największa, zachodnia część Tatr położona w Polsce i na Słowacji. Nazwa rozpowszechniła się w polskiej literaturze dopiero po 1868, dawniej używano także nazw: Hale Liptowskie, Hale Liptowsko-Orawskie, Hale Liptowsko-Nowotarskie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.