• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polana Iwanówka

  Przeczytaj także...
  Schronisko górskie PTTK na Hali Ornak – schronisko turystyczne znajdujące się na Małej Polance Ornaczańskiej w górnej części Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich na wysokości 1100 m n.p.m., na terenie należącym dawniej do Hali Ornak.Dolina Iwaniacka – dolina w Tatrach Zachodnich pomiędzy stokami Kominiarskiego Wierchu i Ornaku, zbiegająca spod Iwaniackiej Przełęczy (1459 m n.p.m.) do Doliny Starorobociańskiej. Jej wylot znajduje się na wysokości ok. 1085 m. Nazwa doliny pochodzi od polany Iwanówka, znajdującej przy wylocie doliny, na jej północnym stoku. Dawniej dolina była wypasana, wchodziła w skład Hali Iwanówka.
  Podhale – region kulturowy w południowej Polsce u północnego podnóża Tatr, w dorzeczu górnego Dunajca z wyłączeniem obszarów leżących na prawym brzegu Białki i prawym brzegu Dunajca, poniżej ujścia Białki. Podhale zajmuje środkową część Kotliny Podhala, na południu wkracza w Tatry.
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}
  Widok z Grzesia

  Polana Iwanówka lub Iwanówkapolana reglowa w Tatrach Zachodnich. Znajduje się u wylotu Doliny Iwaniackiej do Doliny Starorobociańskiej. Położona jest na wysokości 1100–1140 m n.p.m., na północnych stokach Doliny Iwaniackiej. Dawniej była częścią samodzielnej Hali Iwanówka.

  Siwa Przełęcz – niewielka przełęcz w grzbiecie Ornaku pomiędzy jego ostatnim na południe szczytem – Kotłową Czubą (1840 m) a granią Siwych Turni w Tatrach Zachodnich. Przełęcz położona jest na wysokości 1812 m n.p.m. i ma postać długiego, trawiastego grzbietu. Rozdziela on Dolinę Pyszniańską (górne odgałęzienie Doliny Kościeliskiej) od Doliny Starorobociańskiej (górne odgałęzienie Doliny Chochołowskiej). Z przełęczy i całego grzbietu Ornaku roztaczają się rozległe widoki, zarówno na Tatry Wysokie, jak i Zachodnie. Szczególnie okazale prezentuje się stąd Kamienista, Błyszcz z Bystrą i Starorobociański Wierch. Jest to też doskonałe miejsce do podziwiania niedostępnych dla turystów rejonów Doliny Pyszniańskiej i Tomanowej. Widoczny jest Smreczyński Staw. Poniżej przełęczy, na wschodnich stokach Ornaku dostrzec można niewielkie Siwe Stawki, położone w Siwej Kotlince.Starorobociańska Polana – polana w Dolinie Starorobociańskiej w Tatrach Zachodnich. Położona jest w dolnej części tej doliny, nieco powyżej wylotu Doliny Iwaniackiej. Znajduje się na rozszerzonym w tym miejscu dnie doliny, na wysokości 1110–1120 m n.p.m. Zachodnim obrzeżem polany przepływa Starorobociański Potok.

  Nazwa polany pochodzi od nazwiska Iwan, które spotykane jest na Podhalu już od początku XVII w. Ok. 1700 r. ród Iwanów nabył tę polanę od Dudów z Międzyczerwiennego przez zastaw konia (równowartość 50 zł). Polana zajmuje dość żyzne ziemie naniesione przez Iwaniacki Potok. Dawniej stały na niej szałasy. W wyniku zaprzestania jej pasterskiego użytkowania polana w większości zarosła lasem. W 1955 miała powierzchnię ok. 8 ha, ale w 2004 w wyniku zarośnięcia jej powierzchnia zmniejszyła się o ok. 80% i polana nadal zarasta.

  Czerwienne (do 1965 Międzyczerwienne) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec. W 2011 roku prowadziła przez miejscowość trasa wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 2011Dolina Starorobociańska (Dolina Starej Roboty) – największe, orograficznie prawe odgałęzienie Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich.

  Szlaki turystyczne[]

  szlak turystyczny żółty – żółty z Doliny Chochołowskiej. Początkowo biegnie razem z czarnym, na Iwanówce oddziela się od niego i prowadzi przez Iwaniacką Przełęcz do schroniska na Hali Ornak. Czas przejścia: 2:20 h, z powrotem 2:25 h szlak turystyczny czarny – czarny z Doliny Chochołowskiej, zaczynający się przy leśniczówce i prowadzący całą Doliną Starorobociańską przez Starorobociańską Polanę i Starorobociańską Rówień aż do Siwej Przełęczy. Czas przejścia: 2:30 h, ↓ 2 h

  Przypisy

  1. Tatry Zachodnie słowackie i polskie. Mapa turystyczna 1:25 000. Warszawa: Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2005/06. ISBN 83-87873-36-5.
  2. Władysław Szafer: Tatrzański Park Narodowy. Zakład Ochrony Przyrody PAN, 1962.
  3. Józef Nyka: Tatry polskie. Przewodnik. Wyd. XIII. Latchorzew: Wyd. Trawers, 2003. ISBN 83-915859-1-3.
  4. Marcin Bukowski, M. Guzik (red.): Dynamika zarastania polan tatrzańskich. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2009. ISBN 978-83-61788-08-9.


  Grześ (słow. Lúčna, 1653 m) – dwuwierzchołkowy szczyt w Tatrach Zachodnich, znajdujący się w grzbiecie granicznym na zachód od Polany Chochołowskiej.Iwaniacki Potok – potok, dopływ Starorobociańskiego Potoku. Powstaje na wysokości około 1415 m na zachodnich stokach Iwaniackiej Przełęczy w Tatrach Zachodnich. Spływa w północno-zachodnim kierunku dnem Doliny Iwaniackiej, w dolnym biegu zmienia kierunek na zachodni i przepływa pomiędzy polaną Iwanówka i Starorobociańską Polaną. Na wysokości około 1090 m uchodzi do Starorobociańskiego Potoku jako jego prawy dopływ. Następuje to w miejscu o współrzędnych 49°14′17″N 19°48′51″E/49,238056 19,814167.
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Władysław Szafer (ur. 23 lipca 1886 w Sosnowcu, zm. 16 listopada 1970 w Krakowie) – polski botanik, profesor UJ (w latach 1936-1938 rektor), dyrektor krakowskiego Ogrodu Botanicznego, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki UJ.Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Józef Nyka (ur. 5 grudnia 1924 w Łysininie k. Żnina) – alpinista, taternik, popularyzator alpinizmu i turystyki górskiej, autor wielu przewodników turystycznych po polskich górach. Ma na koncie szereg najwyższej klasy przejść dróg i pierwszych przejść w Tatrach oraz w Dolomitach. Członek honorowy prestiżowych międzynarodowych organizacji alpinistycznych i górskich, między innymi Polskiego Związku Alpinizmu.
  Polana reglowa – półnaturalne zbiorowisko roślinne powstałe w wyniku wyrąbania lasu reglowego (regla dolnego lub górnego) bądź kosodrzewiny, użytkowane jako pastwisko dla bydła i owiec lub łąka kośna. Skutkiem nadmiernego wypasu przy braku nawożenia organicznego jest powstawanie tzw. psiarów o niskiej wartości użytkowej.
  Iwaniacka Przełęcz, Iwanicka Przełęcz – znajdująca się na wysokości 1459 m n.p.m. przełęcz w Tatrach Zachodnich pomiędzy Kominiarskim Wierchem (1829 m) i Suchym Wierchem Ornaczańskim (1823 m) w grzbiecie Ornaku. Jest to rozległe, silnie wgłębione siodło zbudowane z miękkich łupków i dolomitów, pochodzących z dolnego triasu. Wschodnie stoki poniżej przełęczy to Dolinka Iwanowska, stoki zachodnie to Dolina Iwaniacka. Na przełęczy znajduje się niewielka polana otoczona lasem. Dawniej rozciągały się z niej rozległe widoki na Dolinę Tomanową, Ciemniaka, Smreczyński Wierch, Kamienistą i bardzo bliskie stąd południowe stoki Kominiarskiego Wierchu. W wyniku zarastania lasem widoki stają się coraz bardziej ograniczone. Nazwa przełęczy pochodzi od położonej na zachodnich zboczach polany Iwanówka.
  Hala Iwanówka – dawna hala w Tatrach Zachodnich. Znajdowała się na południowo-zachodnich stokach Kominiarskiego Wierchu oraz północnych zboczach Doliny Iwaniackiej. Należała do niej polana Iwanówka leżąca u wylotu tej doliny do Doliny Starorobociańskiej. Nazwa hali pochodziła od od nazwiska Iwan, które spotykane jest na Podhalu już od początku XVII wieku. Była to hala samodzielna. Łączna jej powierzchnia wynosiła 102,94 ha, z tego pastwiska i halizny stanowiły 21,5 ha, zaś resztę lasy, kosodrzewina i nieużytki. Polana Iwanówka z dość dobrym porostem trawy była koszona, właściwy wypas odbywał się na bardzo stromych stokach Kominiarskiego Wierchu i Ornaku oraz w lasach serwitutowych. Po włączeniu tego obszaru do Tatrzańskiego Parku Narodowego i zaprzestaniu wypasu dawna hala zarasta lasem.
  Tatry Zachodnie (514.52; słow. Západné Tatry, dawniej Liptovské hole, Liptovské Tatry, niem. Liptauer Alpen, Liptauer Tatra, Liptauer Hochgebirge, Arva-Liptauer Hochgebirge, Westliche Tatra, węg. Liptói-Tátra) – największa, zachodnia część Tatr położona w Polsce i na Słowacji. Nazwa rozpowszechniła się w polskiej literaturze dopiero po 1868, dawniej używano także nazw: Hale Liptowskie, Hale Liptowsko-Orawskie, Hale Liptowsko-Nowotarskie.
  Starorobociańska Rówień – dość płaskie, pochyłe dno (ok. 1330–1390 m n.p.m.) górnej części Doliny Starorobociańskiej w Tatrach Zachodnich. Po wschodniej stronie spływa Starorobociański Potok. W zachodnich zboczach znajdują się strome Dudowe Turnie ze żlebami Mała Szczerba i Wielka Szczerba, od strony wschodniej ze stoków Ornaku opadają do Starorobociańskiej Równi żleb Graniczniak i Żleb na Przełęcz. Dawniej rówień wchodziła w skład Hali Stara Robota, stały na niej szałasy i była wypasana. Po zaprzestaniu wypasu i włączeniu tego obszaru do Tatrzańskiego Parku Narodowego zarasta stopniowo lasem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.