Pole eksploatacji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Pola eksploatacji)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pole eksploatacji – w prawie autorskim określenie sposobu, w jaki może być wykorzystywany utwór. W Polsce ustawa o prawie autorskim nie definiuje tego pojęcia bezpośrednio, a jedynie wymienia przykłady pól eksploatacji, które powinny być traktowane jako odrębne, np.: druk, zapis magnetyczny, dystrybucja techniką cyfrową, najem i użyczenie, publiczne wykonanie, reemisja w mediach.

Druk – wielokrotne odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe (np. na papier). Potocznie nazywana drukiem jest również każda kopia, czyli odbitka drukowa.Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©) – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.

Zgodnie z polskim prawem autorskim autor utworu ma, co do zasady, jako jedyny prawo zezwalać na użycie swojego utworu na określonych przez siebie polach eksploatacji. Ponadto umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich winny wyraźnie wymieniać pola eksploatacji - jednak w razie niedopełnienia tego wymogu umowa jest ważna, a sposób korzystania z utworu powinien być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami. Umowa nie może zawierać klauzuli przekazania praw na wszystkie (bez wymienienia choć części z nich) ani na przyszłe (nieznane w chwili zawarcia umowy) pola eksploatacji.

Utwór – termin prawniczy z zakresu prawa autorskiego, który według Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest zdefiniowany następująco:Umowa użyczenia – umowa nazwana, regulowana przez przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 710-art. 719), przez którą jedna z jej stron (użyczający) zapewnia drugiej stronie (biorący) bezpłatne używanie umówionej rzeczy przez czas określony lub nieokreślony.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Olgierd Rudak, Pojęcie pól eksploatacji utworu, FAQ prawne, artservis.pl
  2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)
  3. Art. 50 pr. aut.
  4. Art. 17 pr. aut.
  5. Art. 41 ust. 2 pr. aut.
  6. Art. 49 ust. 1 pr. aut.
  7. Olgierd Rudak, Brak określenia pól eksploatacji w umowie autorskiej, Czasopismo Lege Artis, czasopismo.legeartis.org
  8. Art. 41 ust. 4 pr. aut.
Reklama