• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pojezierze Kaszubskie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Rezerwat przyrody Staniszewskie Błoto (kaszb. Stajszewsczé Błoto) – leśno-torfowiskowy rezerwat przyrody na Pojezierzu Kaszubskim (utworzony w 1962 r., o powierzchni 130,4 ha na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w kompleksie Lasów Mirachowskich. Obejmuje największe na Pojezierzu Kaszubskim, kopułowe torfowisko wysokie typu bałtyckiego. Złoże torfu osiąga tu co najmniej 10 metrów miąższości. Najbliższe miejscowości to Mirachowo i Bącka Huta. Rezerwat jest włączony do sieci Natura 2000.Sól potasowa, sylwinit – skała osadowa, chemiczna, powstała podczas ewaporacji z mórz i słonych jezior. Głównym składnikiem jest chlorek potasu, KCl.

  Pojezierze Kaszubskie (Pojezierze Kartuskie kaszb. Pòjezerzé Kaszëbsczé, niem. Kaschubische Seenplatte) (314.51) – mezoregion fizycznogeograficzny należący do makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie, najwyżej położone ze wszystkich pojezierzy pomorskich. Prawie wszystkie jeziora leżą na wysokości od 149 do 216 m n.p.m. Mezoregion jest zamieszkany w dużej mierze przez Kaszubów, stąd nazwa. Ze względu jednak na to, że Kaszubi zamieszkują również sąsiednie mezoregiony używana jest alternatywna nazwa pojezierze Kartuskie.

  Żukowo (kaszb. Żukòwò, niem. Zuckau, łac. Sucovia) – miasto nad Radunią w powiecie kartuskim w województwie pomorskim. Zaliczane do aglomeracji gdańskiej.Powiat słupski (kasz. Stôłpsczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie) utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Słupsk.

  Spis treści

 • 1 Granice
 • 2 Geologia
 • 3 Rzeźba terenu
 • 4 Sieć wodna
 • 5 Klimat
 • 5.1 Temperatura
 • 5.2 Wiatr
 • 5.3 Opady i wilgotność względna
 • 5.4 Mgła
 • 5.5 Zachmurzenie i usłonecznienie
 • 5.6 Stacja Limnologiczna Uniwersytetu Gdańskiego
 • 6 Przyroda
 • 6.1 Szata roślinna
 • 6.2 Ochrona przyrody
 • 7 Kultura ludowa
 • 8 Zarys historii regionu
 • 8.1 Prehistoria
 • 8.2 Średniowiecze
 • 8.3 Od odrodzenia do czasów najnowszych
 • 8.4 lata 1918–1945
 • 8.5 po 1945
 • 9 Ludność, gospodarka, komunikacja
 • 9.1 Ludność
 • 9.2 Gospodarka
 • 9.2.1 Rolnictwo i Leśnictwo
 • 9.2.2 Przemysł
 • 9.3 Transport
 • 9.3.1 Transport lotniczy
 • 9.3.2 Kolej
 • 9.3.3 Drogi
 • 10 Turystyka
 • 11 Zobacz też
 • 12 Przypisy
 • Powiat bytowski (kasz. Bëtowsczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bytów.Rezerwat przyrody Jar Reknicy – rezerwat przyrody na wschodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego, w Leśnictwie Ostróżki, gmina Kolbudy. Rezerwat zajmuje 66,11 ha. Na terenie rezerwatu, oprócz lasu podlegającego Nadleśnictwu Kolbudy, znajduje się 2,33 ha rzeki Reknicy. Rezerwat ustanowiony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 roku (Dz. U. Nr 25, poz. 180). Siedliska przyrodnicze występujące w rezerwacie chronione są dodatkowo w obszarze Natura 2000 Dolina Reknicy.

  Granice[]

  Pojezierze Kaszubskie na tle powiatów, na których się znajduje

  Pojezierze Kaszubskie według podziału Kondrackiego ma powierzchnie około 3000 km² Mezoregion graniczy od północy z Pradoliną Redy i Łeby, która oddziela Pojezierze od Wysoczyzny Żarnowieckiej oraz na północnym zachodzie Wysoczyzna Damnicka. Od wschodu (na terenie Gdańska i Gdyni) graniczy z Pobrzeżem Kaszubskim. Dalej Graniczy z Żuławami Wiślanymi. Od południowego wschodu graniczy z Pojezierzem Starogardzkim, od południowego zachodu graniczy z Borami Tucholskimi. Granicę od zachodu zamyka Wysoczyzna Polanowska.

  Pobrzeże Kaszubskie (313.51), (kasz. Kaszëbsczi Ùbrzég) – mezoregion fizycznogeograficzny znajdujący się na obszarze administracyjnym Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz powiatów wejherowskiego i puckiego, wszystkie te powiaty leżą w województwie pomorskim. Pobrzeże Kaszubskie jest częścią Pobrzeża Gdańskiego. Występują tu kępy: Ostrowska, Swarzewska, Pucka, Oksywska i Redłowska, kępy są poprzedzielane pradolinami. Przez mezoregion przepływa wiele krótkich rzek wpływających do Zatoki Puckiej. Pod względem gospodarczym widać sporą różnicę pomiędzy północą a południem. Południowa część regionu cechuje się wysokim stopniem urbanizacji i industrializacji (między innymi Port w Gdyni). Część północna regionu wykorzystywana jest przede wszystkim turystycznie jednakże znajdują się tu też porty rybackie: port Puck i port Władysławowo.Droga krajowa nr 6 – droga krajowa w północnej części kraju prowadząca od granicy z Niemcami w Kołbaskowie do Łęgowa o długości ok. 351 km. Droga nr 6 przebiega przez województwa zachodniopomorskie i pomorskie. Jest połączeniem niezbędnym dla ruchu osobowo-towarowego między dwoma najważniejszymi ośrodkami miejskimi w północnej Polsce, tzn. Szczecinem wraz z aglomeracją oraz Trójmiastem.

  Pojezierze Kaszubskie leży na terenie powiatów: Gdańsk, Gdynia, powiat bytowski, powiat gdański, powiat kartuski, powiat kościerski, powiat lęborski, powiat słupski, powiat starogardzki, powiat tczewski, powiat wejherowski.

  Granice północne i wschodnie są bardzo czytelne, przez co w każdym z obowiązujących wcześniej podziałów fizycznogeograficznych Polski są identyczne. Pozostałe, czyli granica zachodnia, południowa i w najnowszym podziale J. Kondrackiego południowo-zachodnia, nie są tak jednoznacznie, przez co w wielu starszych opracowaniach można znaleźć różne określenie tych granic, najczęściej zawierających w swoich granicach Pojezierze Starogardzkie, część Pojezierza Bytowskiego, Bory Tucholskie (nazwy według obowiązującego podziału Kondrackiego). Dodatkowo nawet w różnych pracach Kondrackiego granice są określone w różny sposób. Obecnie granice te są umowne określone na terenie przejściowym pomiędzy jednymi formami terenu a innymi. Granica pomiędzy Pojezierzem Kaszubskim a Pojezierzem Starogardzkim jest jeszcze bardziej nie jasna i w dużej mierze do określenia tej granicy nie przyczyniła się sama geografia fizyczna a kulturowa granica pomiędzy Kaszubami a Kociewiem. Jednakże same centra tych mezoregionów wykazują już różnice wymuszające podział na dwie odrębne jednostki.

  Świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) – gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae). Jest to jedyny gatunek świerka występujący naturalnie w Polsce. Rośnie głównie w północno-wschodniej części kraju, na południu Polski, w górach i na pogórzu. Nie występuje w sposób naturalny w centralnej i zachodniej Polsce (tzw. pas bezświerkowy). Zasięg tego gatunku rozciąga się na północy Europy od Norwegii do Rosji, występuje także w Alpach, Sudetach, Karpatach oraz na Bałkanach. Na wschodzie sięga Uralu, gdzie stopniowo wypiera go świerk syberyjski (Picea obovata). Północna granica występowania przebiega w Norwegii (70°N).Rezerwat "Lewice" (zwany też Bagno Biała) utworzony w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w celu ochrony dobrze zachowanych torfowisk torfowisk wysokich i torfowisk przejściowych z roślinnością mszarną położonych w wytopiskach moreny dennej. Najcenniejszym elementem, założonego w 1988 roku na powierzchni 22,90 ha (5,33 ha objęte ochroną całkowitą), rezerwatu są trzy zespoły roślinne na niezadrzewionej części torfowiska: mszar dolinkowy (Caricetum limosae), mszar przygiełkowy (Rhynchosporetum albae), wysokotorfowiskowy mszar kępowy (Sphagnetum magellanici). Aktem prawnym tworzącym rezerwat jest Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 stycznia 1988 r. (MP Nr 5, poz. 48). Teren rezerwatu jest zarządzany przez Nadleśnictwo Gdańsk, nadzór sprawuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Rezerwat, wraz z sąsiednią „Gałęźną Górą” tworzy Specjalny Obszar Ochrony (siedlisk) Natury 2000 Mawra-Bagno Biała].


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Droga wojewódzka nr 222 (DW222) – droga wojewódzka w woj. pomorskim o długości 69 km, łącząca Gdańsk Orunię ze Skórczem. Droga przebiega przez miasto na prawie powiatu Gdańsk i 2 powiaty: gdański (gminy: Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie), starogardzki (gminy: Skarszewy, Starogard Gdański, Bobowo i Skórcz).
  Powiat tczewski − powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Tczew.
  Węgiel brunatny – skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w neogenie, w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Często stosowany jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 7,5 do 21 MJ/kg. Węgiel brunatny jest nieodnawialnym źródłem energii.
  Żwir – okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z różnych skał i minerałów o średnicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów.
  Rezerwat przyrody Cisowa został założony w 1983 na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje obszar 24,76 ha głównie doliny rzeki Cisówki wraz z przylegającymi zboczami. Teren rezerwatu jest zarządzany przez Nadleśnictwo Gdańsk, nadzór sprawuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
  Trójmiejski Park Krajobrazowy (kaszb. Trzëmiejsczi Park Krajòbrazny) – park krajobrazowy o powierzchni 19 930 ha położony w woj. pomorskim. Obejmuje tereny leśne (90% powierzchni) z enklawami rolniczymi wsi Gniewowo, Zbychowo, Nowy Dwór Wejherowski, Reszki i Bieszkowice. Park obejmuje część terenów Gdyni, Rumi, Szemudu i Wejherowa oraz fragmenty terenów Sopotu i Gdańska.
  Rezerwat przyrody Strzelnica (kaszb. Strzélnica) – leśny rezerwat przyrody na Pojezierzu Kaszubskim (utworzony w 1980 r., o powierzchni 3,55 ha) na obszarze Kościerzyny (w obrębie Nadleśnictwa Kościerzyna). Ochronie rezerwatu podlegają ponad dwustuletnie dęby jak i niewiele młodsze sosny i buki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.09 sek.