• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pojezierze Drawskie  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Uzdrowisko – miejscowość dysponująca naturalnymi czynnikami leczniczymi, do których zalicza się wody mineralne oraz właściwości klimatyczne. Warunkiem powstania miejscowości uzdrowiskowej jest występowanie walorów przyrodniczych. Wody mineralne służą do kąpieli leczniczych i do kuracji pitnej, a właściwości klimatyczne stosowane są w klimatoterapii.Wierzchowo (niem. Virchowsee) - jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Szczecinek, leżące na terenie Pojezierza Drawskiego. Urozmaicona linia brzegowa, długie, piaszczyste plaże.
  Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

  W środkowej części regionu leży Drawski Park Krajobrazowy, w którego granicach utworzono 8 rezerwatów. Łącznie na terenie pojezierza znajduje się 12 rezerwatów przyrody i 3 obszary chronionego krajobrazu. Część terenu wchodzi w skład obszaru ptasiego Natura 2000 „Ostoja Drawska” oraz obszarów siedliskowych Natura 2000 – „Jeziora Czaplineckie”, „Jeziora Szczecineckie” i „Dorzecze Parsęty”.

  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.Ciemino – jezioro lobeliowe o charakterystycznej barwie i niskiej przejrzystości, na Pojezierzu Drawskim, położone w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo. Jezioro według danych z 1997 roku miało powierzchnię 241,7 ha, a jego objętość wynosiła 14 394,1 m³. Średnia głębokość Ciemina to 6,0 m, a maksymalna 13,4 m.

  Pojezierze Drawskie charakteryzuje się dużą lesistością (obszary zalesione zajmują tutaj ponad 170 000 ha). Średnia lesistość gmin Pojezierza to ok. 44% i jest znacznie wyższa niż średnia w kraju.

  Turystyka[ | edytuj kod]

  Obszar o urozmaiconym krajobrazie z licznymi punktami widokowymi, predysponowany do turystyki pieszej, rowerowej, konnej i spływów kajakowych. Liczne jeziora stanowią bazę dla żeglarzy i wędkarzy. Północna i środkowa część często określana mianem „Szwajcarii Połczyńskiej”. W miejscowościach zabytkowe budowle sakralne, pałace z parkami i cmentarze. W Starym Drawsku ruiny zamku Drahim. W Połczynie-Zdroju funkcjonuje uzdrowisko.

  Trzesiecko – jezioro rynnowe w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, na terenie miasta Szczecinek, leżące na pograniczu Pojezierza Drawskiego i Pojezierza Szczecineckiego.Dorzecze Parsęty (PLH320007) – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty w północno-zachodniej Polsce, utworzony w dolinach dorzecza Parsęty, o całkowitej powierzchni 27 710,43 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Koszalińskim, Pobrzeżu Szczecińskim i Pojezierzu Zachodniopomorskim.

  Szlaki turystyczne[ | edytuj kod]

  Istniejące i projektowane szlaki turystyczne mezoregionu:

 • Szlak kajakowy Drawy im. ks.kard. Karola Wojtyły
 • szlak turystyczny czerwony Szlak Solny
 • szlak turystyczny niebieski Szlak Szwajcarii Połczyńskiej
 • szlak turystyczny niebieski Szlak I Dywizji Kawalerii
 • szlak turystyczny zielony Szlak Wzniesień Moreny Czołowej
 • szlak turystyczny zielony Szlak Jezior Drawskich
 • szlak turystyczny żółty Szlak Spacerowy wokół Połczyna-Zdroju
 • szlak turystyczny czarny Szlak Przyrodniczy Drawskiego Parku Krajobrazowego
 • Ścieżka edukacyjna zielona.svg Ścieżka przyrodnicza „Spyczyna-Prosino
 • Ścieżka edukacyjna zielona.svg Ścieżka przyrodnicza „Wyspa Bielawa
 • Ścieżka edukacyjna czarna.svg Ścieżka przyrodnicza „Dolina Pięciu Jezior
 • szlak rowerowy czerwony Szlak rowerowy „Szwajcaria Połczyńska”
 • szlak rowerowy czerwony Szlak rowerowy „Drawa”
 • szlak rowerowy czerwony Szlak rowerowy „Jeziora Szczecineckie”
 • szlak rowerowy czerwony Szlak rowerowy „Kraina Zaklętego Trójkąta”
 • szlak rowerowy czerwony Szlak rowerowy „Wokół Jeziora Lubie”
 • szlak rowerowy niebieski Szlak rowerowy „Dolina Pięciu Jezior”
 • szlak rowerowy niebieski Szlak rowerowy „Wzgórza Moreny Czołowej”
 • szlak rowerowy niebieski Szlak rowerowy „Pradolina Dębnicy”
 • szlak rowerowy niebieski Szlak rowerowy „Dookoła Jeziora Trzesiecko”
 • szlak rowerowy niebieski Szlak rowerowy „Dookoła Jeziora Siecino"
 • szlak rowerowy zielony Szlak rowerowy „Zwiniętych Torów"
 • szlak rowerowy zielony Szlak rowerowy „Greenway – Naszyjnik Północy"
 • szlak rowerowy zielony Szlak rowerowy „Dolina Parsęty"
 • szlak rowerowy zielony Szlak rowerowy „Parki Krajobrazowe – Drawski i Iński”
 • szlak rowerowy zielony Szlak rowerowy „Jezioro Kańsko"
 • szlak rowerowy żółty Szlak rowerowy „Dolina Rzeki Drawy”
 • szlak rowerowy żółty Szlak rowerowy „Zaczarowane Pejzaże”
 • szlak rowerowy żółty Szlak rowerowy „Góra Lisica”
 • szlak rowerowy żółty Szlak rowerowy „Górna Dębnica”
 • szlak rowerowy czarny Szlak rowerowy „Rzeka Brzeźnicka Węgorza – Wodospady”
 • szlak rowerowy czarny Szlak rowerowy „Lobeliowe Jeziora”
 • szlak rowerowy czarny Szlak rowerowy „Dolina Wąsawy”
 • szlak rowerowy czarny Szlak rowerowy „Nizica”
 • szlak konny Szlak konny „Pojezierze Drawskie”
 • Dolina Gwdy (314.68) – mezoregion fizycznogeograficzny w północno-zachodniej Polsce, stanowiący środkową część Pojezierza Południowopomorskiego. Region graniczy od północy z Pojezierzem Drawskim, Pojezierzem Bytowskim i Równiną Charzykowską, od zachodu z Pojezierzem Szczecineckim, Równiną Wałecką i Pojezierzem Wałeckim, od południa z Doliną Środkowej Noteci a od wschodu z Pojezierzem Krajeńskim. Dolina Gwdy leży na pograniczu trzech województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego.Równina Wałecka (314.65) – mezoregion fizycznogeograficzny w północno-zachodniej Polsce, stanowiący środkową część Pojezierza Południowopomorskiego. Region graniczy od północy z Pojezierzem Szczecineckim i Pojezierzem Drawskim, od zachodu i południa z Pojezierzem Wałeckim a od wschodu z Doliną Gwdy. Równina Wałecka leży na pograniczu województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bobolec – wzniesienie o wysokości 174,1 m n.p.m. na Pojezierzu Drawskim, położone w województwie zachodniopomorskim, powiecie koszalińskim, gminie Bobolice. Bobolec znajduje się na północno-wschodnim krańcu Pojezierza Drawskiego.
  Pierwsze poglądy na fizycznogeograficzną regionalizację Polski pojawiły się w dziele Jana Długosza, które przez wiele następnych stuleci jako jedyne było źródłem wiedzy geograficznej. Wyraźne ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło dopiero na przełomie XIX i XX w., ponieważ większa była już znajomość warunków naturalnych kraju. W okresie tym publikowało wielu geografów, m.in.: Stanisław Staszic, Wincenty Pol, Antoni Rehman, Wacław Nałkowski, Stanisław Lencewicz czy Ludomir Sawicki. Każdy z nich miał własną koncepcję podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne.
  Równina Białogardzka (313.42) – mezoregion fizycznogeograficzny, część Pobrzeża Koszalińskiego. Rozciąga się pomiędzy Równiną Gryficką na zachodzie a wałem morenowym Góry Chełmskiej na wschodzie, który oddziela położoną dalej na wschód Równinę Słupską.
  Siecino – jezioro położone na Pojezierzu Drawskim w gminie Złocieniec. Wody jeziora zaliczane są do I klasy czystości. Długość linii brzegowej: 23 km, powierzchnia: 743 ha, głębokość do 48 m w najgłębszym punkcie.
  Spyczyna – wzniesienie o wysokości 203 m n.p.m. na Pojezierzu Drawskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek.
  Drawski Park Krajobrazowy – park krajobrazowy w województwie zachodniopomorskim, obejmujący najcenniejszy fragment Pojezierza Drawskiego zajmujący tereny sześciu gmin.
  Zamek Drahim w Starym Drawsku – pozostałości warownego zamku joannitów, wzniesionego w latach 1360–1366, w Starym Drawsku (niem. Alt Draheim), gm. Czaplinek, woj. zachodniopomorskim. Ruiny wpisane zostały w 1959 do rejestru zabytków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.869 sek.