• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pojezierze Dobrzyńskie

  Przeczytaj także...
  Jezioro Szczuckie – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Brodnica, leżące na terenie Pojezierza Dobrzyńskiego.Jezioro Piotrkowskie - jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Ciechocin, leżące na terenie Pojezierza Dobrzyńskiego.
  Sumińskie – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Kikół, leżące na terenie Pojezierza Dobrzyńskiego.

  Pojezierze Dobrzyńskie (315.14) – mezoregion wchodzący w skład Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, położony na północ od Kotliny Płockiej i południe od Doliny Drwęcy, w obrębie form polodowcowych fazy leszczyńskiej i poznańskiej ostatniego zlodowacenia. Jezior jest niewiele i nie zajmują one dużych powierzchni. Największe jeziora: Ostrowite i Żalskie mają po 1,6 km powierzchni. Krajobraz miejscami silnie pagórkowaty. Wysokości nie przekraczają 150 m n.p.m. W okolicach Zbójna występuje krajobraz drumlinowy oraz ozy wraz z jeziorami przyozowymi i drumlinowymi. U ujscia Skrwy do Wisły utworzono Brudzeński Park Krajobrazowy.

  Jezioro Likieckie – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Skępe, leżące na terenie Pojezierza Dobrzyńskiego.Oz (od szw. ås) — wał lub silnie wydłużony pagórek o wysokości najczęściej kilkunastu metrów i długości nawet kilkudziesięciu kilometrów, wyniesiony wskutek osadzania piasku i żwiru przez wody płynące pod lądolodem , w jego szczelinach lub na powierzchni. Ozy zbudowane są z piasków i żwirów, ułożonych poziomymi lub skośnymi warstwami. Niekiedy pokryte są cienką warstwą gliny. Zwykle wał ozu jest na przemian węższy i szerszy, przy czym rozszerzenia są wyższe, zwężenia zaś niższe. Górna powierzchnia wału niekiedy jest płaska i biegnie poziomo (podobnie jak w nasypach kolejowych). Zbocza ozów są zwykle strome.

  Jeziora Pojezierza Dobrzyńskiego[]

 • Bajorko (jezioro na Pojezierzu Dobrzyńskim)
 • Jezioro Brzuskie
 • Jezioro Chalińskie
 • Jezioro Cielęckie
 • Czarownica (jezioro)
 • Jezioro Długie (powiat rypiński)
 • Jezioro Górzeńskie
 • Jezioro Kikolskie
 • Jezioro Kleszczyńskie
 • Księte (jezioro)
 • Jezioro Likieckie
 • Jezioro Moszczonne
 • Jezioro Nadroskie
 • Jezioro Oborskie
 • Jezioro Orłowskie
 • Jezioro Piotrkowskie (Pojezierze Dobrzyńskie)
 • Steklin (jezioro)
 • Jezioro Sumińskie
 • Jezioro Szczuckie
 • Jezioro Święte (powiat lipnowski)
 • Jezioro Trąbińskie
 • Jezioro Tupadelskie
 • Ugoszcz (Pojezierze Dobrzyńskie)
 • Jezioro Wielgie
 • Jezioro Żalskie (Wielgie)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Galeria fotografii jezior Pojezierza Dobrzyńskiego
 • Jezioro Górzeńskie – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, położone w mieście Górzno, leżące na terenie Pojezierza Dobrzyńskiego.Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie (315.1) znajduje się w północnej części Polski, charakteryzuje się monotonnym krajobrazem. Krajobraz tego pojezierza jest równinny, urozmaicają go małe jeziora i malownicza dolina rzeki Drwęcy, a na wschodzie - Garb Lubawski. Charakterystyczne jeziora dla tego pojezierza to: Jezioro Chełmżyńskie i Bachotek. Najwyższym szczytem na terenie pojezierzy Chełmińsko-Dobrzyńskich jest Dylewska Góra 312 m n.p.m. Występuje tam łagodny klimat przejściowy pomiędzy morskim a kontynentalnym. Opady tam są zazwyczaj mniejsze niż średnia opadów w Polsce. W tym regionie bardzo dobrze rozwinięte jest rolnictwo. Na żyznych glebach: czarnych ziemiach, madach i glebach brunatnych uprawia się pszenicę, buraki cukrowe i żyto. Największe miasto w tej okolicy to Toruń.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jezioro Cielęckie – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Brodnica, leżące na terenie Pojezierza Dobrzyńskiego.
  Pole drumlinowe - obszar licznego występowania drumlinów ułożonych wachlarzowato lub równolegle do siebie, zgodnie z kierunkiem ruchu lodowca. Obniżenia oddzielające sąsiednie drumliny zazwyczaj wypełnione są przez bagna, torfowiska lub jeziora. W Polsce pola drumlinowe występują m.in. na Pojezierzu Dobrzyńskim, oraz w okolicach Stargardu, gdzie występuje największe skupisko pagórków bochenkowatych (ok. 3,5 tys.) - tzw. stargardzkie pola drumlinowe.
  Kotlina Płocka (315.35) to część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, rozszerzenie pradoliny Wisły pomiędzy Gąbinem a Włocławkiem o powierzchni ok. 850 km².
  Ugoszcz – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim, w gminie Brzuze, leżące na terenie Pojezierza Dobrzyńskiego.
  Jezioro drumlinowe – typ jeziora wyróżniany na podstawie genetycznej, podtyp jeziora lodowcowego. Powstaje w wyniku wypełnienia wodą zagłębień towarzyszących drumlinom, w trakcie lub po cofaniu się lodowca. Zazwyczaj jest niewielkie i stosunkowo płytkie, może być wypełnione torfem. Przykładami mogą być chronione drumliny i jeziora na Pojezierzu Dobrzyńskim koło Zbójna czy pola drumlinowe koło Starogardu Szczecińskiego. W bliźniaczy niemalże sposób powstają jeziora przyozowe.
  Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.
  Pierwsze poglądy na fizycznogeograficzną regionalizację Polski pojawiły się w dziele Jana Długosza, które przez wiele następnych stuleci jako jedyne było źródłem wiedzy geograficznej. Wyraźne ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło dopiero na przełomie XIX i XX w., ponieważ większa była już znajomość warunków naturalnych kraju. W okresie tym publikowało wielu geografów, m.in.: Stanisław Staszic, Wincenty Pol, Antoni Rehman, Wacław Nałkowski, Stanisław Lencewicz czy Ludomir Sawicki. Każdy z nich miał własną koncepcję podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.067 sek.