• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pogrzebacz

  Przeczytaj także...
  Kominek – nakryte palenisko, zbudowane z wnęki umieszczonej w ścianie niewiele wyżej niż poziom podłogi, wystającego z lica ściany obramowania, na którym opiera się okap odprowadzający spaliny do przewodu dymowego.Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt.
  Paliwo stałe – palne ciało stałe pochodzenia naturalnego lub otrzymane sztucznie, wykorzystywane jako źródło energii cieplnej. Używane do celów przemysłowych, technicznych, gospodarczych itp.
  Pogrzebacz

  Pogrzebacz – ręczne narzędzie w postaci pręta z niepalnego materiału, zazwyczaj metalowe o długości około 1 metra (lub dłuższego), zagiętego na końcu do postaci haka lub poprzeczki, służące do obsługi paleniska z rusztem lub bez rusztu na przykład pieca chlebowego, kominka.

  Słownik języka polskiego (w literaturze spotyka się skrót SJPD) został opracowany i opublikowany przez grupę naukowców pod przewodnictwem Witolda Doroszewskiego. W wydaniu z 1996 r. słownik obejmował 125 632 hasła, jest zatem największym słownikiem języka polskiego wydanym w XX w. Popiół – stała pozostałość po spaleniu substancji organicznej, np. paliw stałych lub ciekłych, czy masy organizmów żywych. Popiół jest produktem wtórnym, otrzymywanym przez działanie wysokiej temperatury na substancje mineralne zawarte w materiale. Zawiera większość pierwiastków, które się w nim znajdowały, choć wchodzą one po spopieleniu w skład innych związków chemicznych. Część reakcji zachodzących podczas spalania może prowadzić do powstania substancji lotnych, te nie wchodzą więc w skład popiołu.

  Pogrzebacz służy do poruszania, przemieszczania, rozgarniania zarówno paliwa stałego jak i jego stałych produktów spalania (popiół, żużel, niedopalony opał), oraz do udrażniania samego rusztu. W piecach kuchennych zaopatrzonych w płyty kuchenne z fajerkami pozwala zdejmować i nakładać fajerki. Stosowany w różnych typach pieców opałowych na drewno, węgiel lub koks. Narzędzie przydatne także do obsługi grilla, kominka, rożna, a nawet zwykłego ogniska. Wyróżniamy wiele rodzajów pogrzebaczy, od prostego lub zagiętego przy końcu drutu, aż po zdobione, mosiężne „widełki”.

  Kowalstwo – rzemiosło wykonywane przez kowala, przy użyciu narzędzi kowalskich. Polega na kształtowaniu metali na gorąco, po ogrzaniu ich do temperatury mięknięcia. Miejsce pracy kowala nazywane jest kuźnią.Palenisko – część pieca lub kotła, w którym odbywa się spalanie paliwa, przystosowana do wielokrotnego użytkowania.

  Historycznie rzecz ujmując, pierwowzorem pogrzebacza były ożogi – zwykłe, grube kije później także z odstającym na bok kawałkiem gałęzi. Pogrzebacz był już metalowy (kuty) i najpierw pojawił się u bogaczy. W czasach gdy palono drewnem w kominku lub na płaskich paleniskach kuchennych bosakowaty kształt był bardzo użyteczny. Gdy wprowadzono ruszty, fajerkowe płyty kuchenne oraz opalanie węglem, pogrzebacze znacznie się uprościły, przekształcając się w zwykły haczyk z giętego pręta stalowego.

  Grill (wym. gril) – urządzenie służące do obróbki cieplnej produktów żywnościowych wykorzystujące do tego celu źródło ciepła umieszczone bezpośrednio pod rusztem. Rozróżnia się grille węglowe, gazowe i elektryczne.Gięcie - rodzaj technologii obróbki materiałów (najczęściej metalowych) polegający na trwałej zmianie krzywizn przedmiotu obrabianego. Jeżeli w wyniku tej obróbki otrzymuje się przedmiot zakrzywiony to mówimy o wyginaniu. Jeżeli gięcie powoduje wyprostowanie obrabianego materiału to mówi się o prostowaniu. Odmianą wyginania jest zwijanie.
  Współczesny pogrzebacz czyli haczyk

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Pogrzebacz Wittgensteina
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego: Pogrzebacz
 • Warto wiedzieć że... beta

  Element paleniska w piecach i innych urządzeniach grzejnych. Główną częścią jest pokład rusztu z metalowych prętów zwanych rusztowinami, między którymi są prześwity dla przepływu powietrza. W piecach na paliwo stałe ruszt podtrzymuje spalany węgiel lub koks zapewniając pozostawienie wolnej przestrzeni pod paleniskiem. Stosowanie rusztu zwiększa dopływ powietrza do paliwa, oraz umożliwia pozbycie się z miejsca spalania popiołu, spadającego pod spód rusztu do specjalnego zagłębienia zwanego popielnikiem. Do udrażniania rusztu używa się pogrzebacza. W piecach opalanych drewnem rusztów nie stosowano - drewno praktycznie nie daje popiołu i w naturalnym ułożeniu zapewnia wystarczającą ilość powietrza. W paleniskach opalanych tzw. peletami (brykietami drzewnymi) ruszty są niezbędne. W piecach przemysłowych stosuje się ruszty składane z odrębnych rusztowin, wstawianych w obudowę paleniska. Rusztowiny mają specjalne wypusty zapewniające między nimi odstęp potrzebny do napowietrzania ognia. W razie pęknięcia wymienia się tylko niesprawne elementy zamiast całego rusztu.
  Pogrzebacz Wittgensteina. Opowieść o dziesięciominutowym sporze między dwoma wielkimi filozofami - książka z 2001 roku autorstwa dwóch dziennikarzy brytyjskich Davida Edmondsa i Johna Eidinowa. Dotyczy sporu z udziałem trzech filozofów: Karla Poppera, Ludwiga Wittgensteina i Bertranda Russella. Książka stała się bestselerem i miała entuzjastyczne recenzje . Praca jest rekonstrukcją sporu między filozofami. Pojedynek filozofów jest przyczynkiem do opowiedzenia fragmentarycznej historii XX-wiecznej filozofii i przedstawienia biografii dwóch przeciwników tej walki.
  Fajerka – częściej fajerki, kilka wzajemnie opierających się na sobie obręczy żeliwnych, przykrywających otwór w żeliwnej płycie kuchennej. Można je zakładać i zdejmować przy pomocy pogrzebacza w kształcie haczyka, czyli hakowato zagiętego drutu z rączką. Zastosowanie fajerek umożliwiło stawianie bezpośrednio na ogniu garnków różnej wielkości i regulację ilości docierającego do nich ciepła. Prawdopodobnie to wynalazek angielski z drugiej połowy XVIII w.
  Żużel tzw. szlaka — produkt odpadowy procesów hutniczych metali, stop zawierający zanieczyszczenia rud (żużel wielkopiecowy, żużel stalowniczy, żużel szybowy), topniki i pewną ilość tlenków metali lub pozostałość po spaleniu np. węgla, koksu, stanowiąca masę szklistego spieczonego popiołu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.